Menu

Cestovní ruch, na 100 miliard Kč ročně pro veřejné rozpočty

11. 07. 2010

Z každé stokoruny, utracené v cestovním ruchu, je téměř 41 Kč odvedeno na daních a poplatcích. Vyplývá to ze studie společnosti KPMG. Podle ní v období 2006 – 2008 v Česku cestovní ruch do veřejných rozpočtů přinášel průměrně 97,5 miliard korun ročně (tzn. horní mez efektů propočtených multiplikační metodou), což představuje 6,9 % všech daňových příjmů. Největší výnosy z cestovního ruchu státu plynou z DPH (38 %) a z odvodů na sociální pojištění (29 %). Cestovní ruch ve sledovaném období dosahoval průměrného obratu 293 miliard korun ročně, v multiplikaci dokonce dvojnásobek, a vytvořil 372 586 plných pracovních úvazků. Z analýzy vyplývá, že má pozitivní vliv na realizaci zboží produkovaného dalšími odvětvími (výrobky a služby), a tedy na tvorbu nepřímých pracovních míst.
„Analýza jasně prokázala význam cestovního ruchu pro státní kasu. Je proto důležité zajistit tomuto hospodářskému odvětví systematickou podporu, přijmout nový zákon o cestovním ruchu, a s jeho pomocí zvýšit efektivitu výnosů z turismu pro české národní hospodářství,“ uvedl na tiskové konferenci 24. června 2010 v Praze ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2020
01/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new