Menu

Všudybyl 02/2015

Ale aj, vtom trouby zvuk zavzní, jako svolávajících se k slavnosti; a Všezvěd srozuměje, co bude, dí: „Navraťme se ještě medle, tu se bude nač podívati.“ „I což to bude?“ dím já. On: „Academia1 bude korunovati ty, kteříž nad jiné byvše pilnější, vrchu umění dosáhli: ti, pravím, jiným na příklad korunováni budou.“ Já tedy věc tak zvláštní viděti žádostiv jsa a houfy sbíhajících se vida, vejdu za jinými také: a aj, tu pod filozofickým nebem2 jakýsi stál s papírovým sceptrum3, k němuž zprostřed houfu někteří přistupovali, svědectví vysokého umění žádajíce. On žádost jejich, že slušná^4 jest, schváliv, poručil, aby, co umějí a nač stvrzení žádají, na cedulce poznamenané dali. I odvozovali5 jeden filozofie summu, jiný medicíny, jiný jurisprudentiae: měšcem přitom, aby to hladčeji šlo, podmazujíce.

Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, L. P. 1624

1 vysoké učení, univerzita, 2 pod baldachýnem, tj. nebesy nad rektorským trůnem, 3 žezlem, 4 spravedlivá, 5 dokazovali

PDF verze ke stažení

Číslo časopisu Všudybyl 02/2015 vyšlo 20. 02. 2015

02/2015
1/2017

Otevírat se daleko víc zahraničním studentům

Univerzita Jana Amose Komenského Praha je počtem posluchačů největší z tuzemských soukromých vysokých škol. Umožňuje získání všech typů univerzitních titulů (Bc., Mgr., Ing., PhDr., Ph.D.) a profesního MBA.

20. 02. 2015

Někteří přistupovali, měšcem přitom, aby to hladčeji šlo, podmazujíce

Někteří přistupovali, měšcem přitom, aby to hladčeji šlo, podmazujíce

Odbourat administrativní překážky komplikující nábor zahraničních žáků a studentů, kteří si studia v Česku chtějí zaplatit? Jenomže, kam by přišli ti, kteří doteď jako nerozborná hráz stojí na stráži, kdyby to šlo hladčeji, aniž by je kdokoliv podmazával?

číst dál

Konkurenční výhoda v součinnosti

Konkurenční výhoda v součinnosti

EXIM tours je součástí nadnárodního koncernu DER Turistik, který je jedním z největších hráčů v Evropě. Vlastní cestovní kanceláře ITS, Tjaereborg, Jahn Reisen, Dertour, Meier?s Weltreisen a ADAC Reisen a Clever Tours.

číst dál

Motivující přátelské prostředí Jihočeské univerzity

Motivující přátelské prostředí Jihočeské univerzity

Jihočeská univerzita se sídlem v Českých Budějovicích se orientuje na přírodní, zemědělské, humanitní a sociální vědy. Studuje na ní na třináct tisíc studentů ve více než dvou stech oborech na osmi fakultách.

číst dál

Soukromá střední škola obchodu, služeb a provozu hotelů, Jindřichův Hradec

Soukromá střední škola obchodu, služeb a provozu hotelů, Jindřichův Hradec

Soukromá střední škola obchodu, služeb a provozu hotelů v Jindřichově Hradci dvacátým rokem připravuje odborníky pro gastronomii a cestovní ruch.

číst dál

Hotelová škola Teplice
Hotelová škola Mariánské Lázně
Hotelová škola Havířov
Univerzita Jana Ámose Komenského Praha
AHR
VŠH
MMR
Blue Mauritius Gold
JCCR
CzechSpecial
easyFM
Watersavers
Poslanecká sněmovna
OSTRAVAINFO!!!
VŠO
Lesnická akademie
Západočeská univerzita Plzeň
MFČR
Turecko vlajka
Comenius
TVF

O podnikání, snech a osobním rozvoji

O podnikání, snech a osobním rozvoji

Školicí středisko Centra andragogiky v Hradci Králové pronajímá své atraktivní bezbariérové výukové prostory pro realizaci seminářů, workshopů, manažerských a prezentačních jednání, konferencí a teambuildingových aktivit.

číst dál

Škola roku vyučující autoobory

Škola roku vyučující autoobory

S ředitelem Integrované střední školy automobilní Ing. Milanem Chylíkem jsem se seznámil na Galavečeru Českých ručiček, na kterém se setkali vítězové celorepublikových finále soutěží odborných dovedností širokého spektra řemesel.

číst dál

Jak žije AHOL, škola roku 2013

Jak žije AHOL, škola roku 2013

Jak žije AHOL, škola roku 2013? Pracovně. Realizuje projekt zaměřený na činnost minipodniků. Žáci se připravují na budoucí podnikání v aktivitách – bistro, catering, bylinková zahrádka.

číst dál

Těší mne, že zaměstnavatelé preferují naše absolventy

Těší mne, že zaměstnavatelé preferují naše absolventy

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu v Českých Budějovicích připravuje profesionály z oboru už víc než třicet let. Zaměřuje se na gastronomii, hotelnictví a turismus.

číst dál

img

Karel Muzikář slavil narozeniny

Pětasedmdesátý rok prezident Panevropské společnosti pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius Karel Muzikář píše, učí, soudí, bojuje etc. Že se mu to daří, ilustrovalo i obrovské množství gratulantů.

číst dál


img

Evropa aneb jednota v různosti 7

Náš prostor byl vždy exponovaný, ale zdejší Slované se uměli bránit. Obsadili všechny černozemní půdy široko daleko. Když ještě Německo sahalo až k Ostravě, prohodil Masaryk, že na to, abychom pochopili, čí dějiny jsou největší, stačí prostý pohled na mapu.

číst dál


img

Průvodcům v cestovním ruchu chybí kvalifikace. Vzdělání v oboru nabízí jako jediná ve střední Evropě Vysoká škola obchodní v Praze

Jedním z hlavních témat mezinárodního kongresu Světové federace asociací turistických průvodců, který se konal koncem ledna 2015 na půdě Vysoké školy obchodní v Praze, byla problematika vzdělávání průvodců v cestovním ruchu.

číst dál


img

Koleje a menza Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

S ředitelem Kolejí a menzy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Ing. Miroslavem Procházkou se potkáváme ve městě plném unikátní funkcionalistické architektury a podnikatelsko-obchodních aktivit, které výrazně převyšují republikový průměr.

číst dál


img

TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu

TYRKYS je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro rekvalifikační kurzy a autorizovanou osobou pro zkoušky profesní kvalifikace v rámci Národního systému kvalifikací.

číst dál


img

Opening hotelu AXA

Slavnostní znovuotevření pražského hotelu AXA v ulici Na Poříčí se konalo 15. 1. 2015 při příležitosti ukončení jeho kompletní stavební a interiérové renovace. Hosté obdivovali design pokojů ve funkcionalistickém stylu.

číst dál


img

Dnes už řada ostatních krajů Ústeckému závidí

Intreview s ředitelem Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy Teplice Mgr. Jiřím Nekudou mj. o tom, že žáci českých hotelových škol jsou mnohdy na daleko vyšší úrovni než zaměstnanci hotelů.

číst dál


img

Mistr Jan Hus – 600. výročí upálení (1)

Není sporu o tom, že M. Jan Hus (1371–1415) je jednou z nejvýraznějších postav našich národních dějin. Jedni slavili jeho památku, druzí jej zatracovali.

číst dál


img

Počátky naší státnosti 35 - Vyšehrad – ambice nezávislosti, druhá část

Mohl Svatoklimentský kostel na Vyšehradě sloužit jako významné místo křtu? Byl na základech pohanského kultu zamýšlen metropolitní chrám s baptisteriem, v němž se symbolickým ponořením slavilo znovuzrození člověka ve víře v Ježíše Krista?

číst dál


img

ITF Slovakiatour 2015

Ve dnech 29. ledna až 1. února proběhl ve Výstavním a kongresovém centru Incheba v Bratislavě jedenadvacátý ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour 2015.

číst dál


img

GO + REGIONTOUR

Vyjádření hejtmana Kraje Vysočina, generálního ředitele OREA hotelu Voroněž, Brno, primátora Debrecínu, starosty Jindřichova Hradce a obchodního ředitele pivovaru Poutník, Pelhřimov.

číst dál


img

Hotelová škola Mariánské Lázně, souznění teorie a odbornosti

Absolventi Hotelové školy Mariánské Lázně se dobře uplatňují na trhu práce. Jejich předností je praktická odbornost a jazyková vybavenost.

číst dál


img

PIVEX – Zlatý pohár – Pivo 2015

23. ročník odborné degustační soutěže vyhlásila producentská a marketingová společnost SNIP & CO ve spolupráci s Veletrhy Brno a Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským Praha a jeho sladařským pracovištěm v Brně.

číst dál


img

Právo na vzdělání

Listina základních práv a svobod v článku 33 stanoví, že „… každý má právo na vzdělání“. Jelikož jde o právo základní, musí být zaručeno všem bez rozdílu, tedy s vyloučením diskriminace v jakékoliv oblasti.

číst dál


img

Narozeniny předsedy Československého ústavu zahraničního

Jaromír Šlápota, předseda Československého ústavu zahraničního, zval 27. ledna 2015 na oslavu svých pětasedmdesátých narozenin do Strahovského kláštera v Praze.K blahopřáním gratulantů se připojuje i Všudybyl.

číst dál