Menu

Já ani se na to dívati, ani bolesti srdce déle snášeti nemoha, prchl sem: na poušť někam, aneb raději, kdyby možné bylo, z světa ven uteci chtěje. Ale vůdcové moji, po mně se pustivše, dostihli mne, a kam to chci, se tázali. Já mlčením odbyti chtěje, neodpovídal sem nic. Ale když se nezbedně, pustiti mne nechtíce, dobývali, řekl sem: „Již vidím, že v světě lépe nebude!“
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

Když se nezbedně, pustiti mne nechtíce, dobývali

13. 05. 2015

Meetings, Incentives, Congresses & Exhibitions Industry (MICE), ač sám o sobě lukrativní byznys, za jehož získávání lobbují nejvyšší představitelé států a samospráv, je služkou obchodu. Obchodní zájmy (i když nejen) byly v rámci MICE důvodem ovací Československu, když vyklízelo mapy světa a jeho exportéři tradiční odbytiště, aby na nich výrobky českých a slovenských fabrik a naši zemědělskou produkci nahradila produkce chovatelů, pěstitelů, výrobců a dodavatelů investičních celků z tzv. hospodářsky vyspělých zemí světa; důvodem poklesu společenské prestiže řemeslné invence a technických oborů, jež po generace činily naši vlast vysoce konkurenční. Za „huráokolností“ než soutěžit kvalitou a cenou je totiž při získávání trhů zákonitě rentabilnější investovat do vstřícnosti politiků a managementu, aby konkurující podniky, ba celá odvětví vedli k útlumu, a do glorifikace takovéhoto počínání. Rovněž je zákonité, že nemá-li kdo rovnocenné soupeře, a je celkem jedno, zda ve vzdělávání, byznysu, vojenství, či v politice, dělá si, co chce.
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo