Menu

Setkání s ministrem průmyslu a obchodu České republiky Ing. Janem Mládkem, CSc.,na téma podpora exportní politiky

13. 05. 2015

62. setkání Ligy pro cestovní ruch
se uskutečnilo 30. března 2015 v Praze v Grandior Hotelu Prague*****, a to pod záštitou ministra průmyslu a obchodu České republiky Ing. Jana Mládka, CSc. Partnery, kteří nakladateli časopisu Všudybyl společně s Odborem komunikace a marketingu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a sekretariátem ministra pomohli setkání exportérů s jejich resortním ministrem zabezpečit, byli Ing. arch. Vlastimil Horkel, grafické studio Layout, KMB Partners, Tradiční pivovar v Rakovníku, vinařství Chateau Lednice Group, Oldřich Drápal Slámová vína a hotelový řetězec Le Hotels, v jehož hotelu se akce konala.

Zájem exportérů
zúčastnit se právě této koktejlové party Ligy pro cestovní ruch byl enormní – a na místě! Jak v interview pro Všudybyl uvedla ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková, do toho, jak turistickou destinaci Česko vnímají v zahraničí, se daleko víc než turistické atraktivity a cíle promítá exportní produkce a další vlivy (viz www.e-Vsudybyl.cz, článek Česko, silná destinace). Kvalitní image země je zásadní devizou! Zahraniční obchod je totiž velice citlivý na pověst země, která chce vyvážet. Je-li nějaká země podceňována, nebo dokonce záporně vnímána, zahraniční firmy se k obchodování s ní stejně jako individuální spotřebitelé (turisté) k utrácení v ní moc nemají.

Setkání ministr zahájil slovy:
„Vážené dámy, vážení pánové, úvodem děkuji za milé pozvání. Vidím zde mnoho zástupců významných českých firem, exportérů, ale i svazů, asociací a komor, se kterými jsme se společně, po celý loňský rok, snažili změnit systém státní podpory exportu tak, aby byl pro české vývozce vlídnější a přinášel věcnou, hmatatelnou pomoc.
Pokud tedy mohu využít tento moment, abych stručně shrnul, čeho všeho bylo dosaženo, musím zmínit především:

V loňském roce jsem se nejen já, ale i pan prezident osobně, pan kolega Zaorálek i další představitelé státu velmi intenzivně věnovali též zahraničním cestám, podnikatelským misím a prosazování dobrého jména České republiky v zahraničí.
V ekonomické diplomacii na zahraničních cestách spolu s podnikateli hodlám pokračovat i do budoucna, neboť mnohým perspektivním trhům v minulosti nebylo pohříchu věnováno tolik úsilí, kterého je pro úspěch našeho zahraničního obchodu zapotřebí.
Závěrem bych snad ještě podtrhl důležitost mezinárodního marketingu, nejen samotných českých firem, ale i České republiky jako celku.
Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí desítky příležitostí, jak vaši firmu a značku zviditelnit v rámci konání Oficiálních účastí České republiky na výstavách a veletrzích globální důležitosti.
Agentura CzechTrade tuto nabídku doplňuje jednak o projekt SVV, tedy Specializovaných oborově zaměřených výstav a veletrhů, ale je také připravena reagovat na vaše podněty, co se dalších zahraničních komerčních akcí týče.
Využijte tedy, prosím, všechny možnosti, které vám stávající systém státní podpory exportu nabízí. Připravujeme je právě pro vás a ve zlepšování naší nabídky a otevírání dveří na nových trzích pokračujeme stejně intenzivně i v roce letošním.“

Časopis pro podporu obchodu
a cestovního ruchu Všudybyl, a to i prostřednictvím Ligy pro cestovní ruch, už dvacátým rokem poukazuje na univerzální tržní podstatu cestovního ruchu. Iniciuje společenskou poptávku, aby mobilní kupní síla daleko víc přispívala k tvorbě pracovních míst a prosperitě oborů, profesí a oblastí, které s turisty a hosty nepřijdou do obchodního či pracovního styku. Zatím totiž Slezsko, Morava a Čechy díky absenci kupní síly, tedy tomu, že jejich regiony každoročně nenavštíví desetitisíce spotřebitelů, zhodnocují pouze zlomek svého potenciálu. Každoroční deficit obratu z incomingu a domácího ruchu činí cca 30 miliard €. Rok co rok tak do veřejných rozpočtů přitéká o desítky miliard korun méně, než kdyby výkonnost cestovního ruchu, generujícího zahraniční inkaso, byla pro širokou veřejnost, stát a samosprávy obdobnou prioritou jako výkonnost exportu, který to umí také.

Všudybyl i Liga pro cestovní ruch
proto za přispění osobností ze sfér, které neprodukují a neprodávají výrobky a služby nakupované turisty a hosty, usiluje o emancipaci cestovního ruchu. Snaží se otevírat oči těm, kteří si univerzální tržní platformu cestovní ruch pletou s dovolenými, tedy byznys s konzumací, a mentoruje ty, kteří na úkor životní úrovně obyvatel Česka, nezřídka stejně zákeřně jako „pátá kolona“, poškozují české obchodní zájmy a brzdí výkonnost českého tržního hospodářství.
Jaromír Kainc


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka