Menu

Ocenění Lady Pro 2010 převzala předsedkyně Granátu, družstvo umělecké výroby, Turnov, které je největším výrobcem šperků s českým granátem. Má velký osobní přínos na upevňování prestiže firmy. Pod jejím vedením se firmě daří prosazovat i na nejnáročnějších zahraničních trzích.
www.granat-cz.com

AUTODRUŽSTVO PRAHA, certifikované podle mezinárodních norem, zajišťuje kompletní služby spojené s prodejem a servisem automobilů. Ocenění převzal předseda družstva Ing. Jaroslav Dunovský, CSc.
www.adpraha.cz

KAMENA výrobní družstvo Brno patří k největším výrobcům kamenického a betonového zboží. Nabízí široký sortiment výrobků pro inženýrské stavby, terénní práce a úpravy zahrad nebo parků. Mezi jejími odběrateli dominují největší nadnárodní stavební firmy. Ocenění převzal předseda družstva Ing. Karel Vymazal.
www.kamena.cz

Mechanika Prostějov, výrobní družstvo je moderní obchodní a výrobní společnost s pevnou pozicí na trhu v oblasti dodávek pro stavebnictví, prodeje a servisu automobilů a výroby reklamních předmětů. Ocenění převzal předseda družstva Ing. Jindřich Zdráhal.
www.mechanikapv.cz

Mechanika Teplice, výrobní družstvo vychází z tradičních výrobních činností a poskytuje různé druhy služeb pro obyvatelstvo a podnikatelskou sféru (opravy a servis tachografů, výroba a prodej štítků a etiket, opravy domácích elektrospotřebičů aj.). Ocenění převzal předseda družstva Jiří Škapa.
www.mechatep.cz

ORLÍK-KOMPRESORY výrobní družstvo vedle kompresorů nabízí široký sortiment zboží, které souvisí s oblastí stlačeného vzduchu, např. sušičky stlačeného vzduchu, filtrace, příslušenství, pneumatické nářadí, rozvody a revize tlakových nádob. Zpracovává atypické zakázky a rozvody vzduchu. Ocenění převzal předseda družstva Jaroslav Procházka.
www.orlik.cz

STYL, družstvo pro chemickou výrobu je výrobcem drogerie a jedním z největších dodavatelů sortimentu bytové chemie na českém a slovenském trhu. Jeho podnikatelské aktivity jsou zacíleny do tří tržních segmentů: obchodní řetězce nadnárodní i tuzemské, velkoobchody, úklidové firmy a gastroprůmysl. Významná část výroby je určena pro vyspělé evropské trhy a export do zámoří. Ocenění převzal předseda družstva Stanislav Husník.
www.stylvd.cz

Výrobní družstva v Českých 100 nejlepších

20. 12. 2010

Jan Wiesner

Z evropských prognóz vyplývá, že průmyslová výroba se bude v Evropě snižovat. Evropané ale musí být někde zaměstnaní. Jedna z oblastí, kde je možné udělat opatření pro hospodářský rozvoj, je proto oblast cestovního ruchu a služeb, které se ho týkají. A to je sféra, kde se výrobní družstevnictví bude moci etablovat a kde může vytvářet pracovní místa.

S předsedou představenstva Svazu českých a moravských výrobních družstev, Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských svazů ČR, členem výkonného výboru Evropské konfederace výrobních družstev CECOP a viceprezidentem Hospodářské komory České republiky Janem Wiesnerem se potkáváme na Pražském hradě 26. listopadu 2010 při předávání ocenění „Českých sto nejlepších“.
Blahopřeji našim členským firmám k ocenění. Mimo této prestižní ankety se úspěšně zúčastňují i dalších, jako Živnostník roku, Obchodník roku, Manažer roku atd. Podnikat ve výrobě, zajišťovat práci lidem, získávat zakázky a vytvářet výrobní programy, zkrátka uspět na trhu je dnes nesmírně složité, a to se našim firmám daří. A není až tak podstatné, je-li to výrobní družstvo, které dává práci desítkám lidí, nebo tisícům. Jsme výrobci většinou spotřebního zboží, a tam krize ještě neskončila, což je způsobeno zejména otevřeností trhu. Čím dál víc se ho bude dovážet z Indie, Číny a dalších zemí, kam v předchozích letech západní koncerny masivně investovaly. Evropští výrobci tak v řadě případů nejsou s to konkurovat cenám ani kvalitě. Jak kvalitní zboží se importuje do Česka, však záleží na obchodnících. Nedávno jsme jednali s představiteli čínských firem a poukazovali na nízkou kvalitu odtamtud dovážené obuvi. Oni konstatovali, že málo kvalitní, ba i kazové zboží čeští importéři žádají kvůli extrémně nízké ceně. Záleží tedy i na české obchodní inspekci, aby se i na území České republiky dostávalo zboží srovnatelné s tím, jaké smí na západoevropský trh. Samozřejmě, že je třeba hledat cesty, kam nasměrovat činnost českých firem. Naše družstva za pomoci Svazu českých a moravských výrobních družstev tyto cesty hledají, neboť v mnohých případech budou nucena třeba i úplně změnit výrobní programy. Jednou z nich, která je velmi perspektivní, jsou služby a cestovní ruch.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo