Menu

Všudybyl 01/2011

Každého vůbec člověka mysl tam jde, kde a jak co nejplnějšího potěšení dojíti: a shledáno, že všickní takměř lidé ven z sebe vybíhajíce, v světě a věcech jeho, čím by mysl kojili a pokojili, hledají, tento v statku a zboží^1, onen v rozkošech a líbostech, jiný v slávě a vzácnosti2, tento opět v moudrosti a umění, jiný v veselém tovaryšství etc., a tak sumou3 všickni po věcech, kteréž vně jsou, v nich dobrého svého hledajíce, zevlují.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

1 majetku, bohatství 2 důstojnosti, 3 úhrnem, zkrátka

PDF verze ke stažení

Číslo časopisu Všudybyl 01/2011 vyšlo 20. 12. 2010

01/2011
1/2017

Vzbudit zvědavost a chuť okusit Česko

Interview s hejtmanem Dr. Davidem Rathem o tom, že cestovní ruch je cosi jako strategická surovina, avšak s tím rozdílem, že se při dobrém zacházení coby zdroj bohatství státu se nikdy nevyčerpá.

20. 12. 2010

Všickni po věcech, kteréž vně jsou, v nich dobrého svého hledajíce, zevlují.

Všickni po věcech, kteréž vně jsou, v nich dobrého svého hledajíce, zevlují.

Veřejnosti stále nedochází, že desítky miliard korun, které se díky i její lhostejnosti nedostanou do české ekonomiky, schází státní pokladně. Ani teď, kdy státním zaměstnancům snižují mzdy a odbory stávkují. Snad aby stát přinutili vytisknout víc peněz.

číst dál

Kam bude směřovat ESO travel

Kam bude směřovat ESO travel

Na „Českých 100 nejlepších“ se potkáváme s Martinou Cikánovou a Tomášem Cikánem záhy poté, co jejich firma získala ocenění v kategorii cestovní ruch.

číst dál

Na Šumavě turisté nejspokojenější

Na Šumavě turisté nejspokojenější

Druhá letní etapa Monitoringu domácího cestovního ruchu agentury CzechTourism ukazuje, že roste význam poznávací turistiky jako hlavního důvodu návštěvy v regionech.

číst dál

5. Výroční konference AHR ČR

5. Výroční konference AHR ČR

Pátá Výroční konference Asociace hotelů a restaurací České republiky se uskutečnila 25. – 26. listopadu 2010 v pražském hotelu Grand Majestic Plaza.

číst dál

Hotelová škola Teplice
Hotelová škola Mariánské Lázně
Hotelová škola Havířov
Univerzita Jana Ámose Komenského Praha
AHR
VŠH
MMR
Blue Mauritius Gold
JCCR
CzechSpecial
easyFM
Watersavers
Poslanecká sněmovna
OSTRAVAINFO!!!
VŠO
Lesnická akademie
Západočeská univerzita Plzeň
MFČR
Turecko vlajka
Comenius
TVF

Plzeňský kraj se představil v Bratislavě

Plzeňský kraj se představil v Bratislavě

Plzeňský kraj se 1. prosince 2010 ve spolupráci se zahraničním zastoupením agentury CzechTourism představil v prostorách českého velvyslanectví v Bratislavě.

číst dál

Park Inn Hotel Ostrava****

Park Inn Hotel Ostrava****

Park Inn by Radisson se v rámci hotelové sítě Rezidor řadí mezi značky Radisson Blu, Regent, Missoni a Country Inn. I přes to, že je jednou z nejmladších, existuje jich již více než sto.

číst dál

S ředitelkou Pražské informační služby o cestovním ruchu a budoucnosti Prahy

S ředitelkou Pražské informační služby o cestovním ruchu a budoucnosti Prahy

Mezi hlavní úkoly Pražské informační služba patří propagovat město, seznamovat domácí i zahraniční zájemce s jeho památkami, kulturou i historií, shromažďovat a poskytovat zájemcům kvalitní a objektivní informace.

číst dál

Metodika zkoušky Dílčí kvalifikace průvodce cestovního ruchu

Metodika zkoušky Dílčí kvalifikace průvodce cestovního ruchu

Metodika prohlubuje a doplňuje informace ke kvalifikačnímu a hodnotícímu standardu Dílčí kvalifikace 65-021-N Průvodce cestovního ruchu, která vyšla v létě roku 2009.

číst dál

img

Výrobní družstva v Českých 100 nejlepších

Průmyslová výroba se bude v Evropě snižovat. Jedna z oblastí, kde je možné udělat opatření pro hospodářský rozvoj, je oblast cestovního ruchu a služeb, které se ho týkají, kde se výrobní družstevnictví bude moci etablovat a vytvářet pracovní místa.

číst dál


img

ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel

Generální ředitel společnosti Lázně Luhačovice Josef Krůžela za přítomnosti první dámy ČR Livie Klausové 26. listopadu 2010 slavnostně otevřel nově rekonstruovaný Spa & Wellness hotel v Luhačovicích.

číst dál


img

Prezident blahopřál Českým 100 nejlepším

Za účasti prezidenta Václava Klause vyhlašovala nezisková organizace Comenius 26. listopadu 2010 ve Španělském sále Pražského hradu vítěze prestižní ankety „Českých 100 nejlepších“.

číst dál


img

Party miliontého Všudybylu 

30. listopadu 2010 se konalo setkání přátel časopisu Všudybyl a Ligy pro cestovní ruch při příležitosti završení desátého ročníku, stého vydání a expedice miliontého časopisu pro podporu průmyslu cestovního ruchu Všudybyl.

číst dál


img

Počátky naší státnosti 13 – Slovanská arcidiecéze Metodějova

Čechy po většinu 9. století nepodléhaly žádné diecézi. Z pohledu křesťanských elit byly pokládány za zemi pohanskou. Teprve až v r. 895 byla Bohemie „de jure“ přičleněna k bavorskému biskupství v Řezně.

číst dál


img

700 let první písemné zmínky o hornictví a hutnictví na Příbramsku

Hlavním marketingovým tématem roku 2011 je 700. výročí první dochované písemné zmínky o existenci hornictví a hutnictví na Příbramsku.

číst dál


img

GO a REGIONTOUR 2011

Tradiční tandem veletrhů cestovního ruchu proběhne s řadou novinek v expozicích i v doprovodném programu. První dva dny budou především setkáním profesionálů, ale páteční odpoledne a víkend osloví široké spektrum návštěvníků.

číst dál


img

Václav Stárek prezidentem Asociace hotelů a restaurací ČR

Interview s prezidentem Asociace hotelů a restaurací ČR Václavem Stárkem o tom, že je důležité, aby se asociace sjednotily na prioritách a pak se je snažily společně prosadit ve prospěch českého cestovního ruchu.

číst dál


img

Mistři světa studují na školách Svazu českých a moravských spotřebních družstev

Interview s jednatelem středních odborných škol SČMSD PhDr. Ludvíkem Vomáčkou, CSc. o jejich absolventech, kteří se úspěšně uplatňují v praxi a o tom, že řemeslo má zlaté dno.

číst dál


img

Škoda Rally slaví závěr úspěšné sezony

Důstojné završení a vrchol maximálně úspěšné sezony 2010 pro značku Škoda představuje společné setkání rally rodiny Škoda, které se uskutečnilo 20. listopadu v Praze.

číst dál


img

Plesová sezona folklorní

Plesová sezona má mnoho podob. Jiné jsou plesy spolkové, jiné firemní, a svůj specifický kolorit mají bály folklorní. Po celé republice se jich konají desítky, možná stovky.

číst dál


img

Město Brno otevřelo své podzemí

Brno má příznivé geologické podmínky pro budování podzemních prostor. Stojí na spraších, které jsou lehce rozrušitelné hornickou činností. Sklepy tak bylo snadné stavět a rozšiřovat.

číst dál


img

MAKRO a ZŘUD - Masokombinát Polička zahájily plný provoz unikátní platformy masa

Společnost Makro Cash & Carry ČR 30. listopadu 2010 spolu se společností ZŘUD – Masokombinát Polička zahájily plný provoz platformy masa v Poličce.

číst dál