Menu

Webový nástroj pro hodnocení schopností, znalostí a dovedností zaměstnanců v sektoru HORECA

31. 03. 2013

Poslední únorový den tohoto roku pořádala společnost Institut Inpro, a. s., závěrečnou konferenci mezinárodního projektu COMPETE! (Evropský model řízení strategických kompetencí v malých a středních podnicích v turistickém sektoru). Cílem konference bylo představit samotný projekt a prakticky předvést použití webového nástroje pro hodnocení kompetencí, který je vlastním výstupem projektu. V neposlední řadě pak projekt nabídne přístup do této internetové aplikace pro její volné využití.

Smyslem projektu COMPETE!, který byl realizován v rámci programu celoživotního učení Leonardo da Vinci, bylo primárně pomoci manažerům a majitelům malých a středních podniků působících v segmentu HORECA ujasnit si strategii vlastního podnikání a také lépe využívat potenciál lidských zdrojů. Tomu napomůže odhalení slabých stránek a následná implementace doporučení, která případně zjištěné nedostatky odstraní.
Aby záběr projektu nebyl zbytečně široký a výsledný nástroj nebyl přespříliš komplikovaný, zaměřili se autoři na ty nejtypičtější pracovní pozice, které se v sektoru HORECA vyskytují. Konkrétně je nástroj použitelný pro hodnocení kompetencí pracovníků na pozicích manažer, barman/číšník, recepční, kuchař/šéfkuchař a pokojská. Pro tyto pracovní pozice pak byly v prvotní fázi projektu definovány nejdůležitější „měkké“ kompetence, kterými musí daný pracovník na určité pozici alespoň v elementární míře disponovat.

„V této souvislosti je třeba zdůraznit, že definování měkkých kompetencí pro profily daných pěti profesí HORECA nebylo nijak snadné. Je tomu tak především proto, že typologie takových profilů je velmi rozdílná. Pohybuje se totiž od pokojské až k manažerovi. Nadto platí, že všechny kompetence nemohou být nezávislé na kontextu, a profily HORECA se mohou značně lišit podle toho, jde-li o zaměstnání např. v malém stravovacím zařízení nebo ve čtyřhvězdičkovém hotelu,“ vysvětlil Jakub Škába, projektový manažer tohoto projektu.

Internetový nástroj pak umožňuje na základě hodnocení dotazníkovým šetřením mezi zaměstnanci určit skutečnou míru jednotlivých kompetencí, které daný pracovník na daném pracovním místě má. Po komplexním hodnocení všech osob zařazených do šetření systém automaticky vyhodnotí výsledky a poskytne manažerovi přehlednou personalizovanou zprávu o jednotlivých pracovnících.
V rámci projektu byly vytvořeny tři základní modely, ze kterých se internetový nástroj pro hodnocení kompetencí skládá. Tyto modely se navzájem liší mírou možnosti personalizace celého systému a každý uživatel (manažer, majitel podniku ze sektoru HORECA) si v něm najde optimální variantu pro své potřeby.
Z unikátního šetření uskutečněného v rámci projektu vyplynuly také následující zajímavá fakta, která byly na konferenci dále prezentována:

  1. HORECA je významným zdrojem zaměstnanosti mladých pracovníků;
  2. HORECA je významným zaměstnavatelem žen (proporcionálně vyšší podíl);
  3. Pro sektor HORECA je typické zaměstnávání pracovníků s nižším stupněm vzdělání;
  4. HORECA je typická obecně nižším stupněm každodenní práce s počítači;
  5. HORECA vykazuje vysoký podíl pracovních smluv na dobu určitou;
  6. U sektoru HORECA je typická průměrně kratší doba setrvání u stejného zaměstnavatele;
  7. V neposlední řadě se zde projevuje silná složka sezónnosti.

Ředitel společnosti Institut Inpro, a. s., pan Jiří Imlauf dodává: „Naše společnost je připravena poskytnout zájemcům o používání nástroje COMPETE! potřebnou podporu jak při samotné implementaci, tak při interpretaci a vyhodnocování uskutečněných šetření. V případě potřeby se můžete s důvěrou obrátit na našeho projektového manažera.“

Více informací: Jakub Škába, projektový manažer
tel.: +420 222 316 068, e-mail: jakub.skaba@i2000.cz


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo