Menu

Všudybyl 08/2010

I řekl ke mně vůdce můj: „Již já mysli tvé rozumím, kam tě táhne: mezi učené s tebou, mezi učené, to pro tebe vnada, to lehčejší, to pokojnější, to mysli užitečnější život.“ „Ba, tomuť jest tak,“ dí tlumočník. „Nebo co rozkošnějšího býti může, jako aby člověk, nechaje a nedbaje hmotného toho těla kvaltování, s samým všelijakých ušlechtilých věcí zpytováním zacházel1? Toť vpravdě jest, což smrtedlné lidi nesmrtedlnému Bohu podobné a teměř rovné činí, aby jako vševědoucí byli, co na nebi, na zemi, v propastech jest, neb bylo, neb bude, všecko stíhajíce2, všecko znajíce; ač ne všechněm v jednostejné dokonalosti, pravdať jest, toho se dostává.“ „Vedtež mne tam, proč meškáte?“ řekl sem.

Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624

1 zabýval se, 2 postihujíce, chápajíce

PDF verze ke stažení

Číslo časopisu Všudybyl 08/2010 vyšlo 11. 07. 2010

08/2010
1/2017

Český prezident přijal Olomouckou výzvu

Na pozvání hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka zavítal ve dnech 14. až 16. června 2010 prezident republiky Václav Klaus s chotí Livií do Olomouckého kraje.

11. 07. 2010

Ne všechněm v jednostejné dokonalosti, pravdať jest, toho se dostává

Ne všechněm v jednostejné dokonalosti, pravdať jest, toho se dostává

Kongresoví turisté utrácejí cca 400 USD denně. Někdy i v Česku, jehož politici a hospodářští stratégové povětšinou tuto oblast zahraničního obchodu, když ne sabotují, tak ignorují.

číst dál

62 let Ústředního autobusového nádraží Praha Florenc

62 let Ústředního autobusového nádraží Praha Florenc

S generálním ředitelem a členem představenstva akciové společnosti ČSAD Praha holding a.s. Ing. Pavlem Vráblíkem se potkáváme 16. června 2010, dva dny před výročním dnem zahájení provozu Ústředního autobusového nádraží Praha Florenc.

číst dál

Czech Convention Bureau

Czech Convention Bureau

Posláním Czech Convention Bureau je koordinovat a podporovat MICE v rámci celé České republiky. Je otevřenou institucí, která zastřešuje pět regionálních kanceláří, přičemž aktivně jedná s dalšími zájemci z řad krajů.

číst dál

Turisté jsou nadstandardně utrácející spotřebitelé 

Turisté jsou nadstandardně utrácející spotřebitelé 

Rozhovor s prezidentem ACK ČR a předsedou představenstva EuroAgentur Hotels & Travel a.s., která patří mezi největší incomingové firmy Česka, mj. o tom, že Česká republika ztrácí dvě miliardy korun ročně kvůli nepružné vízové politice.

číst dál

Hotelová škola Teplice
Hotelová škola Mariánské Lázně
Hotelová škola Havířov
Univerzita Jana Ámose Komenského Praha
AHR
VŠH
MMR
Blue Mauritius Gold
JCCR
CzechSpecial
easyFM
Watersavers
Poslanecká sněmovna
OSTRAVAINFO!!!
VŠO
Lesnická akademie
Západočeská univerzita Plzeň
MFČR
Turecko vlajka
Comenius
TVF

Kongresová turistika na brněnském výstavišti - i touto cestou se vydávají Veletrhy Brno, a.s.

Kongresová turistika na brněnském výstavišti - i touto cestou se vydávají Veletrhy Brno, a.s.

Brněnské výstaviště má pro kongresovou turistiku velmi dobrou infrastrukturu. Navíc je Brno vnímáno jako vysoce bezpečná destinace, s dostatečnou nabídkou kulturního vyžití.

číst dál

Než stavět nové energetické zdroje, lepší investovat do úspor

Než stavět nové energetické zdroje, lepší investovat do úspor

S předsedou Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje a generálním ředitelem firmy STOMIX, spol. s r.o. se potkáváme 24. června 2010 při příležitosti oslav konstituce Ruské federace.

číst dál

Internetový obchod českých výrobních družstev www.klasa-vd.cz

Internetový obchod českých výrobních družstev www.klasa-vd.cz

Přijetí dlouhodobé strategie hospodářské politiky státu je základ, od něhož by se mělo odvíjet vše ostatní. Projektem „Výrobní družstva přijímají výzvy 21. století“ Svaz českých a moravských výrobních družstev podporuje odbyt zboží českých výrobců.

číst dál

Jedno z největších kongresových center v České republice

Jedno z největších kongresových center v České republice

TOP HOTEL GROUP a.s. disponuje jedním z největších kongresových center v České republice. Vlastní a provozuje dva pražské kongresové hotely – TOP HOTEL Praha, s přilehlým GARNI HOTELEM Praha, a ALBION HOTEL.

číst dál

img

600 let Pražského orloje

Praha si v letošním roce připomíná několik významných historických výročí. Bezpochyby tím nejdůležitějším je šestisté Staroměstského orloje – nejvýznamnější pražské památky, alespoň viděno očima turistů.

číst dál


img

Kongresové centrum U HÁJKŮ– Kongresy s tváří

Kongresové centrum U HÁJKŮ nabízí kompletní škálu služeb včetně technického zajištění, cateringu a ubytování ve 4* standardu. Je koncipováno tak, aby účastníkům akcí nabídlo pocit jedinečnosti a harmonie.

číst dál


img

Čtrnáct měsíců ministra Vondrušky

Při příležitosti otevření Mediálního centra 1. července 2010 v sídle agentury CzechTourism ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška zhodnotil období, kdy řídil Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

číst dál


img

Nejlepší počiny v cestovním ruchu v letech 1993 – 2010

18. 6. 2010 uplynulo šest tisíc dnů trvání České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, která je oslavila předáním cen pro nejvýznamnější turistické počiny, projekty a osobnosti cestovního ruchu.

číst dál


img

Počátky naší státnosti 10 – Boleslav, vznik přemyslovského státu

Vůli a oběť kněžny Ludmily Václav opětoval snahou o její svatořečení. Byla to ona, která jej učila křesťanským mravům, zajistila mu významného ochránce a spojence v církvi i Jindřichově říši.

číst dál


img

EXIM Tours, vítězem projektu Krizi navzdory

Krize prověřila odolnost a invenci českých společností. Mnohým přinesla příležitosti, ke kterým by se jinak nikdy nedostaly. Jiným prověřila podnikatelský model a motivovala je k opatřením, která umožnila upevnit základy pro další expanzi.

číst dál


img

Dvořák Spa Hotel slaví dvacetileté jubileum

Čtyřhvězdičkový Dvořák Spa Hotel, jeden z nejstarších hotelů Vienna International, slavil 18. června 2010 dvacet let existence. Při této příležitosti se v něm sešlo víc než dvě stě padesát hostů z tuzemska i zahraničí.

číst dál


img

Valné shromáždění ACK ČR

Výroční (ACK ČR letos slaví své dvacáté narozeniny ) valné shromáždění Asociace cestovních kanceláří České republiky se uskutečnilo16. 6. 2010 v Top Hotelu Praha.

číst dál


img

Cestovní ruch, na 100 miliard Kč ročně pro veřejné rozpočty

Z každé stokoruny, utracené v cestovním ruchu, je téměř 41 Kč odvedeno na daních a poplatcích. Vyplývá to ze studie společnosti KPMG.

číst dál


img

Folklorní festivaly pohledem senátorky Aleny Gajdůškové

První místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková se v roce 2010, ujala záštity nad pěti folklorními festivaly Folklorního sdružení ČR.

číst dál


img

Tajuplné Kittelovo muzeum

Málokterá postava je opředena tolika mýty a pověstmi jako Jan Josef Antonín Eleazar Kittel (1704-1783), slavný lékař a léčitel z pomezí Jizerských hor a Krkonoš.

číst dál


img

Přijeďte do Hodonína na Svatovavřinecké slavnosti

Svatovavřinecké slavnosti jsou nejdominantnější hodnínské slavnosti. Jsou konány na počest patrona římskokatolického chrámu sv. Vavřince.

číst dál


img

Evropský parlament očima poslance

Evropský parlament je práce na plný úvazek, práce, která přináší nové zkušenosti a také nutnost řešit na pochodu úkoly, před které jsme nikdy před tím nebyli postaveni.

číst dál


img

Oslavy konstituce Ruské federace

S arcibiskupem pražským a českých zemí a metropolitou samostatné – autokefální Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Kryštofem se potkáváme 24. června 2010 při příležitosti oslavy konstituce Ruské federace.

číst dál