Menu

Jak udržet krok v MICE – od znalostí k dovednostem

13. 05. 2015

Přes sto dvacet profesionálů
z oblasti kongresového cestovního ruchu si ve středu 18. března 2015 v pražském hotelu Corinthia vyslechlo prezentace sedmi renomovaných zahraničních i českých řečníků v rámci dalšího mezinárodního vzdělávacího semináře s názvem „Jak udržet krok v MICE – od znalostí k dovednostem“. Ten pod záštitou radního hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu Jana Wolfa uspořádalo Prague Convention Bureau. Seminář, který se stává tradicí, se letos v Praze konal již počtvrté. Tentokrát se zaměřil především na Prahu coby hostitelskou destinaci 56. kongresu ICCA a na současné trendy v oblasti kongresů a konferencí.

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.,
bývalá prezidentka Evropské akademie dermatologie a venerologie (EADV), která byla v minulosti oceněna za své aktivity v oblasti pořádání mezinárodních odborných kongresů a konferencí a je rovněž patronkou Ambassador programu Prague Convention Bureau, seminář zahájila. Ve své prezentaci se zaměřila především na klíčové faktory, které rozhodují o výběru hostitelské destinace. Na základě svým mnohaletých zkušeností s organizací kongresů pak definovala hlavní podmínky pro úspěch těchto akcí, zejména výběr zajímavého tématu a sehraný organizační tým.

Miloš Milovanović
ze společnosti Gaining Edge hovořil o rostoucím významu strategických partnerství v kongresovém průmyslu jako reakci na měnící se potřeby a požadavky ze strany klientů. Vytváření strategických aliancí je jedním ze současných trendů v oblasti kongresů a konferencí, který je pro úspěch destinace v dnešním vysoce konkurenčním prostředí zcela zásadní. Zdůraznil však, že nelze jen slepě následovat trend, aniž bychom předem věděli, čeho a jak chceme dosáhnout. Úspěšná spolupráce, která přinese všem zúčastněným stranám očekávané výsledky a pomůže jim splnit stanovené cíle, závisí zejména na výběru vhodných partnerských subjektů.

Lenka Žlebková,
bývalá ředitelka Prague Convention Bureau, představila případovou studii kandidatury Prahy na kongres ICCA v roce 2017. Praha na tento kongres kandidovala dvakrát, podruhé již úspěšně. Ve své prezentaci zmínila důvody, které vedly Prague Convention Bureau k rozhodnutí připravit ve spolupráci s místními subjekty a partnery z řad členů PCB a veřejných institucí kandidaturu hlavního města České republiky na tento „kongres kongresů“, a představila tři pilíře, na nichž byla postavena prezentace úspěšné kandidatury. Uvedla, že hlavní motivací Prague Convention Bureau byla snaha zvýšit povědomí o významu kongresového cestovního ruchu a zviditelnění Prahy na kongresovém trhu. Úspěch české metropoli přineslo především inspirativní téma kongresu, networking a atraktivní doprovodný program a rovněž perfektní infrastruktura.

André Kaldenhoff,
ředitel Kongresového centra v Lipsku, se s účastníky semináře podělil o své zkušenosti s organizací kongresu ICCA v roce 2011. Stejně jako v případě Prahy i zde bylo hlavní motivací a přínosem tohoto kongresu zviditelnění a upevnění pozice Lipska na kongresové mapě. Kromě přínosu pro destinaci také zmínil výzvy související s dodržením tohoto závazku. Kongresu se zúčastnilo přes 1 000 delegátů různých národností a vyznání z celého světa, což s sebou mimo jiné přineslo nutnost vyhovět mnoha kulturním i stravovacím požadavkům. Důkladná příprava na akci takového rozsahu a významu je tedy pro úspěch kongresu zcela zásadní.

Rob Davidson
ze společnosti MICE Knowledge, který zároveň celou akci moderoval, zahájil
druhou část semináře, která byla zaměřena na současné trendy v kongresovém průmyslu. Krom aktuální ekonomické situace, potvrzující rostoucí význam nových destinací, zejména rozvojových a asijských zemí, zmínil především trendy související s demografickým vývojem a novými technologiemi. Zdůraznil rostoucí vliv nastupující „generace Y“, která bude do roku 2025 tvořit zhruba 75 % pracovní síly ve světě, a nutnost přizpůsobit nabídku destinací jejím požadavkům, očekáváním, hodnotám a zájmům („generací Y“ je označována populace z let 1977 až 1994, tvořící první generaci, pro niž je běžné používání IT od útlého věku).

Pierre Fernandez,
ředitel evropské centrály Meeting Professionals International, představil výsledky nejnovější studie a průzkumů MPI o kongresovém průmyslu a jeho dalším vývoji, na jejichž základě lze v oblasti kongresů a konferencí do budoucna očekávat oživení a nárůst poptávek. Průzkumy zaměřené na typy akcí vedly ke zjištění, že společnosti v poslední době více investují do svých zaměstnanců, protože zcela jasně převládají vzdělávací akce. Potvrdil také současné trendy, o kterých již hovořil Rob Davidson, zejména využití nových technologií v oblasti kongresů a konferencí. V souvislosti s technologickým vývojem rovněž zmínil, že navzdory růstu počtu hybridních mítinků není třeba se obávat poklesu osobní účasti na kongresech a konferencích.

Petr Bříza,
dlouholetý hokejový profesionál a předseda pražského organizačního výboru Mistrovství světa v ledním hokeji 2015, se zaměřil na Prahu jako místo konání velkých sportovních akcí a specifika jejich organizace. Sportovní akce se v současnosti těší velké oblibě a stejně jako velké kongresy přilákají do destinace tisíce účastníků. Co konkrétně obnáší jejich pořádání, přiblížil na konkrétním příkladu nadcházejícího Mistrovství světa v ledním hokeji, které proběhne v květnu tohoto roku v Praze a Ostravě.
Připravila Lucie Rajdlová


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka