Menu

Za vydatné pomoci Celní správy ČR

10. 07. 2004

Ve čtvrtém vydání Všudybylu (str. 35) JUDr. Václav Slavíček konstatoval, že: „duty free na letištích v Brně, Praze, Karlových Varech, Ostravě, prostě na všech mezinárodních letištích v České republice, budou mít možnost prodávat stále bez poplatků, ovšem už jen do destinací mimo státy Evropské unie. Tzn. když někdo poletí do Paříže, bude za stejné zboží platit o něco více, než když poletí do Moskvy nebo do Curychu, z toho důvodu, že Švýcarsko ani Ruská federace nejsou v Evropské unii.“ Náměstka generálního ředitele České správy letišť JUDr. Miloslava Stodoly a vedoucího obchodního útvaru Obchodního a právního úseku České správy letišť Jana Valtra jsem se proto zeptal, jak je řešena symbióza prodejů duty free a duty paid na letišti v Praze-Ruzyni.
Co se týče duty free prodejů, nejedná se jen o teritoria zmiňovaná Dr. Slavíčkem. V současné době k nám expandují letecké společnosti, které vozí pasažéry z asijských zemí. Začal k nám od května létat Korean Air ze Soulu, od června Saudi Arabian Airlines z Rijádu a projednává se otevření dalších linek. Nemůžeme pominout ani státy amerického kontinentu, tj. pravidelné linky do USA a Kanady. Duty free shopy u nás mají stále opodstatnění, protože cestujících, kteří od nás létají do destinace mimo Evropskou unii, stále přibývá. Pochopitelně, česká legislativa musela reagovat na vstup Česka do Evropské unie. Museli jsme aplikovat některé posuny týkající se uplatňování nové výše daně z přidané hodnoty a spotřební daně a velmi pečlivě zvažovat, jakým způsobem se prodeji duty free postavíme. Za vydatné pomoci zaměstnanců Celní správy ČR působících zde na letišti se změna podařila zvládnout ve velmi krátkém čase. S výjimkou několika málo dnů, kdy se prováděly inventury, se kontinuálně pokračovalo v prodeji, takže ani Česká správa letišť ani prodejci nezaznamenali žádné významnější ekonomické ztráty, které by vyplývaly z uzavření prodejen. Se všemi prodejci se nám podařilo projednat, že sortiment zboží zůstane zachován. Abychom neomezovali možnosti cestujících v rámci Evropské unie nakupovat v neveřejné zóně, umožnili jsme jak jim, tak lidem směřujícím mimo Evropskou unii nakupovat v tom samém obchodě při uplatnění principu dvojích cen. Pro první skupinu s daní z přidané hodnoty a se spotřební daní, pro ty ostatní bez daní. Rozdíl v cenách je u některého zboží značný, protože spotřební daň u alkoholu, ale i u dalších komodit výrazně ovlivňuje finální cenu zboží. Zboží s daní nebo bez daně je kupujícím prodáno na základě předložení jejich palubní vstupenky. V současné době dokončujeme obchodní strategii prodeje v terminálu Sever 2. Česká správa letišť obdržela desítky nabídek na zabezpečení služeb cestujícím, takže má z čeho vybírat. Dohodli jsme se, že budeme vytvářet prodejní sekce a v nich našim zákazníkům nabízet co nejkvalitnější zboží. Budou zde proto zastoupeny světoznámé značky oblečení, šperků, hodinek, psacího náčiní, skla apod. Protože světoznámé zboží není pouze zahraniční, soustřeďujeme se i na české výrobce. A úplná novinka, která není bezprostředně vázána na terminál Sever 2, reflektuje vyhlášení programu „KLASA“, který byl předmětem soutěže a který se realizuje pod garancí Ministerstva zemědělství ČR. Program „KLASA“ počítá s prezentací nejlepších z potravinářských výrobků České republiky, a na letišti by měl být otevřen jeden z obchodů, který by měl takovéto zboží prodávat. Jeho otevření předpokládáme na přelomu září a října 2004 na místě, kde v tranzitu původně stávalo kasino.www.csl.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001