Menu

Zvláště, poněvadž sem i to vyšetřil, že ač světa správcové jmenováni býti chtěli všickni ti, nesprávy však všudy plno bylo. Nebo buď1 že poddané sám pán, neb po trubách k sobě pouštěl; sám, neb s nadmychováním jiných výpovědi činil: tak mnoho sem křivd jako práva viděl, tak mnoho vzdychání a upění jako veselosti slyšel, a že se spravedlnost s bezprávím a moc s soudem mísí; rathouzové2, soudnice, kanceláře tak nepravosti, jak spravedlnosti verštatové že jsou, a kteří se obhájcové v světě řádů titulují, že tak mnoho neřádu, jak řádu (a často víc) bývají, patrně3 sem vyrozuměl. A podivě se, jak ten stav mnoho marnosti a blýštící se bídy v sobě kryje, požehnal sem jich tu4 a šel odtud.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L. P. 1623

1 neboť ať… ať 2 radnice 3 jasně 4rozloučil jsem se s nimi

Že ač světa správcové jmenováni býti chtěli ti, nesprávy však všudy plno bylo

02. 11. 2012

Kupní síla je v tržním hospodářství rozhodující veličinou. Nejsou-li peníze, není-li, kdo by práci a zboží kupoval, nastává kolaps. Je-li trh limitován brzděnou kupní silou desetimilionové populace, což je případ Česka, lze jeho limity překračovat exportem nebo cestovním ruchem. Cestovní ruch do zemí a míst přivádí spotřebitele a investory zvenčí a na vnitřním trhu tak generuje nejen domácí, ale také zahraniční inkaso. Cestovní ruch ale v Česku není vnímán – natož deklarován – jako tržní platforma. Vždyť značná část české populace včetně politické reprezentace má cestovní ruch za cestování a základní předpoklad pro co největší příliv peněz do našeho národního hospodářství v tomto segmentu zahraničního obchodu – totiž proslulost Česka coby oblíbené pohostinné země – za nedůležitou věc. Bodejť by česká ekonomika, navzdory růstu výkonnosti řady výrobních firem, rekordním ziskům bank a dalších firem se zahraniční majetkovou účastí, nestagnovala, když je většina aktiv vyváděna do ciziny a spotřebitele, kteří by tu umožnili tržit další stovky miliard korun, stát ignoruje nebo odklání na konkurenční trhy. A tak místo toho, aby naše úžasně disponovaná vlast vytvářela další pracovní a podnikatelské příležitosti a vydělávala na sebe (tedy i na sociální jistoty obyvatelstva a ještě větší profit zde působících nadnárodních společností) tím, že je, je odsuzována se zadlužovat.

Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba