Menu

Každého vůbec člověka mysl tam jde, kde a jak co nejplnějšího potěšení dojíti: a shledáno, že všickní takměř lidé ven z sebe vybíhajíce, v světě a věcech jeho, čím by mysl kojili a pokojili, hledají, tento v statku a zboží1, onen v rozkošech a líbostech, jiný v slávě a vzácnosti2, tento opět v moudrosti a umění, jiný v veselém tovaryšství etc., a tak sumou3 všickni po věcech, kteréž vně jsou, v nich dobrého svého hledajíce, zevlují.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

1majetku, bohatství 2důstojnosti 3úhrnem, zkrátka

Všickni po věcech, kteréž vně jsou, v nich dobrého svého hledajíce, zevlují.

20. 12. 2010

[> novým rokem 2011 by bylo radno se zamyslet, jak někdy až úžasně dokážeme prezentovat naši vlast a jak ještě úžasněji tyto investice zabíjet. Viz mj. vízová politika vůči obrovské kupní síle turistů z Východu. Proč by ji ale měl náš stát a jeho politici měnit? Rozvoj obchodu determinuje svět financí, a banky i v době globální finanční krize měly v Česku v roce 2009 historicky rekordní zisky. A veřejnost? Té stále nedochází, že odvody z desítek ba stovek miliard korun, které se i díky její lhostejnosti nedostanou do českého geografického prostoru, schází státní pokladně. Ani teď ne, kdy má veřejný sektor méně mzdových prostředků a odbory burcují ke stávkám. Snad aby náš stát přinutily natisknout víc bankovek. Nebylo by rozumnější, kdyby někdo, třeba i z řad odborových bossů, vládu, popř. státní zaměstnance, upozornil, že 41 korun z každé stokoruny, kterou turisté v Česku utratí, jde do veřejných rozpočtů? Má snad Česká republika ještě další obchodní platformu s takovou nebo vyšší efektivitou pro vytváření mzdových zdrojů ve veřejném sektoru, jak cestovní ruch? Že nemá? A řekne to někdo naštvaným úředníkům, lékařům, zdravotnímu a školnímu personálu, hasičům, vojákům a policistům a ublíženým bafuňářům? Někdo, komu budou chtít naslouchat?

Jaromír Kainc
nakladatel VšudybyluArchiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba