Menu

10. konference „Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ“

13. 05. 2015

Jubilejní ročník
konference k veřejnému stravování, který se pod odbornou záštitou České asociace sester, Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Asociace hotelů a restaurací ČR uskutečnil 16. 3. 2015 v Clarion Congress Hotelu Prague, přivítal na dvě stovky top manažerů stravovacích provozů zdravotnických zařízení, vězeňské služby, hotelů, domovů pro seniory, školních jídelen a dalších provozoven, nutriční terapeuty a další profesionály. Konferenci tradičně moderovali primářka MUDr. Vilma Benešová z pražské Fakultní nemocnice v Motole a jednatel pořádající společnosti HASAP Consulting Miloš Žáček.

Program konference
umožnil sdílet zkušenosti z rozličných typů potravinářských a gastronomických provozů. Loňský a letošní rok totiž v oblasti stravovacích služeb zaznamenal řadu závažných legislativních změn. Ať už se jedná o označování alergenů nebo změnu působnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Přinesl praktické příklady, informace o nových předpisech a změnách. Působností Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) se zabývala Ing. Kateřina Pavelková (Odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústředního inspektorátu SZPI), která hovořila o legislativě Česka a Evropské unie z pohledu praxe Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Mgr. Petra Vašíčková, PhD., (Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně) vystoupila s příspěvkem, jak sledovat mikrobiální a virovou kontaminaci potravin a snížit riziko výskytu alimentárních onemocnění. Společnost Aramark prostřednictvím vystoupení Daniely Hrdličkové, DiS., (regionální manažerky závodních restaurací TPCA Kolín) a Ing. Jiřího Krška (regionálního ředitele pro Moravu) na názorných příkladech demonstrovala, jak zásadní přínosy mají investice do systému analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) a dodržování správné hygienické a výrobní praxe (SHVP) pro bezpečnost a kvalitu v segmentu hromadného stravování (u společnosti Aramark jde o 80 tisíc jídel denně!).

Po skvělém pracovním obědě,
který byl koncertem umu kuchařů Clarion Congress Hotelu Prague pod vedením šéfkuchaře Miroslava Soukupa, program pokračoval vystoupením RNDr. Hany Bulawové (Státní veterinární ústav v Jihlavě), která se na alergeny v potravinách zaměřila v souvislosti se snižující se odolností populace. Obzvlášť velký ohlas vyvolaly příklady, jak které alergeny působí na zdraví člověka, na jaké druhy surovin a potravin se nejvíce zaměřit. Závěr konference tradičně patřil Ing. Richardu Dobešovi (Krauthammer Czech Republic), který hovořil o motivaci a řízení lidských zdrojů, jež jsou nejen pro segment služeb rozhodujícím faktorem úspěchu.

S nabídkami dodavatelů
měli účastníci možnost se seznamovat v průběhu celé konference. Při prezentacích a ochutnávkách i s úplnými novinkami na gastronomickém trhu. K vynikajícímu vyznění konference, která jako své čestné hosty přivítala prezidenta AKC ČR pana Bc. Miroslava Kubce, zástupce Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Hygienických stanic, CPI Hotels a další, samozřejmě přispěly i catering a skvělá organizace týmu Clarion Congress Hotelu Prague.

Partnery konference,
těmi hlavními, byli: CPI Hotels, Vitana, Jiva Jirák; partnery: ARAMARK, Electrolux, GAMA HOLDING Praha, HIDRIA CZ, Abasto, AG FOODS Group a Pekařství Jan Mervart.

Organizátorem konference
byla společnost HASAP Consulting, s. r. o., Vranská 620/18, 142 00 Praha 4 – Kamýk, tel.: +420 261 220 532, e-mail: hasap@hasap.cz.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka