Menu

Czech Convention Bureau: pět tisíc delegátů míří do Prahy

13. 05. 2015

Czech Convention Bureau,
jehož cílem je propagace České republiky coby ideální destinace pro kongresy, konference a incentivní akce, vykázalo řadu úspěchů v rámci programu Kampaně kandidatur. Jedním z těch historicky největších je vítězná kandidatura (společně s profesionálním organizátorem kongresů společností C-IN) na XXVI. kongres IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics / Mezinárodní unie geodézie a geofyziky) s předpokládanou účastí až pět tisíc delegátů.

Po iniciativě agentury C-IN
bylo připraveno společné pozvání Českého národního komitétu geodetického a geofyzikálního (ČNKGG), Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky (GFÚ AVČR) a CZECH-IN uspořádat XXVI. valné shromáždění IUGG v roce 2015 v Praze. Kampaň byla plně podporována ze strany Czech Convention Bureau agentury CzechTourism, které tak mělo přímý podíl na získání této akce pro Českou republiku. V rámci samotné kampaně Praha zvítězila nad Athénami, Kodaní, Honolulu, Buenos Aires a Hyderabadem.

XXVI. kongres IUGG,
který bude probíhat od konce června do začátku července, bude nejdelším kongresem v historii, který se pro Českou republiku podařilo získat.
„V rámci programu ‚Kampaně kandidatur‘, jehož cílem je získat co největší počet M.I.C.E. (Meetings, Incentives, Congresses & Exhibitions Industry) akcí do Česka, se loni agentura CzechTourism prostřednictvím Czech Convention Bureau aktivně podílela či podpořila na čtyřicet kampaní kandidatur. Kongres pořádaný Mezinárodní unií geodézie a geofyziky je nejen nejdelším, který se pro Česko podařilo kdy sehnat, ale dle odhadů by mohl přilákat úctyhodných pět tisíc delegátů. Vzhledem k tomu, že se průměrná doba trvání kongresu v rámci statistik mezinárodní asociace ICCA (International Congress and Convention Association) zkracuje (průměrně cca 3,4 dne), je získání kongresu IUGG enormním úspěchem na poli meeting industry. Kongres bude bezpochyby významným ekonomickým přínosem pro Českou republiku i proto, že průměrná denní útrata delegáta na meeting je 6 200 Kč,“ dodává vedoucí Czech Convention Bureau Zdeněk Giormani.

Kongresové centrum Praha
bude kongres hostit ve dnech 22. 6. – 2. 7. 2015. International Union of Geodesy and Geophysics je vrcholnou mezinárodní vědeckou organizací koordinující studia fyzikálních, chemických a matematických vlastností Země a jejího prostředí v prostoru. Valné shromáždění je nejvýznamnější akcí unie, která se koná vždy jednou za čtyři roky. Volba České republiky jako místa jeho konání je nejen vysoce prestižním oceněním českého vědeckého přínosu na poli geovědních disciplín, ale i významnou společenskou a kulturní událostí spojenou s markantním ekonomickým přínosem pro Českou republiku a jeho hlavní město Prahu.
Připravila Michaela Klofcová, foto, fotogalerie Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka