Menu

American Express Global Business Travel

13. 05. 2015

Obor business travel je sférou vysoce kvalitních výstupů souvisejících nejen se zajišťováním služebních cest, ale i s incentivními programy a vzděláváním lidských zdrojů, s prezentacemi firem a kongresovými ak­cemi.
14. března 2015 mou nabídku k rozhovoru na téma business travel přijali General Manager American Express Global Business Travel Czech Republic (AE GBT) Jana Martincová a Client General Manager American Express Global Business Travel Michal Nerad.
Paní ředitelko, atributy American Express jsou především stabilita tradiční značky a špičková kvalita servisu.
Bezesporu. I v této době, kdy se business travel, respektive cestovní politika firem výrazně proměnily. I dnes je kladen důraz na vysokou kvalitu poskytovaných služeb, ale stále přibývají požadavky na nová, rychlejší řešení. Mluvíme o nových, vysoce sofistikovaných aplikacích a IT nástrojích.

American Express Global Business Travel je rozhodně jednou z největších cestovních agentur světa.
AE GBT, jako nová entita – joint venture, vznikla v loňském roce. American Express si celosvětově ponechal padesátiprocentní majetkový podíl a zbývajících padesát procent našich akcií získal strategický partner, respektive noví investoři. Jejich masivní majetkový vstup umožňuje ještě více upevnit tři základní pilíře naší stability, kterými jsou nové technologie umožňující maximální digitalizaci, podpora růstu prodejů a obchodu – a naším třetím pilířem, dle mého osobního názoru tím hlavním, jsou naši lidé. Jsme servisní organizací, za nejpodstatnější proto považujeme, aby naše společnost disponovala správnými talentovanými lid­mi.

Jak jsou klienti spokojeni s českým zastoupením AE GBT?
Ráda konstatuji, že spokojenost našich klientských společností i individuálních zákazníků s našimi službami je více než uspokojivá! Klienti hodnotí AE GBT jako stabilní spolehlivou firmu orientovanou na servis, což jsou prvky, jimiž naše české zastoupení disponuje kontinuálně od prvopočátku svého působení v Česku, tedy od roku 1990. Naše profilace vychází z potřeb a požadavků globálních nadnárodních společností, které prosazují racionální cestovní politiku. Služby, které zabezpečujeme především, rozhodně nejsou incentivy ve formátu, kdy firma za odměnu vezme pracovníky na hory apod., ale naší náročné klientele poskytujeme servis meetings & events, nutný pro fungování jejich korporací. Bez ohledu na zaměření, ať farmaceutické koncerny, konzultantské společnosti, výrobní, či vývojářské firmy, importéři, nebo exportéři, čas od času potřebují zabezpečit například účast novinářů na představení svého produktu v rámci nějakého mezinárodního veletrhu či zahraniční výstavy apod.

Významným faktorem jistě bude i cena vašich služeb.
Samozřejmě, cena je hodně důležitá. Dalšími aspekty, na něž firmy kladou zásadní důraz, jsou bezpečnost a spolehlivost. Pečlivě zvažují, kam vysílat své pracovníky, a naší devízou je pomáhat při vyhodnocování rizik.
Klienti AE GBT používají rozmanité firemní softwarové systémy, jako jsou například SAP, Oracle nebo Concur apod., jejichž využití musíme umět integrovat do našich interních systémů a fungovat v nich v rámci vymezených přístupových intencí. Zkrátka být v souladu s vnitrofiremními procesy našich klientů. Pracovníci AE GBT zabezpečující chod oddělení business travel – služební cesty – a oddělení meetings & events jsou proto školeni ve vnitrofiremních předpisech našich klientů a jejich znalost a způsobilost je klienty průběžně ověřována.

Paní Martincová, AE GBT patří mezi transparentní poskytovatele služeb business travel.
Ano, jednou z konkurenčních předností je úzká specializace našich služeb, která je zaměřena čistě na firemní klientelu. Společnosti, která nás osloví, předložíme nabídku obsahující výhradně to, co od nás opravdu obdrží. Proto jsme vyhledáváni – pro jasně daná pravidla, transparentní procesy a také pro schopnost vycházet vstříc novým aplikacím informačních technologií. Z celkového objemu našich transakcí je již dnes velmi podstatná část realizována prostřednictvím automatizovaných nástrojů – „online booking tools“. Abych to zjednodušila, klient řekne: „Ano, chci, aby si moji zaměstnanci dělali veškeré služební cesty online na kvalitních a zabezpečených webových aplikacích.“ A my jsme schopni námi vyvinuté aplikace přizpůsobit jeho požadavkům a umožnit mu implementovat je do jeho systémů. Vyjít klientovi vstříc tak, že má úplně vše pod vlastní kontrolou. Součástí toho, co v rámci transparentnosti děláme, je i to, že klientům poskytujeme obrovská množství dat, která máme k dispozici díky důkladnému monitoringu všech procesů a transakcí. Tento systém je hodně zautomatizovaný, v rámci spolupráce mají naši zákazníci možnost si požadovaná data samostatně stahovat a dále zpracovávat, třeba zadávat si specifická kritéria, dělit přehledy podle jednotlivých společností, zemí, regionů, kontinentů či z celkového globálního pohledu atd.

Pane Nerade, AE GBT je agenturou, která má v České republice nejvyšší podíl faktur hrazených nebankovním převodem.
Ano, máte pravdu. Prostřednictvím moderních a hlavně funkčních nástrojů, jakými bezesporu platebních karty jsou, máme zajištěno bezmála 100 % všech plateb za poskytnuté služby. Tento způsob úhrady je maximální garancí vůči našim zákazníkům a automaticky zahrnuje jednoznačnou transparentnost finanční transakce. Tento platební model se netýká jen našeho oddělení „individual business travel“, ale i oddělení „meetings & events“ zajišťujícího služby v MICE segmentu. Nicméně, co se týká některých českých, moravských či slezských firem, stále nemám pocit, že by konkrétně v oblasti business travelu dospěly do stadia, aby už slyšely na argumenty jako transparentnost, čistota, spolehlivost a garance.

Skoro to vypadá, že jste u vás MICE (Meetings, Incentives, Congresses & Exhibitions) zredukovali na meetings & events…
Na úvod bych řekl, že ať zkratku MICE „čtete“ tak, či onak, realizace toho, co tato oblast služeb zahrnuje, musí být jednoznačně transparentní. MICE segment se z našeho pohledu skutečně odvíjí stylem, že to není pouhá incentiva nebo poznávací trip, ale zabezpečení účasti na kongresu, veletrhu, odborném semináři, na autosalonu, zajištění vzdělávacích exkurzí apod. Klientské firmy AE GBT se svými zákazníky, zaměstnanci či dodavateli cestují proto, aby jim něco prezentovali či je školili v oboru, v němž působí. V tomto směru se pro nás segment MICE oproti době před rokem 2008 dramaticky změnil a jsme rádi, že se ekonomická situace celého českého i světového hospodářství obrací správným směrem.

Již před chvilkou jsme nakousli téma bezpečnost…
Klientům v rámci požadavků na bezpečnost poskytujeme kompletní přehled o pohybu jejich zaměstnanců po světě, a to díky monitoringu. To je součástí toho, o čem se už zmínila paní ředitelka – důrazu na bezpečnost cestujících. V dnešních novinách jsem se dočetl, že máme pětatřicet spoluobčanů kdesi v jemenském Adenu, kde jsou teď nejprudší boje. Pokud by cestovali s American Express Global Business Travel, jejich vysílající firma by bezpečně věděla, kde se v danou chvíli pohybují, a v případě potřeby by mohla na vzniklou situaci reagovat. Výhody této služby jsou čím dál častěji zohledňovány a brány v potaz.

V individual business travel si zase začínají uvědomovat, že levná letenka sice šetří výdaje, ale že jejich pracovník může do cílové destinace přiletět v takovém stavu, že „tato vizitka“ potenciálního partnera odradí od uzavření kontraktu či od spolupráce s jejich firmou vůbec.
Šetřit za každou cenu na letecké přepravě už dnes není prioritou. Letecká přeprava šla v posledních letech cenově výrazně dolů. Aby si letecké společnosti zachovaly profit, rozšířily strukturu tarifních tříd a vykládat laikovi, co je v rámci letecké přepravy v dnešní době ta která tarifní třída, to je usilovná práce, vlastně osvěta, kterou děláme za letecké společnosti. Klientům říkáme: zvažte alternativy a výhody konkrétního tarifu, ptejte se nás, přemýšlejte a výsledný efekt vás pozitivně překvapí. U českých či nadnárodních korporací, s nimiž spolupracujeme, v současné době sledujeme trend uvědomování si, že dobrá fyzická a psychická forma cestovatele je pro úspěšnost obchodní mise nezanedbatelná.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka