Menu

Studijní obor Průvodcovská činnost v cestovním ruchu na VŠO v Praze

Student získá:

Uplatnění absolventů:

Průvodcům v cestovním ruchu chybí kvalifikace. Vzdělání v oboru nabízí jako jediná ve střední Evropě Vysoká škola obchodní v Praze

20. 02. 2015

Jedním z hlavních témat mezinárodního kongresu Světové federace asociací turistických průvodců (WFTGA), který se konal koncem ledna 2015 na půdě Vysoké školy obchodní v Praze, se stala problematika vzdělávání průvodců v cestovním ruchu. Turisty často provádějí lidé, kteří ani neznají dějiny dané země, berou práci licencovaným průvodcům a tlačí ceny průvodcovských služeb nepřirozeně nízko.
Fenomén provádění turistů bez příslušné licence se v Česku začal objevovat po roce 2008, kdy došlo ke změně legislativy a průvodci už nemusejí před živnostenským úřadem prokazovat své vzdělání. Od té doby se průvodcem může stát každý – bez jazykových zkoušek, bez prokazatelných znalostí historie. Podle Stanislava Volemana, předsedy Asociace průvodců České republiky, je až 40 procent průvodců nedostatečně kvalifikovaných.
„Člověk, který se prezentuje jako průvodce, ale chybí mu jazyková vybavenost a není schopen prezentovat dějiny své země, dělá českým průvodcům ostudu,“ říká Věra Seifertová, vedoucí katedry průvodcovské činnosti a cestovního ruchu VŠO. „Kvalitní vzdělání je důležité v každém oboru, ať už jste kuchař, právník, nebo průvodce. Pokud je člověk nemá, odrazí se to vždy na kvalitě jeho práce,“ dodává.
V této souvislosti byl na kongresu WFTGA představen studijní obor Průvodcovská činnost v cestovním ruchu, který nabízí Vysoká škola obchodní jako jediná ve střední Evropě. Tento tříletý bakalářský program, vyučovaný od roku 2010, zohledňuje předpisy evropské normy EN 15 565 týkající se požadavků na poskytovatele odborného vzdělávání a kvalifikačních programů pro průvodce. Obor je tak jedinečným nejen mezi českými vysokými školami, ale i mezi evropskými.
„Škola úzce spolupracuje s Asociací průvodců ČR, studenti jsou tak v každodenním kontaktu s odborníky z oboru, kteří na škole vedou teoretické přednášky a ukazují studentům reálnou podobu své profese. Právě toto propojení s praxí považuji za velice důležité a pro studenty prospěšné,“ vysvětluje Stanislav Voleman, který na VŠO také přednáší.
Studenti si praktickou stránku svého oboru mohli vyzkoušet také přímo na kongresu Světové federace asociací turistických průvodců. Podíleli se na jeho organizaci, v průběhu byli k dispozici účastníkům i přednášejícím, a dokonce měli možnost zúčastnit se i některých jednání a workshopů.
„Naši absolventi opouštějí školu jako profesionálové na nejvyšší evropské úrovni, najdou tak mnohem lepší uplatnění na trhu práce,“ vysvětluje Věra Seifertová. „Věřím, že se nám podaří prosadit výuku tohoto oboru kompletně v anglickém jazyce a nabídnout studentům ještě větší zapojení do praxe než doposud,“ představuje ambiciózní plány do budoucna.

Průvodce v cestovním ruchu musí mít silné kulturní povědomí
V současném globálním světě není jiný sektor ekonomiky, který by byl tak spjat s kulturním povědomím jako cestovní ruch. Pochopení odlišností jednotlivých kultur je základem pro úspěšnou interakci s návštěvníky z různých zemí, kteří mohou mít různé potřeby a očekávání. Znalost těchto odlišností pomáhá průvodcům – a nejen jim – budovat důvěru a může vést k lepší pověsti značky a loajalitě návštěvníků.
Průvodci v cestovním ruchu pravidelně vstupují do interakce se zahraničními turisty a při cestách do cizích zemí musejí často jednat s místními úřady, obchodními partnery i rezidenty. Ti, kteří jsou znalí kulturních odlišností, mohou snáze pochopit očekávání, chování, postoje a hodnoty návštěvníků a rezidentů.
Vybudování důvěry, respektu a vlivu, aniž by docházelo k nedorozuměním a urážkám, je základem efektivní mezikulturní komunikace, kterou průvodci musejí ovládat.
doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.
Prorektorka pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy
Vysoká škola obchodní v Praze


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt