Menu

Já ani se na to dívati, ani bolesti srdce déle snášeti nemoha, prchl sem: na poušť někam, aneb raději, kdyby možné bylo, z světa ven uteci chtěje. Ale vůdcové moji, po mně se pustivše, dostihli mne, a kam to chci, se tázali. Já mlčením odbyti chtěje, neodpovídal sem nic. Ale když se nezbedně, pustiti mne nechtíce, dobývali, řekl sem: „Již vidím, že v světě lépe nebude!“
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

Když se nezbedně, pustiti mne nechtíce, dobývali

13. 05. 2015

Meetings, Incentives, Congresses & Exhibitions Industry (MICE), ač sám o sobě lukrativní byznys, za jehož získávání lobbují nejvyšší představitelé států a samospráv, je služkou obchodu. Obchodní zájmy (i když nejen) byly v rámci MICE důvodem ovací Československu, když vyklízelo mapy světa a jeho exportéři tradiční odbytiště, aby na nich výrobky českých a slovenských fabrik a naši zemědělskou produkci nahradila produkce chovatelů, pěstitelů, výrobců a dodavatelů investičních celků z tzv. hospodářsky vyspělých zemí světa; důvodem poklesu společenské prestiže řemeslné invence a technických oborů, jež po generace činily naši vlast vysoce konkurenční. Za „huráokolností“ než soutěžit kvalitou a cenou je totiž při získávání trhů zákonitě rentabilnější investovat do vstřícnosti politiků a managementu, aby konkurující podniky, ba celá odvětví vedli k útlumu, a do glorifikace takovéhoto počínání. Rovněž je zákonité, že nemá-li kdo rovnocenné soupeře, a je celkem jedno, zda ve vzdělávání, byznysu, vojenství, či v politice, dělá si, co chce.
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka