Menu

Vešel sem však za nimi tam, a aj, tu hned je jakýsi také paní Fortúny uředník, jménem Fama aneb Pověst, přijímal, jehož nic nebylo než usta. Jak zajisté dolní ten plný očí a uší, tak tento plný ze všech stran ust byl a jazyků, od nichž nemalý se hluk a zvuk rozcházel: a milý ten irnrnortalitatis candidatus1 ten odtud užitek měl, že se tím křikem jméno jeho sem a tam rozvolávalo. Ale na to když sem bedlivě pozoroval, spatřil sem, že se o každém tom udělaný pokřik zase pomalu tišil, až i utichlo všecko a něčí jiného zníti začala.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L. P. 1623

Že se o každém tom udělaný pokřik zase pomalu tišil

20. 03. 2014

Pro každou tržní ekonomiku je důležité být zemí, kam se sluší jezdit za byznysem, léčením, poznáváním a vzděláváním, za nákupy, zážitky, rekreací atd., poněvadž spolu s návštěvníky do ní přichází další peníze, a do zemí jako je Rakousko, hospodářský rozkvět. Ostatně ten samý princip od nepaměti přináší prosperitu sídlům na frekventovaných trasách. Cestovní ruch je totiž jedinou ze tří platforem trhu, která je s to spojovat přednosti zbývajících – zahraničního obchodu a domácího obchodu. Téma třetího vydání Všudybylu 2014 je „před hlavní turistickou sezonou“. V té souvislosti mi dovolte popřát Česku, aby se mu dařilo doma i ve světě šířit a trvale upevňovat pověst úspěšné, vstřícné, pohostinné země, kam je báječné jezdit a kde je příjemné a užitečné pobývat. Popřát mu, aby české Slezsko, Morava a převážná část Čech už konečně přestaly mít před hlavní turistickou sezonou a jeho politici a ekonomičtí experti si nepletli (své) dovolené s cestovním ruchem – zhodnocováním duchovního a materiálního potenciálu země. Hlavní příčinou, proč české národní hospodářství rok co rok míjí stamiliardy korun zahraničního a domácího inkasa z cestovního ruchu, je absence společenské poptávky obyvatelů Česka, která by ty, co kdy řídili náš stát, přiměla, aby České republice dovolili daleko víc vydělávat tím, že je – taky na ně.
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba