Menu

Z Úřadu pro civilní letectví euroúřad

10. 07. 2004

Úřad pro civilní letectví byl zřízen ze zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů jako úřad pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví a je podřízen Ministerstvu dopravy České republiky. Jeho ředitele doc. Ing. Jindřicha Plocha, CSc. jsem v souvislosti s hlavním tématem vydání požádal o rozhovor.
Hlavní smysl práce inspektorů Úřadu pro civilní letectví je ochrana a zajištění bezpečnosti civilního letectví. Od toho se odvozují veškeré procesy i struktura našeho úřadu. V jeho rámci pracují inspektoři, kteří např. dohlížejí na činnost posádek a kontrolují ji za letu, inspektoři – technici, kteří kontrolují stav techniky, jež je přebírána provozovateli od výrobců. Pracují zde inspektoři, kteří kontrolují stav letišť, zabezpečovacích a přistávacích zařízení, radiolokátorů, komunikačních prostředků atd. Tato kontrola je vždy zakončena vydáním nebo nevydáním příslušného certifikátu, který říká, že je toto letadlo bezpečné, tento pilot způsobilý, tento pilot na takové úrovni, že se může stát kapitánem, že řídící letového provozu mohou řídit letový provoz, že jsou letiště způsobilá buď za podmínek viditelnosti, za nočních podmínek, ztížené viditelnosti atd.

Byl jste jmenovaným členem správní rady Evropského úřadu pro civilní letectví. Jak se do činnosti Úřadu pro civilní letectví promítla skutečnost, že je Česko součástí Evropské unie?
Po vstupu do Evropské unie se z našeho Úřadu pro civilní letectví stal euroúřad. Oprávnění, která teď vydáváme, vydáváme na základě rozhodnutí ,,Evropské agentury pro civilní letectví ,,(EASA – Europien Aviation Safety Agency), jež vytváří harmonizované prostředí v rámci celé Evropské unie. Naše certifikáty tak platí v rámci celé Evropské unie a máme možnost hovořit do vývoje evropského letectví.

Je úroveň českého civilního letectví srovnatelná s „evropským“?
Jsme minimálně na stávající úrovni zemí někdejší evropské patnáctky. Česká republika se z hlediska civilního letectví nachází ve fázi obrovského růstu. Česká letiště, a zejména pak Praha, se zřejmě stanou přestupními mosty do destinací směrem na jih a především směrem na východ, jako jsou Korea, Indie, Čína, Japonsko a území Ruské federace.

Jaká jsou současná očekávání z hlediska letecké dopravy?
Zúčastňuji se mezinárodních akcí, povětšinou organizovaných Ekonomickým institutem v Londýně, kde se tyto tendence probírají za účasti představitelů renomovaných leteckých společností, letišť atd. Je zřejmé, že se civilní letectví bude i nadále rozvíjet velmi dynamicky. Osobní doprava o dvě procenta ročně a cargo zhruba o pět procent. V zemích na západ od nás je poptávka po leteckém provozu takřka plně saturována. Očekávání nárůstů je především v naší části Evropské unie. Očekává nás nejen mohutný rozvoj velké mezinárodní letecké dopravy, ale i regionální. Tu už nemůžeme vnímat jenom jako přepravu mezi body ležícími na území našeho či jakéhokoliv jednoho státu, ale jako přepravu mezi regiony členských zemí Evropské unie. Hranice zmizely. To pro Česko vytváří předpoklady, že se tu výkony letecké dopravy do roku 2020 zvýší na dvojnásobek současných. Ostatně vývoj od počátku devadesátých let tuto dynamiku mnohonásobně překročil. Jenom za uplynulé období letošního roku jsou nárůsty na úrovni desítek procent oproti obdobnému období loňského roku. Další tendencí je, že dochází k demokratizaci letectví. Díky internetu se osobní letecké doprava stává snáze dostupná i pro ne tak ekonomicky silné sociální vrstvy. Z toho jevu těží fenomén nízkonákladových leteckých společností. V Evropě i v USA nízkonákladové společnosti zaujímají zhruba pětadvacet procent trhu. Dá se očekávat, že se jejich podíl na letecké dopravě bude zvyšovat, a to i u nás. Pro české občany je to další zajímavá možnost využívat relativně levné a bezpečné dopravy, což iniciuje další nárůst poptávky po letecké přepravě. Domnívám se, že tento jev není z hlediska velkých aerolinek hodnocen veskrze negativně. Díky nízkonákladovým společnostem se pasažéři mimo okruh zdrojových skupin tradičních leteckých společností učí cestovat letadly a objevovat tak další dimenze letecké dopravy, kterých nejsou nízkonákladoví dopravci s to dosáhnout.

www.caa.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001