Menu

Internetový obchod českých výrobních družstev www.klasa-vd.cz

11. 07. 2010

Krátce po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 15. června 2010, jsem navštívil předsedu představenstva Svazu českých a moravských výrobních družstev, Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských svazů ČR, člena výkonného výboru Evropské konfederace výrobních družstev sídlící v Bruselu CECOP a viceprezidenta Hospodářské komory České republiky Jana Wiesnera, abychom pohovořili, jaké jsou dle asociací, jimž předsedá a v nichž zasedá, priority pro oživení českého hospodářství.
Konfederace zaměstnavatelských svazů, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR jsou zajedno, že je potřeba co nejrychleji eliminovat dopady krize, a ruku v ruce s tím řešit dlouhodobě neřešené věci s cílem zlepšit podnikatelské prostředí. Odbourat nadbytečnou administrativu. Zjednodušit zákony a odstranit zbytečné právní normy, aby česká legislativa přestala být nepřehlednou džunglí. Připravit a realizovat potřebné zdravotní a penzijní reformy. A samozřejmě to, co jsme požadovali po každé vládě, a žádná, ať byla levá nebo pravá, to nedala dohromady, aby byla vypracována a přijata dlouhodobá strategie hospodářské politiky státu. To je základ, od něhož by se mělo odvíjet vše ostatní včetně školství, rekvalifikací, investiční politiky apod. Rovněž dodnes nebyla vládou schválena energetická strategie, která má na podnikání také velký vliv.

Pod názvem „Výrobní družstva přijímají výzvy 21. století“ Svaz českých a moravských výrobních družstev realizuje projekt na podporu odbytu zboží českých výrobců.
Ano, jeho výstupem je internetový „Zásilkový obchod jaro – léto 2010“, v jehož rámci je prostřednictvím katalogu „Klasa VD“ prezentováno a nabízeno zboží devětatřiceti výrobních družstev z České republiky. Cílem kampaně je obdobným způsobem, jaký je aplikovaný v různých ekonomikách světa (v USA např. kampaní: „Američané, kupujte americké zboží!“), apelovat na domácí spotřebitele, podpořit domácí ekonomiku a zaměstnanost a usnadnit českému zboží cestu k zákazníkům. Zefektivnit proces jeho nákupu. V katalogu je kromě klasických výrobků i řada novinek, protože výrobní družstva neustále přicházejí s inovacemi, kterými reagují na potřeby trhu. Benefitem projektu je spojení výrobních programů firem s moderními obchodními systémy a vytvoření přímého obchodního kanálu. Katalog, kromě toho, že má papírovou tištěnou formu, má i formu elektronickou, a je umístěn i na internetových stránkách www.klasa-vd.cz. Projekt je realizován ve spolupráci Svazu českých a moravských výrobních družstev a firmy Ergotep Proseč u Skutče, která zajišťuje zásilkovou komunikaci s klienty, balení zásilek, distribuci a vyřizování případných reklamací. Zákazníci tak mají jistotu, že zboží je české, kvalitní, a mají záruku konkrétní značky a výrobce. Katalog je rozdělen do sekcí: Bydlení a domácnost; Kuchyňské potřeby; Bytový textil a oblečení; Hračky a dekorace; Zdraví a krása; Zahrada a dílna; Víno a dobroty.

Síla české ekonomiky se ale vždy výrazně odvíjela i od exportních aktivit slezských, moravských a českých firem. Zahraniční obchod je však velice citlivý na pověst země, která chce vyvážet. Je-li nějaká země podceňovaná, ignorovaná, nebo dokonce záporně vnímaná, zahraniční partneři či odběratelé se k obchodování s ní moc nemají. To se samozřejmě týká i tak specifické formy exportu, jakou je cestovní ruch, protože v jeho případě nejsou integrujícím prvkem obchodované komodity (ty jsou různé – výrobky zážitky, služby aj.), ale způsob jejich obchodování. To, že zboží určené pro zahraničí necestuje za zahraničními zákazníky, ale zahraniční zákazníci za zbožím. Že je jezdí nakupovat do cizí země, která tak generuje zahraniční inkaso.
To platí, pokud jde o export. Co se týká našeho vnitřního obchodu, víme, že stagnuje, a předpokládám, že koupěschopnost obyvatel Česka letos až tak moc neposílí, že českou ekonomiku potáhne zahraniční obchod. Jednou z priorit státu by proto měla být podpora exportních obchodních aktivit. Tedy i to, aby se už konečně dohodly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, a co se cestovního ruchu týče, s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem kultury ČR na společném postupu. Týká se to i našich diplomatických misí, zejména pak obchodních radů, koncepce ministerstev ohledně koordinace činnosti agentur CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Českých center a vůbec všech zástupců státu reprezentujících zájmy České republiky v zahraničí. Ti dosud vzájemně nespolupracují. Každý si „hraje na svém písku“, což je kontraproduktivní.

Svaz českých a moravských výrobních družstev, kromě toho, že je zastřešující institucí výrobních družstev České republiky, je i jejich servisní organizací. Když už jste nastolil téma zahraničního obchodu, mohl byste, prosím, zmínit, jak na tomto poli pomáháte členským firmám?
Celá čtvrtina produkce výrobních družstev jde na export. Rovněž odbyt další velké části produkce našich výrobních družstev závisí na dobré pověsti České republiky v zahraničí, protože nachází uplatnění díky příjezdovému cestovnímu ruchu. Zahraniční obchodní prezentace členských firem Svazu českých a moravských výrobních družstev na veletrzích a kontraktačních řízeních podporujeme finančně i organizačně. Zajišťujeme pro ně doprovodné programy, tlumočení apod. To je oblast, kterou budeme posilovat. Snažíme se, aby prezentace českých výrobků na velkých akcích, kterých se účastní vícero výrobních firem, byly realizovány s podporou státu, což se nám v současné době daří. V tomto je spolupráce s Ministerstvem průmyslu a ochodu ČR na vysoké úrovni. Od letošního roku se některé propagačně obchodní aktivity realizují i přes Hospodářskou komoru ČR, která je, coby gestor, dohodnuta na spolupráci s agenturou CzechTrade. A daří se. Ať už se to týká veletrhu hraček v Norimberku nebo v Mnichově Veletrhu řemesel a dalších mnoha akcí. V současné době jsou v plném proudu přípravy na účasti pro rok 2011. V Německu už je opět nastartovaná výroba, a u nás se pro tento trh dělá spousta kooperací, které je třeba podpořit.

Včera skončila valná hromada Svazu českých a moravských výrobních družstev.
Hovořili jsme na ní o věcech týkajících se budoucnosti a koncepcí. Výrobní družstva pokrývají i oblast služeb. A i když je situace na trhu složitá, tam, kde budeme konkurenceschopní, nebudeme mít tak velké problémy. Horší je to u výroby spotřebního zboží. Tady bude čím dál větší konkurence, neboť sílí jeho příliv z Asie. Z hlediska cen asi nebudeme s to konkurovat. Je potřeba hledat nové cesty, nové směry odbytu, k čemuž přispívá i podnikatelský odbor Svazu českých a moravských výrobních družstev.
Hovořili jsme tam i o tom, že je potřeba, aby naše členské firmy plně využívaly systém celoživotního vzdělávání. Aby průběžné vzdělávání managementu bylo vnímáno jako nástroj jak zůstat konkurenceschopní. K tomu tématu jsme dělali 26. května 2010 seminář pro předsedy výrobních družstev. Zúčastnila se jich téměř stovka. Mj. tam přednášeli profesor Švejnar, viceprezident společnosti Microsoft Corporation Ing. Mühlfeit aj. Nastiňovali celosvětové konsekvence. Jak se bude hospodářská situace vyvíjet v Evropě, jak ve světě. Co je potřeba pro udržení konkurenceschop­nosti podniku. Na tento seminář bude navazovat další, který chystáme společně s Manažerským institutem spotřebních družstev v Klánovicích.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2020
01/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new