Menu

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu v Českých Budějovicích připravuje profesionály z oboru už víc než třicet let. Zaměřuje se na gastronomii, hotelnictví a turismus. Jako jedna z prvních se stala členem Evropské asociace hotelových škol. Spolupracuje se zahraničními vzdělávacími institucemi podobného zaměření, zvláště s Mezinárodní hotelovou školou v rakouském Bad Leonfeldenu. Vy­konává činnost střední odborné školy, středního odborného učiliště, vyšší odborné školy, domova mládeže a školní jídelny. Střední odborná škola je určena pro absolventy základních škol. Zabezpečuje učební obor 65–51-H/01 Kuchař-Číšník s programy Kuchař-číšník, Kuchař, Číšník-servírka; dále studijní obor 65–42-M/01 Hotelnictví, program Hotelnictví a turismus; studijní obor 65–41-L/01 Gastronomie, program Kuchař. Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů 65–41-l/51 Gastronomie, program Společné stravování. Vyšší odborná škola je pomaturitním denním i dálkovým studiem oboru 65–43-N/01 Cestovní ruch. Škola je certifikovaným školicím střediskem ICT vzdělávání pedagogických pracovníků a podílí se i na celoživotním vzdělávání v rámci Národní soustavy kvalifikací.

Těší mne, že zaměstnavatelé preferují naše absolventy

20. 02. 2015

S Mgr. Zdeňkou Erhartovou, ředitelkou Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu, České Budějovice, o níž loni Všudybyl informoval, že jako jediná v Česku poskytuje vzdělání Tourism Quality, se potkáváme 14. ledna 2015.
Paní ředitelko, jaký byl pro vás loňský rok?
Úspěšný. Ilustruje to fakt, že jsme byli Asociací hotelů a restaurací České republiky nominování na Školu roku 2014. V tomto roce se naše škola podílela na zabezpečení mnoha konferencí, rautů a prezentací kulinářského umění. Spolupracovali jsme přitom nejen s Jihočeským krajem, ale i řadou firem a institucí, měst a obcí včetně Magistrátu Českých Budějovic. Naše výroční zpráva poukazuje na padesát akcí pro veřejný sektor, většinou cílených na podporu cestovního ruchu. Mezi jinými na nápaditý event města Nové Hrady, které z celého světa sezvalo představitele sídel obdobného jména (New Castle atd.). Krásy Jihočeského kraje tak přijeli objevovat hosté z Japonska, Velké Británie, Izraele a dalších zemí. Spolupracujeme s Českým Krumlovem, v němž se odehrávají velké mezinárodní akce. V Malém pivovaru, kde máme své školní pracoviště, se žáci naší školy podíleli dokonce na zabezpečení pohoštění našeho prezidenta během jeho návštěvy Jihočeského kraje. Škola je aktivní i na poli sportovním. V loňském roce zvítězilo družstvo volejbalistů v celostátní soutěži a postoupilo na mistrovství světa v Portugalsku.

Jaká je uplatnitelnost absolventů vaší školy?
Rozvoj cestovního ruchu je v Jihočeském kraji na vzestupu. Do pracovních pozic jsou hledáni další a další profesionálové cestovního ruchu. Těší mne, že zaměstnavatelé preferují naše absolventy a že už v průběhu studia si je berou na svá pracoviště. Velká poptávka po nich je i zpoza hranic – z Horního Rakouska a Bavorska. Nahrávají tomu úspěšná vystoupení našich žáků na soutěžích. Loni jsme na Gastrofestu v soutěži školních týmů skončili třetí a na další z celorepublikových akcí, na Kuchařském pětiboji organizovaném společností Makro v dubnu loňského roku, byl náš tým vyhlášen absolutním vítězem.

Letos máte pětadvacáté výročí spolupráce s Tourismusschulen Bad Leonfelden v Horním Rakousku.
Ano, a není to pouze formální spolupráce. Během roku spolu pořádáme dvě až tři gastronomické a sportovní akce a letos také konferenci. Spolupracujeme i s dalšími zeměmi. Ještě než vyvstala rusko-ukrajinská krize, bylo nám nabídnuto přijmout stážisty z Ruské federace. Vše je připraveno, a tak už jen čekáme na signál z ruské strany, abychom je tu přivítali.
Nejen žáci, ale i pedagogové naší školy se průběžně vzdělávají. Sledují světové trendy v oborech, které vyučují. Podílejí se na řadě projektů. Při výuce se snažíme uplatňovat co nejmodernější technologie. V letošním roce proto plánujeme modernizaci výukových kuchyní. Máme na to vypsán projekt a potvrzeno, že nám na ni budou přiděleny peníze. Vbrzku vyhlásíme výběrové řízení. Dotaci jsme dostali nejen na vybavení kuchařského studia varnými technologiemi, ale i na audiovizuální systém, abychom mohli dělat předváděčky špičkových kuchařů – aby mistr kuchař mohl vařit a naši žáci jej napodobovat. Špičkovou gastronomii už několik let přibližujeme také veřejnosti v rámci spolupráce s řadou firem, zejména pak se společností Makro.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt