Menu

Pražská informační služba, organizace hlavního města Prahy, byla založena 1. 1. 1958 jako samostatné kulturně informační zařízení. Mezi její hlavní úkoly patří propagovat město, seznamovat domácí i zahraniční zájemce s jeho památkami, s pražskou kulturou i historií, shromažďovat a poskytovat zájemcům kvalitní a objektivní informace a mj. zajišťovat služby pro návštěvníky našeho hlavního města. K těmto účelům provozuje pět informačních center po celé Praze, internetový portál www.praguewelcome.cz, vydává měsíčník Přehled kulturních pořadů v Praze, poskytuje školení průvodců a organizuje vlastivědné vycházky.

S ředitelkou Pražské informační služby o cestovním ruchu a budoucnosti Prahy

20. 12. 2010

Ing. Lucie Ramnebornová

byla v březnu 2008 jmenována do funkce výkonné ředitelky Pražské informační služby. Je správcem rozpočtu PIS, hlavní zástupkyní mezinárodního marketingu Prahy a pověřeným správcem historických památek metropole, které jsou ve vlastnictví magistrátu hlavního města.

Paní ředitelko, jaké služby Pražská informační služba nabízí?
Našimi klienty jsou turisté z ciziny i z Česka. Těm, kteří nás kontaktují ještě před příjezdem do Prahy, pomůžeme s výběrem a rezervací ubytování, plánováním programu v metropoli, potřebnými informacemi o dopravě a s orientací po městě nebo ve službách apod. Sloužíme i těm, kteří potřebují poradit až na místě.

Informační střediska jsou útočištěm turistů po celém světě. Kde najdou ta vaše?
Nejfrekventovanější je na Staroměstské radnici a pak v ulici Rytířská u Stavovského divadla. Informační služby poskytujeme i v malostranské Mostecké věži, na hlavním nádraží a také na letišti. Snažíme se pokrýt všechna frekventovaná místa. Turisté si do kamenných center chodí pro rady, mapy a brožury s informacemi o hlavním městě Praze a nabídce služeb v metropoli. Poskytujeme zde informace o unikátních kulturních akcích a průvodcovských prohlídkách. To, jak jsou naše služby kvalitní ocenila i Asociace turistických informačních center ČR, která nám v roce 2009 i 2010 udělila prestižní ocenění Informační centrum roku.

Dnes je k dostání nepřeberné množství map, ale kvalitní specializované stále chybí.
Kromě klasických map a brožur s informacemi o nabídce v metropoli, jsme vydali speciální mapu pro gaye. Ta je zatím pouze v angličtině. Zájemci v ní najdou seznam podniků zaměřených na tuto komunitu, hlavní pražské památky i důležitá telefonní čísla a kontakty na ambasády. Mapy jsou k dispozici zdarma v našich informačních centrech. Distribuujeme je i do zahraničí na česká kulturní centra a naše velvyslanectví.

Proč jste se zaměřili na tuto skupinu?
Monitorujeme trh s cestovními materiály a snažíme se zaplnit mezery. Avšak nezaměřujeme se jen na ni. Vydali jsme i unikátní brožuru s církevní tematikou, která je k dostání ve čtyřech jazykových mutacích, a historicky poprvé shromažďuje nejvýznamnější církevní památky v Praze.

Do vaší činnosti patří správa památkových objektů.
Mezi ně, otevřené veřejnosti, patří Prašná brána, malostranská Mostecká věž, zvonice kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, staroměstská Mostecká věž, Petřínská rozhledna a bludiště. Dalším objektem, o který máme čest se starat, je výjimečný zámecký areál Ctěnice, kde jsme v roce 2008 dokončili komplexní rekonstrukci. Toto místo, včetně parku, návštěvnické expozice dynastie Habsburků a muzea kočárů bylo doplněno o ubytovací zařízení tříhvězdičkové kategorie, přednáškovou místnost, stylovou restauraci a kavárnu. V areálu zámku je i jízdárna a také nejstarší zahradnictví v Praze.

Jaké jsou trendy v cestovním ruchu?
Roste vliv internetu. Přes něj si lidé dovolené vybírají, rezervují dopravu, program i ubytování. Abychom na něj adekvátně zareagovali, spustili jsme v létě webový portál www.praguewelcome.cz s on-line adresářem hotelů a interaktivní mapou, pomocí které si mohou sestavit program procházek Prahou i s výpočtem ujetých či nachozených kilometrů. Mapa umožňuje vypočítat cenu taxislužby za konkrétní trasu nebo zjistit zajímavé cíle v dané lokalitě. Náš portál nabízí i kompletní seznam kulturních a duchovních památek na území Prahy.

Odkud do budoucna očekáváte největší příliv turistů?
Podle výzkumů bychom svou pozornost měli zaměřit především na Polsko, Rusko, ale i Čínu. To jsou země s velkým potenciálem. Velmi blízko máme k našim slovenským sousedům. Aktivně se účastníme mezinárodních veletrhů cestovního ruchu. V příštím roce bychom chtěli prohloubit spolupráci s Vídní, která má nejpropracovanější systém turistických služeb v Evropě.

Čím chcete v nadcházející sezoně oslovit turisty?
Zasazujeme se o to, aby turistické služby v Praze byly na vysoké úrovni. Velmi nám pomáhají městské části, se kterými systematicky spolupracujeme. Inovujeme a rozšiřujeme program školení městské policie. Chceme, aby strážníci dokázali turistům správně poradit a poskytli jim „první profesionální pomoc“ v orientaci. Kromě školení o památkách a cestovním ruchu od nás získají i užitečnou ,,mini“ brožurku do kapsy, kde rychle naleznou všechny důležité informace. Rádi bychom tuto školicí službu nabídli i hotelovému personálu a pracovníkům v sektoru služeb. Je to šance pozvednout turistický standard Prahy a dostat ho na světovou úroveň.
S Lucií Ramnebornovou hovořila Barbora Nováková.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo