Menu

Představení všudybylu

Časopisy pro podporu cestovního ruchu
Všudybyl & www.e-vsudybyl.cz

Všudybyl

Inspirací k pojmenování časopisu

byla jedna z postav Komenského „Labyrintu světa a ráje srdce“. Časopis třiadvacátým rokem iniciuje společenskou poptávku, aby kupní síla příchozích spotřebitelů (turistů, hostů, výletníků, účastníků kongresů, obchodních cestujících atd.) víc přispívala k prosperitě obyvatel Česka. Tedy i oborů, profesí a oblastí, které s turisty a hosty nepřicházejí do bezprostředního obchodního či pracovního kontaktu.

Originalita a tradice

jsou významnými devízami. Proto jsou vesměs příznivě přijímány bezmála 400 let aktuální alegorie patrona časopisu Jana Amose Komenského, odrážející hierarchii, postoje a chování sociálních skupin a jednotlivců, z nichž více než dvaadvacet let čerpají úvodníky Všudybylu.

Časopis si vytkl za cíl

Poukazovat na univerzální tržní podstatu cestovního ruchu,

tedy šířit osvětu, že cestovní ruch je o tom, jak peníze dostávat do systému. Otevírat oči těm, kteří naší zemi znemožňují vydělávat na sociální jistoty svých obyvatel, tím, že je. Mimo jiné proto, že mnozí lidé včetně tzv. „odborníků na cestovní ruch“ cestovní ruch vnímají jako konzumaci – cestování a utrácení peněz – nebo jako věc pouze cestovních kanceláří, provozovatelů restaurací, hotelů apod.

Podporovat destinační management,

protože tato činnost šíří a upevňuje proslulost země, jejích míst a cílů, a je základem pro směrování stovek miliard korun útrat cestovatelů – spotřebitelů a investorů z vnějších ekonomických systémů – do navštěvované země. Zatím totiž Slezsko, Morava a Čechy díky tomu, že jejich regiony každoročně nenavštíví desetitisíce spotřebitelů odjinud, zhodnocují pouhý zlomek svého potenciálu.

Zůstat fórem profesionálů cestovního ruchu

(a to i díky portálu www.e-Vsudybyl.cz), jejichž profese, obory, práce a podnikání jsou v první linii spjaty s tržní platformou cestovního ruchu. Umožňovat veřejnosti, zejména žákům a studentům škol, seznamovat se s jejich činností a inspirovat se jejich úspěchy. Poukazovat na to, že základním faktorem kvality služeb a produktů včetně infrastruktury cestovního ruchu v tržním hospodářství je hospodářská soutěž.

Cílové skupiny

Lidé rozmanitých profesí a oborů,

díky kterým lze do všeobecného povědomí dostávat, že klíčovým faktorem úspěchu (dosahování hospodářských a sociálních přínosů) v tržním hospodářství je až realizace výrobků, služeb a myšlenek. Zkrátka úspěšný obchod odehrávající se na vnitřním trhu; export realizovaný na zahraničních odbytištích; a jejich syntéza, cestovní ruch.

Veřejnost,

a to zejména díky internetovému portálu www.e-Vsudybyl.cz.

Profesionálové cestovního ruchu

vesměs působící na úřadech a ve službách.

Studenti

odborných učilišť, středních a vysokých škol.

Všudybyl v roce 2020

5 vydání / 40 stran / náklad 10 000 výtisků

Hlavní témata v roce 2020

Vydání Hlavní téma Uzávěrka Expedice
první 2020 hotelnictví a gastronomie 6. prosince 2019 28. prosince 2020
druhé 2020 školství a vzdělávání 7. února 2020 25. února 2020
třetí 2020 před hlavní turistickou sezonou 3. dubna 2020 21. dubna 2020
čtvrté 2020 spa & wellness 12. června 2020 29. června 2020
páté 2020 destinační management 9. října 2020 27. října 2020
první 2021 hotelnictví a gastronomie 7. prosince 2020 29. prosince 2020

Ceník inzertních a P.R. ploch a služeb

PF 2021 CzechSpecials