Menu

Všudybyl 2004

01/2004

Všudybyl 01/2004

Hlavním tématem novoročního Všudybylu roku 2004 je problematika cestovních kanceláří.

28. 12. 2003


02/2004

Všudybyl 02/2004

Cestovní ruch v Česku není deklarován jako obalst, která je s to generovat do ekonomického systému zahraniční inkaso.

31. 01. 2004


03/2004

Všudybyl 03/2004

Lidské zdroje jsou tím nejcennějším, čím může rodina, firma, stát či lidstvo disponovat. Jsou ale v Česku doceňovány?

07. 03. 2004


04/2004

Všudybyl 04/2004

Zvyšování daňové zátěže podnikatelských subjektů je cestou do pekel, byť i snad dlážděnou dobrými předsevzetími.

01. 04. 2004


05/2004

Všudybyl 05/2004

Je naivní se domnívat, že zakladatelé rozšiřovali EU, aby umožnili snazší přístup českému zboží na evropský trh.

09. 05. 2004


06/2004

Všudybyl 06/2004

EU není jen větší trh, ale také konkurence, a to i v pojetí lázeňství – příroda versus zájmy farmaceutického průmysl

05. 06. 2004


07/2004

Všudybyl 07/2004

Obchod je hlavním hybačem dějin a expanze obchodu do značné míry o létání.

10. 07. 2004


08/2004

Všudybyl 08/2004

Česko se řadí mezi standardně vyhledávané kongresové a incentivní destinace.

06. 10. 2004


09/2004

Všudybyl 09/2004

Hotelový průmysl je páteří cestovního ruchu, avšak hotely málokdy bývají důvodem cest návštěvníků.

31. 10. 2004


10/2004

Všudybyl 10/2004

Vyšší sazba DPH u stravovacích služeb nepřinesla víc peněz, ale motivaci, jak otesánkovi nedávat ani to, co se musí.

03. 12. 2004


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001