Menu

Všudybyl 04/2015

Já ani se na to dívati, ani bolesti srdce déle snášeti nemoha, prchl sem: na poušť někam, aneb raději, kdyby možné bylo, z světa ven uteci chtěje. Ale vůdcové moji, po mně se pustivše, dostihli mne, a kam to chci, se tázali. Já mlčením odbyti chtěje, neodpovídal sem nic. Ale když se nezbedně, pustiti mne nechtíce, dobývali, řekl sem: „Již vidím, že v světě lépe nebude!“

Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

PDF verze ke stažení

Číslo časopisu Všudybyl 04/2015 vyšlo 13. 05. 2015

04/2015
1/2017

American Express Global Business Travel

Obor business travel je sférou vysoce kvalitních výstupů. American Express Global Business Travel Czech Republic klienti hodnotí jako stabilní, spolehlivou firmu orientovanou na servis.

13. 05. 2015

Když se nezbedně, pustiti mne nechtíce, dobývali

Když se nezbedně, pustiti mne nechtíce, dobývali

Nemá-li kdo rovnocenné soupeře, a je celkem jedno, zda ve vzdělávání, byznysu, vojenství, či v politice, dělá si, co chce.

číst dál

Kongresový průmysl se odrazil ode dna

Kongresový průmysl se odrazil ode dna

Kongresové centrum Praha ročně generuje cash flow okolo sta milionů korun a zhruba pětkrát tolik jde formou odvodů z útrat kongresových delegátů a návštěvníků akcí do veřejných rozpočtů.

číst dál

10. konference „Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ“

10. konference „Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ“

Konference k veřejnému stravování se pod odbornou záštitou České asociace sester, Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Asociace hotelů a restaurací ČR uskutečnila 16. 3. 2015 v Clarion Congress Hotelu Prague.

číst dál

Na Vysočině se víc dělá, než mluví

Na Vysočině se víc dělá, než mluví

Cílem grantového programu Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2015“ je podpora rozvoje doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro cykloturistiku.

číst dál

Hotelová škola Teplice
Hotelová škola Mariánské Lázně
Hotelová škola Havířov
Univerzita Jana Ámose Komenského Praha
AHR
VŠH
MMR
Blue Mauritius Gold
JCCR
CzechSpecial
easyFM
Watersavers
Poslanecká sněmovna
OSTRAVAINFO!!!
VŠO
Lesnická akademie
Západočeská univerzita Plzeň
MFČR
Turecko vlajka
Comenius
TVF

Jak udržet krok v MICE – od znalostí k dovednostem

Jak udržet krok v MICE – od znalostí k dovednostem

Přes sto dvacet profesionálů kongresového cestovního ruchu si v pražském hotelu Corinthia vyslechlo prezentace renomovaných zahraničních i českých řečníků v rámci dalšího mezinárodního vzdělávacího semináře.

číst dál

Firemní akce na dvojí způsob

Firemní akce na dvojí způsob

Hotely Horizont a Port nelze považovat za prvoplánově kongresové, ale jejich vlastník a provozovatel, společnost Regata Čechy, se spolu s individuální a rodinnou klientelou zaměřuje i na firemní.

číst dál

Lázeňský hotel Niva v Top ten českých wellness

Lázeňský hotel Niva v Top ten českých wellness

Vyhláškou císařskokrálovského místodržitele na Moravě z 21. května 1915 byly Lázně Luhačovické prohlášeny za místo léčebné na katastrech Luhačovic a Pozlovic.

číst dál

Clarion Congress Hotel Prague****

Clarion Congress Hotel Prague****

CPI Hotels ve správnou dobu vykrylo volný prostor na trhu českého hotelnictví. Zaměřilo se na poskytování kvalitních služeb pro byznys a pro kongresy.

číst dál

img

Konference České barmanské asociace

21.–23. března 2015 proběhla v Clarion Congress Hotelu Prague konference České barmanské asociace. Jejím generálním partnerem byl BOHEMIA SEKT. Hlavními partnery Coca-Cola HBC Česká republika a Karlovarské minerální vody.

číst dál


img

Czech Convention Bureau: pět tisíc delegátů míří do Prahy

Czech Convention Bureau vykázalo řadu úspěchů. Jedním z  historicky největších je vítězná kandidatura na XXVI. kongres IUGG s předpokládanou účastí až pět tisíc delegátů.

číst dál


img

Setkání v Becher?s Baru

Společnost MICROS-FIDELIO Czech, přední dodavatel hotelových a restauračních informačních systémů, pořádala 9. dubna 2015 tradiční setkání s přáteli a obchodními partnery.

číst dál


img

Business Breakfast with Minister Andrej Babiš

V pražském hotelu Augustine proběhla 19. března 2015 pracovní snídaně, kterou pod patronací velvyslance Kanady Otta Jelínka uspořádala Kanadská obchodní komora v Česku.

číst dál


img

Vysočina na FOR BIKES

Pořadatelka šestého ročníku veletrhu FOR BIKES, který se konal v Praze, akciová společnost ABF, jím 27. března 2015 spolu s vystavovateli odstartovala hlavní cyklistickou sezonu.

číst dál


img

Prezident republiky navštívil Žofínské fórum

Miloš Zeman se v pondělí dne 20. dubna 2015 zúčastnil zahájení 178. Žofínského fóra, jehož téma bylo: „Export, kondice eurozóny a nezbytnost pronikání na nové trhy.“

číst dál


img

423. výročí narození Jana Amose Komenského

Narozeniny Jana Amose Komenského, Zdeňka Juračky, Luboše Chaloupky a Jaromíra Kaince byly důvodem k uspořádání koktejl party Ligy pro cestovní ruch.

číst dál


img

Setkání s ministrem průmyslu a obchodu České republiky Ing. Janem Mládkem, CSc.,na téma podpora exportní politiky

62. setkání Ligy pro cestovní ruch se uskutečnilo 30. března 2015 v Praze v Grandior Hotelu Prague***** pod záštitou ministra průmyslu a obchodu České republiky Jana Mládka.

číst dál


img

Mistr Jan Hus – 600. výročí upálení (3)

Mistru Janu Husovi bylo vyčítáno, že se drží odsouzených učení Jana Viklefa. Ve skutečnosti Hus nesdílel Viklefovu nauku o přijímání, nesdílel jeho učení o nepotřebnosti zpovědi, ba ani to, že vysluhující musí být ve stavu milosti, aby svátosti byly platné.

číst dál


img

Na svou zemi jsem pyšný

OPTOKON je předním světovým výrobcem a dodavatelem aktivních a pasivních prvků pro vláknovou optiku. Jeho specializací je výstavba a měření optických datových sítí a dodávka zodolněných komponentů pro taktická vojenská řešení.

číst dál


img

Krátkodobý pronájem prostor

Nejen v rámci tzv. korporátní, incentivní či kongresové turistiky je zapotřebí věnovat pozornost sjednání nájmu prostor, kde se příslušná akce (kongres, konference, výstava, prezentace apod.) bude konat.

číst dál


img

Lázně Slatinice zahájily lázeňskou sezonu

Účastníky slavnosti v duchu hanáckých tradic přivítala 28. března 2015 výkonná ředitelka Lázní Slatinice Irena Vašicová.

číst dál


img

VI. ročník soutěže s mezinárodní účastí „Vítejte u nás“

Střední škola obchodní, České Budějovice, krom maturitních oborů Obchodník, Ekonomika a podnikání a Cestovní ruch, nabízí tříletý obor Prodavač a nástavbové studium pro absolventy tohoto oboru.

číst dál


img

Počátky naší státnosti 37

V chladném závěru roku 884 stojíme na Turském poli čtyři kilometry severně od Bořivojova hradiště. Podle Kosmovy kroniky právě zde proběhl bájný boj, který ukončil dlouholeté lucké války a přinesl vítězství Čechů.

číst dál