Menu

Václav Stárek prezidentem Asociace hotelů a restaurací ČR

20. 12. 2010

Ing. Václav Stárek

Dnes už to není o tom, aby jedna organizace hrála sólo hru na vlastním písečku. Naopak. V mnoha oblastech je důležité, aby se asociace sjednotily na prioritách a pak se je snažily společně prosadit ve prospěch českého cestovního ruchu jako takového – tedy všech oborů, které na něm participují. V tom vidím budoucnost a hlavní vizi, jak bychom měli postupovat.

S Ing. Václavem Stárkem hovořím krátce po jeho zvolení prezidentem Asociace hotelů a restaurací ČR v pražském hotelu Grand Majestic Plaza 26. listopadu 2010.
Václave, blahopřeji Ti ke zvolení. Co přinesla jednání vaší konference?

V jejím úvodu vystoupila předsedkyně Podvýboru pro cestovní ruch Parlamentu ČR paní Zdeňka Horníková, která mj. řekla, že bude moci daleko razantněji podporovat záměry rozvoje podnikání v oblasti cestovního ruchu, pokud budeme předkládat jasné a čísly podložené argumenty. Já se domnívám, že to nebude problém, protože studie, které již máme k dispozici, jasně hovoří o významu cestovního ruchu, a to hlavně z pohledu zaměstnanosti. Na začátku konference jsme jednali, jak by měl vypadat rozvoj cestovního ruchu v České republice v následujících letech. Kam směřujeme. Ředitel CzechTourism pan Vondruška předestřel, jaké jsou plány v oblasti jeho státní propagace cestovního ruchu. V letošním roce jsme se poprvé přestali dominantně zabývat tím, co bylo, a zabýváme se tím, co bude, a jak se na to připravit. Zejména v souvislosti s on-line komunikací, která čím dál výrazněji zasahuje do našich oborů.

To, co mj. brzdí výkonnost českého průmyslu cestovního ruchu, je jistá izolovanost asociací, které v něm působí. To, že obory terciální sféry, orientované na poskytování služeb turistům, včetně hotelnictví, pohostinství, producentů zájezdů a pobytů a jejich prodejců, průvodců atd., nedokáží zkoordinovat své postupy a získat veřejné mínění pro odstraňování překážek, které českému cestovnímu ruchu znemožňují být ještě větším zaměstnavatelem a pro subjekty, které v něm podnikají, a pro náš stát, ještě větším přínosem pro hospodářský růst.
Proto jsem přesvědčen, že při prosazování zájmu našich oborů bude čím dál větší roli hrát Celostátní kolegium cestovního ruchu, jež sdružuje asociace, které se zabývají cestovním ruchem, a navíc má od konce letošního roku dalšího významného člena, jímž je Asociace krajů. Co se týče AHR ČR, ta si do budoucna stanovila své priority. První je určitě boj za rovné podmínky v podnikání v cestovním ruchu a přesvědčení našich politiků, že cestovní ruch je velmi široké téma, které je zajímavé i pro ně. Cestovní ruch není zdaleka jen o hotelnictví a gastronomii. Samozřejmě, že jsou s ním spojeny i otázky, které dnes řešíme v našem oboru. Nicméně, aby bylo pro koho co řešit, je třeba do České republiky přivést další a další hosty. A jak v předminulém Všudybylu konstatoval můj předchůdce Ing. Pavel Hlinka: „Navštěvovanost jakékoliv země není závislá až tak na tom, jakými disponuje hotely (úroveň hotelů odpovídá zajímavosti trhu, a ne trh zajímavosti hotelů), ale jaké jsou její celkové dispozice. Nejen turistické cíle, ale povšechná mezinárodní prestiž. Nakolik je proslulá kultivovaností svých představitelů, pořádkem, čistotou, bezpečností, pohostinností, politickou kulturou atd.“ (viz www.e-vsudybyl.cz, článek: „Praha negativně ovlivňuje celou republiku“). Zkrátka, že oblíbenost země není záležitostí pouze hospodských a hoteliérů. Další priorita už jde ale hlavně do vlastních řad, a to kvalita služeb. Připravuje se Národní systém kvality služeb a AHR ČR určitě chce být u toho, a chce tyto standardy budovat směrem od podnikatelské sféry nahoru, a ne obráceně. Významným milníkem je pro nás také vstup do aliance Hotelstars Union a s ním převzetí evropské klasifikace, kterou v současné době již využívá sedm států Evropské unie. Stále více si také uvědomujeme význam svého členství v evropské konfederaci asociací hotelů a restaurací HOTREC, která nám dává možnost ovlivňovat další rozvoj oboru v evropském kontextu. Podpora a systematické řízení krajských sekcí je jednoznačně další prioritou. Jejich prostřednictvím máme zastoupení ve všech krajích České republiky. A v neposlední řadě mezi naše priority patří vzdělávání. Budeme pokračovat v aktivitách Podnikatelské akademie AHR ČR. Velmi se osvědčily jednodenní kurzy pro víc než padesát účastníků. Jsou cíleny na konkrétní témata a jsou velmi oblíbené. Hlavně je však třeba se zamyslet nad celkovou koncepcí učňovského vzdělávání, abychom z řad našich studentů získávali absolventy skutečně připravené do praxe a dostatečně motivované v tomto oboru dále pracovat.

Václave, již jsi zmínil předchozího prezidenta AHR ČR Ing. Pavla Hlinku. Jaké to je být zvolen po tomto guru československého hotelnictví?
Co se týče mého působení ve vrcholové admi­nistrativě AHR ČR, už nástup na pozici generálního sekretáře Národní federace hotelů a restaurací ČR po takové osobnosti, jako byl pan Vladimír Štětina, pro mne byl obrovskou výzvou. A nyní je to něco podobného. Pavel Hlinka je, dle mého názoru, skutečně největší osobností v oblasti hotelnictví a gastronomie, kterou máme. Samozřejmě i prostřednictvím Všudybylu bych mu proto chtěl poděkovat za vše, co v předchozích letech pro AHR ČR a naše obory udělal.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo