Menu

Vzdělávací programy
Průvodce cestovního ruchu; Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a průvodce Prahou; Průvodce pro region Praha (průvodce Prahou); Jak začít pracovat jako průvodce; Místní zástupce cestovní kanceláře (delegát) Pracovník cestovní kanceláře; Němčina pro cestovní ruch; Ruština pro cestovní ruch; Francouzština pro cestovní ruch; Angličtina pro cestovní ruch; Seminář první pomoci; Seminář první pomoci u dětí; Otravy u dětí; Zdravotník zotavovacích akcí; Poskytování první pomoci u seniorů – specifika, prevence; Daňová evidence.

Zkoušky profesní kvalifikace NSK
Průvodce cestovního ruchu PK 65–021-N
Průvodce Prahou PK 65–028-N
Místní zástupce cestovní kanceláře – delegát PK 65–026-M
Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury PK 65–032-N
Vedoucí zájezdu PK 65–030-M
Pracovník turistického informačního centra PK 65–027-M
Vedoucí pracovník turistického informačního centra PK 65–029-N

TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu

20. 02. 2015

Škola kultury podnikání v cestovním ruchu TYRKYS patří mezi nejvýznamnější instituce specializující se na výchovu a vzdělávání profesionálů cestovního ruchu. Je držitelkou akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro rekvalifikační kurzy a autorizovanou osobou pro zkoušky profesní kvalifikace v rámci Národního systému kvalifikací. Pořádá kurzy a semináře pro firmy i jednotlivce. S její jednatelkou a ředitelkou PhDr. Jolanou Kopřiva Myslivcovou se potkáváme začátkem roku, 7. ledna 2015, a tak jsem se zeptal:
Paní doktorko, jak se Tyrkysu dařilo v roce 2014?
Velmi dobře. Tyrkys v něm oslavil dvacáté narozeniny coby obchodní korporace – společnost s ručením omezeným. Jako fyzická osoba už ale naše škola úspěšně vychovává profesionály cestovního ruchu od roku 1990.

Být součástí špičky odborných vzdělávacích institucí klade vysoké nároky na flexibilitu.
Ano, sepětí s praxí neustále nastoluje nová témata. Ta promítáme do svých vzdělávacích programů, což se frekventantům našich kurzů a seminářů vyplácí. V řadě renomovaných institucí, cestovních kanceláří, hotelů, eventových, incomingových či kongresových agentur proto můžete potkat naše absolventy. Mnozí z nich tam zastávají vysoké manažerské pozice. Dělá mi velikou radost, že úspěšnou kariéru nastartovali právě v Tyrkysu.
Významným mezníkem pak pro Tyrkys je to, že do Národní soustavy kvalifikací byly začleněny zkoušky profesní kvalifikace v oborech nacházejících uplatnění v cestovním ruchu a že se TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s. r. o., stala autorizovanou osobou pro široké spektrum profesních zkoušek. Ti, kdo je vykonají úspěšně, tak od nás obdrží osvědčení profesní kvalifikace – veřejnou listinu, nezpochybnitelné vysvědčení kvalifikačního standardu, které jim otevírá pracovní uplatnění i v rámci dalších zemí Evropské unie.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt