Menu

Vešel sem však za nimi tam, a aj, tu hned je jakýsi také paní Fortúny uředník, jménem Fama aneb Pověst, přijímal, jehož nic nebylo než usta. Jak zajisté dolní ten plný očí a uší, tak tento plný ze všech stran ust byl a jazyků, od nichž nemalý se hluk a zvuk rozcházel: a milý ten irnrnortalitatis candidatus1 ten odtud užitek měl, že se tím křikem jméno jeho sem a tam rozvolávalo. Ale na to když sem bedlivě pozoroval, spatřil sem, že se o každém tom udělaný pokřik zase pomalu tišil, až i utichlo všecko a něčí jiného zníti začala.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L. P. 1623

Že se o každém tom udělaný pokřik zase pomalu tišil

20. 03. 2014

Pro každou tržní ekonomiku je důležité být zemí, kam se sluší jezdit za byznysem, léčením, poznáváním a vzděláváním, za nákupy, zážitky, rekreací atd., poněvadž spolu s návštěvníky do ní přichází další peníze, a do zemí jako je Rakousko, hospodářský rozkvět. Ostatně ten samý princip od nepaměti přináší prosperitu sídlům na frekventovaných trasách. Cestovní ruch je totiž jedinou ze tří platforem trhu, která je s to spojovat přednosti zbývajících – zahraničního obchodu a domácího obchodu. Téma třetího vydání Všudybylu 2014 je „před hlavní turistickou sezonou“. V té souvislosti mi dovolte popřát Česku, aby se mu dařilo doma i ve světě šířit a trvale upevňovat pověst úspěšné, vstřícné, pohostinné země, kam je báječné jezdit a kde je příjemné a užitečné pobývat. Popřát mu, aby české Slezsko, Morava a převážná část Čech už konečně přestaly mít před hlavní turistickou sezonou a jeho politici a ekonomičtí experti si nepletli (své) dovolené s cestovním ruchem – zhodnocováním duchovního a materiálního potenciálu země. Hlavní příčinou, proč české národní hospodářství rok co rok míjí stamiliardy korun zahraničního a domácího inkasa z cestovního ruchu, je absence společenské poptávky obyvatelů Česka, která by ty, co kdy řídili náš stát, přiměla, aby České republice dovolili daleko víc vydělávat tím, že je – taky na ně.
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo