Menu

Metodika zkoušky Dílčí kvalifikace průvodce cestovního ruchu

20. 12. 2010

PhDr. Stanislav Voleman

Asociace průvodců ČR vznikla na podzim roku 2001 jako občanské sdružení průvodců v oblasti cestovního ruchu. Členy asociace jsou kvalifikovaní průvodci doprovázející zájezdy cizích i domácích turistů u nás, zahraniční zájezdy, místní odborní průvodci, ale i průvodci v památkových objektech naší země. Těmto všem je AP ČR otevřena a čeká na ně! Předmětem činnosti asociace je zejména hájit profesní zájmy členů, společensky sdružovat průvodce, podílet se na kvalifikačních zkouškách a dalším vzdělávání průvodců, všestranně propagovat a prezentovat služby svých členů. Asociace průvodců ČR je členem Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky, Světové federace asociací turistických průvodců WFTGA a Evropské federace asociací turistických průvodců FEG.

S prezidentem Asociace průvodců České republiky PhDr. Stanislavem Volemanem se potkáváme 16. listopadu 2010, abychom si povídali o Metodice zkoušky Dílčí kvalifikace průvodce cestovního ruchu, která koncem roku 2010 obohatí odbornou literaturu zaměřenou na průvodcovské služby.
Metodika prohlubuje a doplňuje informace ke kvalifikačnímu a hodnotícímu standardu Dílčí kvalifikace 65–021-N Průvodce cestovního ruchu, která vyšla v létě roku 2009. Vychází ze zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Umožňuje složit zkoušku a nechat si ověřit znalosti, které adept nabyl samostudiem nebo formálním vzděláním. Metodika byla vytvořena týmem odborníků složeným z osobností ze sfér školství, státní správy a špičkových průvodců. Má rozsah cca 40 stran. Bude sloužit nejen těm, kdo chtějí sloužit zkoušku, ale i školitelům, kteří se chtějí ucházet o autorizaci pro zkoušky Dílčí kvalifikace Průvodce cestovního ruchu – školám nebo jiným subjektům, které budou splňovat požadavky na autorizovanou osobu. Vytvořením metodiky jsme reagovali na evropskou normu, která harmonizuje nároky na kvalifikaci průvodců v Evropské unii, resp. stanovuje požadavky na poskytovatele vzdělávacích kurzů pro průvodce cestovního ruchu. V rámci členství v Evropské unii pak má usnadnit přeshraniční poskytování průvodcovských služeb.

V čem bude mít školitel výhodu, pokud bude splňovat kritéria Metodiky?
Metodika v prvé řadě nastavuje vyšší úroveň zkoušky, protože jsme aktualizovali doposud používanou čtyřicet let starou metodiku. Odpovídá současným požadavkům praxe a trendům rozvoje cestovního ruchu. Zakomponovali jsme do ní také metodické pokyny týkající se nových technických pomůcek, zejména pak sféry informačních technologií, které před desítkami let buď vůbec neexistovaly nebo nebyly používány v průvodcovské pra­xi.

Kde se dá zjistit, kdo patří do průvodcovské elity?
Vydaná osvědčení se evidují, což je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Rovněž Asociace průvodců České republiky má přehled, kdo zkoušku v souladu se standardem Dílčí kvalifikace Průvodce cestovního ruchu splnil, a tyto průvodce bude prezentovat na svých webových stránkách.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo