Menu

Na Šumavě turisté nejspokojenější

20. 12. 2010

Druhá letní etapa Monitoringu domácího cestovního ruchu agentury CzechTourism ukazuje, že roste význam poznávací turistiky jako hlavního důvodu návštěvy v regionech. Jako nejdůležitější informační zdroj označily dvě třetiny ze 26 tisíc respondentů z celé České republiky internet. Nejspokojenější ze všech byli ti, kteří navštívili Šumavu.

Cílem výzkumu, který běží od začátku letošního roku a skončí v roce 2014, je zmapovat návštěvnost v jednotlivých turistických regionech Česka, zjistit skladbu návštěvníků, způsob trávení jejich volného času nebo například jejich spokojenost s nabídkou a kvalitou služeb v daném regionu. Výzkum je uskutečňován vždy ve dvou vlnách ročně na vzorku padesáti tisíc respondentů. Z výsledků letošní letní etapy, během které bylo dotazováno 26 473 tuzemských návštěvníků v sedmnácti turistických regionech, vyplynulo, že téměř polovina z nich cestuje v létě do lokalit vzdálených více než sto kilometrů od jejich bydliště.
„S delší vzdáleností od bydliště turistů souvisí i delší doba pobytu v dané lokalitě. Polovina přijíždí na jednodenní výlety. V případě delších dovolených bydlí čeští turisté nejraději v penzionech, nebo u svých známých či příbuzných v daném regionu,“ uvedla vedoucí oddělení výzkumu a trendů Markéta Vogelová z agentury CzechTourism.
Běžnou záležitostí je pro většinu tuzemských cestovatelů stravování v restauračních zařízeních. Těchto služeb využívá 82 % dotázaných, nejčastěji v regionech Plzeňsko a Český les, Severní Morava a Slezsko či Krkonoše s Podkrkonoším. Obvyklá denní útrata českého turisty se pohybuje mezi 201 a 500 korunami za den. Důvody cestování Čechů po Česku jsou rozmanité. Během svých výletů a pobytů mimo domov se Češi věnují hlavně poznávací a pěší turistice, cykloturistice, koupání či vodním sportům. Ochota vrátit se do navštíveného regionu je vysoká, což souvisí se spokojeností s pobytem v jednotlivých lokalitách, která je v ČR obecně na vysoké úrovni. Důležitým kritériem spokojenosti je pro tuzemské turisty kvalita ubytovacích služeb.
„Celková spokojenost návštěvníků s pobytem v regionu je u nás velmi vysoká. Podíl spokojených návštěvníků dosahuje 97 %. U návštěvníků Šumavy vyšplhala míra spokojenosti dokonce na 100 %,“ upřesnila Markéta Vogelová.
Jednoznačně nejčastěji využívané informační zdroje jsou internet a osobní doporučení, tedy informace od známých, příbuzných. Turistická informační centra jsou využívána spíše minoritně, častěji však v regionu Český ráj (36 %) či Šumava (34 %). Na doporučení přijížděli návštěvníci nejvíce do Krkonoš a Podkrkonoší.
„Při rozhodování o výběru dovolené návštěvníci stále častěji využívají internet. Informace o cílové destinaci zde hledají téměř dvě třetiny respondentů (62 %). Jedná se o jediný informační zdroj, jehož využívání v souvislosti s výběrem dovolené za poslední roky roste,“ uvedl Michal Straka z agentury Ipsos Tambor, která pro CzechTourism výzkum realizovala.
Asi 45 % turistů zaznamenalo nějakou reklamu týkající se regionu jejich pobytu. Nejefektivněji působí reklama na internetu a venkovní reklama. V Západočeských lázních byla také poměrně úspěšná tisková reklama, v případě jižních Čech pak také reklama v rádiu.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo