Menu

Všudybyl 09/2012

Zvláště, poněvadž sem i to vyšetřil, že ač světa správcové jmenováni býti chtěli všickni ti, nesprávy však všudy plno bylo. Nebo buď^1 že poddané sám pán, neb po trubách k sobě pouštěl; sám, neb s nadmychováním jiných výpovědi činil: tak mnoho sem křivd jako práva viděl, tak mnoho vzdychání a upění jako veselosti slyšel, a že se spravedlnost s bezprávím a moc s soudem mísí; rathouzové^2, soudnice, kanceláře tak nepravosti, jak spravedlnosti verštatové že jsou, a kteří se obhájcové v světě řádů titulují, že tak mnoho neřádu, jak řádu (a často víc) bývají, patrně^3 sem vyrozuměl. A podivě se, jak ten stav mnoho marnosti a blýštící se bídy v sobě kryje, požehnal sem jich tu4 a šel odtud.

Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L. P. 1623

1 neboť ať… ať, 2 radnice, 3 jasně, 4rozloučil jsem se s nimi

PDF verze ke stažení

Číslo časopisu Všudybyl 09/2012 vyšlo 02. 11. 2012

09/2012
1/2017

Cestovní ruch je pro české hospodářství velkou příležitostí

S druhým nejvyšším ústavním činitelem našeho státu, předsedou horní komory Parlamentu České republiky panem Milanem Štěchem, se potkáváme v Karlových Varech, krátce po předání cen TOURFILMu.

02. 11. 2012

Že ač světa správcové jmenováni býti chtěli ti, nesprávy však všudy plno bylo

Že ač světa správcové jmenováni býti chtěli ti, nesprávy však všudy plno bylo

Kupní síla je v tržním hospodářství rozhodující veličinou. Je-li trh limitován kupní silou desetimilionové populace, což je případ Česka, lze jeho limity překračovat exportem nebo cestovním ruchem, který přivádí spotřebitele a investory zvenčí.

číst dál

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR v roce dvacet

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR v roce dvacet

„Naše pojišťovna se významně podílí na popularizaci prevence a preventivních programů proti vážným onemocněním,“ říká ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D., MBA.

číst dál

Jezuitská kolej v novém kabátě

Jezuitská kolej v novém kabátě

Část Jezuitské koleje v Kutné Hoře byla zpřístupněna veřejnosti. První etapa nákladné rekonstrukce této památky stála 166 milionů korun, z toho 138,5 milionu korun bylo z prostředků Evropské unie.

číst dál

Je třeba zrovnoprávnit vztahy mezi zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi

Je třeba zrovnoprávnit vztahy mezi zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi

Zaměstnavatelé jsou vývojem na českém trhu práce vážně znepokojeni. Řadu let kritizují neexistenci kvalifikované prognózy vývoje potřeb a hodnocení úspěšnosti škol.

číst dál

Hotelová škola Teplice
Hotelová škola Mariánské Lázně
Hotelová škola Havířov
Univerzita Jana Ámose Komenského Praha
AHR
VŠH
MMR
Blue Mauritius Gold
JCCR
CzechSpecial
easyFM
Watersavers
Poslanecká sněmovna
OSTRAVAINFO!!!
VŠO
Lesnická akademie
Západočeská univerzita Plzeň
MFČR
Turecko vlajka
Comenius
TVF

Na Jamajku od prosince do dubna

Na Jamajku od prosince do dubna

Rozhovor s výkonnou ředitelkou cestovní kanceláře EXIM tours Romanou Slížkovou krátce před hlavní sezonou zájezdů do exotických destinací.

číst dál

Soutěž „Vyfoť projekt“ zaznamenala úspěšné projekty spolufinancované z fondů EU

Soutěž „Vyfoť projekt“ zaznamenala úspěšné projekty spolufinancované z fondů EU

Díky podpoře z fondů EU se v České republice zrealizovaly desítky tisíc úspěšných projektů. Více než pět tisíc z nich zdokumentovali účastníci letní prázdninové soutěže „Vyfoť projekt“.

číst dál

GO a REGIONTOUR – růst díky novým tématům

GO a REGIONTOUR – růst díky novým tématům

Vždy v polovině ledna se na brněnském výstavišti setkávají lidé, kteří se zabývají cestovním ruchem. Kdo chce být při tom, měl by si do kalendáře zapsat termín konání příštího ročníku: 17.–20. ledna 2013.

číst dál

Druhá nejsilnější sezóna v historii

Druhá nejsilnější sezóna v historii

I v letošním létě zůstal vzdušný prostor České republiky pro letecké dopravce velmi atraktivní. Podobně jako v předchozích letech to prokázalo vyhodnocení provozních výsledků letní letové sezóny.

číst dál

img

Významná výcviková akvizice ŘLP ČR, s. p.

Na konci září podepsal státní podnik Řízení letového provozu České republiky dohodu s Českými aeroliniemi o koupi jejich dceřiné společnosti Czech Airlines Training Centre, která dosud zajišťovala výcvik posádek letadel a technického a provozního personálu.

číst dál


img

SESAR nabírá rychlost – Patrick Ky na návštěvě ŘLP ČR, s. p.

V rámci návštěvy generálního ředitele společného Single European Sky ATM Research Joint Undertaking Patricka Ky se uskutečnil specializovaný workshop pro zástupce českého vojenského i civilního letectví.

číst dál


img

Slovensko slavilo

Při příležitosti státního svátku Slovenské republiky – Dne ústavy pořádala Jeho Excelence velvyslanec Slovenské republiky pan Peter Brňo s chotí recepci. Spolu s řadou dalších významných hostů se jí zúčastnil předseda vlády Slovenské republiky pan Robert Fico.

číst dál


img

Kdybychom dovedli čerpat z evangelia

Podzimní festival duchovní hudby patří mezi nejvýznamnější projekty duchovní hudby v našich zemích. Záštitu nad ním má od počátku arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner

číst dál


img

Sounáležitost Čechů a Slováků ve světě je pořád veliká

Čeští a slovenští krajané představují obrovský potenciál pro šíření dobrého jména Česka a Slovenska v zahraničí a pro hájení a prosazování ekonomických zájmů našich zemí ve světě.

číst dál


img

Projekt s názvem „Jedeme do lázní“

Projekt byl financován z Integrovaného operačního programu. Jeho cílem bylo zaměřit se na využití kulturně historického a přírodního bohatství České republiky při rozšiřování nabídky a posilování konkurenceschopnosti lázeňského cestovního ruchu.

číst dál


img

100 let Hotelu ADRIA Praha

Happeningovou akcí 12. září 2012 ve Františkánské zahradě Hotel ADRIA Praha slavil sto let.

číst dál


img

Počátky 1 – Pavlovien – civilizační projekt lovců a sběračů

Absencí tzv. „řečového genu“ FOXP2 zůstávala schopnost neandertálců mluvit omezená. Současný člověk má formu FOXP2 v základní genetické výbavě, vlastní duševní vývoj ovlivnil řečí, ve společenství žil a přemýšlel nahlas.

číst dál


img

Porada ředitelů zahraničních zastoupení CzechTourism

CzechTourism 16. října 2012 uspořádal v pražském hotelu Fusion workshop. Agenturám a dalším incomingovým subjektům bylo k dispozici osmnáct ředitelů jeho zahraničních zastoupení.

číst dál


img

Ekonomické fórum cestovního ruchu

V Poslanecké sněmovně proběhl 1. října 2012 za přítomnosti více než sto osmdesáti účastníků seminář organizovaný Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

číst dál


img

Moderní pavilon v sanatoriu Janáček

V Lázních Teplice nad Bečvou 17. září 2012 slavnostně otevřeli moderní pavilon. Byli při tom prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Jaromír Gajdáček, starostka města Hranice Radka Ondriášová a další osobnosti.

číst dál


img

Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2012

Osmý ročník veletrhu cestovního ruchu ITEP představil víc než stovku tuzemských a zahraničních vystavovatelů. Záštitu nad ním převzali ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a generální ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška.

číst dál


img

Bookassist oznamuje uzavření spolupráce s RussianTraveller.ru & ChineseTraveller.cn

Ruští a čínští turisté mají stále větší zájem o cestování. Statistické údaje za první pololetí 2012 například ukázaly, že počet čínských turistů, kteří vycestovali za hranice své země, se meziročně zvýšil o 20 %.

číst dál


img

Vesnice roku s písní a tancem

V prvních chvílích šlo o váhavý pokus: v roce 2009 program Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů „Písní a tancem“ v Luhačovicích obohatilo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Vesnice roku.

číst dál


img

Hora k hoře, Liga v Mount Steaku

Letošní cesta do velehor mne inspirovala k výběru místa pro tradiční zářijové setkání podporovatelů Ligy pro cestovní ruch. Dohodli jsme se s Martinem Novákem, majitelem restaurace, v jejímž názvu figuruje slovo „hora“.

číst dál


img

Národní tým pod záštitou místopředsedkyně vlády

Unikátní večeři – prezentaci menu národního týmu kuchařů a cukrářů, s nímž Česká republika půjde na největší kulinářskou soutěž světa IKA Erfurt – podávali v restauraci Lucullus Best Western Premier Hotelu International Brno.

číst dál


img

Momentálne najlepšie, ako sa im kedy žilo

So slovenským spisovateľom a pesničkárom Gacom Novomesským nás zoznámil prezident spoločnosti Metrostav, a.s. Ing. Jiří Bělohlav na slovenskom veľvyslanectve v Prahe počas recepcie konanej pri príležitosti štátneho sviatku Slovenskej republiky.

číst dál


img

Setkání u příležitosti Světového dne cestovního ruchu

V Best Western Premier Hotelu International Brno se 25. a 26. září 2012 uskutečnila konference Come & Stay pořádaná u příležitosti Světového dne cestovního ruchu. Jejím tématem bylo „síťování jako princip spolupráce v destinaci“.

číst dál


img

Lidice jako prožitek

Sekce památek a významných turistických cílů Asociace cestovních kanceláří České republiky v roce 70. výročí lidické tragedie, uspořádala prezentaci Památníku Lidice, aby členy inspirovala ke koncipování jeho návštěv.

číst dál


img

ACK ČR v Kostelci nad Černými lesy

Klubový den Asociace cestovních kanceláří ČR 26. 9. 2012 se konal v Pivovarském muzeu v Kostelci nad Černými lesy. Předcházela mu návštěva Modrých dveří.

číst dál