Menu

GIF ActiveVent, s. r. o.
GIF v Česku působí od roku 1997. Zabývá se poradenstvím, projektováním, servisem a montáží vzduchotechnických stropů, kterými řeší: odvod a filtraci kontaminovaného vzduchu; přívod čistého vzduchu do prostoru kuchyně; osvětlení prostoru kuchyně; snadnou údržbu vzduchotechnického podhledu; ucelený architektonický vzhled prostoru a jeho estetičnost. Jeho tým spolupracuje nejen s přímými objednateli, ale zejména s projektanty, stavebními firmami a společnostmi dodávajícími varné a další technologie pro gastronomické provozy.

Systém vzduchotechnického stropu GIF
poskytuje řešení celoplošného větrání kuchyně a přiléhajících prostorů bez použití digestoří a husté sítě vzduchotechnického potrubí. GIF systémově řeší také osvětlení prostoru a pracovních ploch (odpadá usazování prachu a nečistot na svítidlech) a zakrytí rozvodů vedených pod stropem. GIF je řešen jako kazetový zavěšený podhled. Meziprostor mezi vzduchotechnickým stropem GIF a stavebním stropem je rozdělen prostřednictvím svislých vzduchotěsných přepážek na přívodní a na odvodní komory. Jejich rozmístěním je zajištěno efektivní odsávání mastných par přímo tam, kde vznikají. Protože se k distribuci vzduchu využívá celá plocha stropního podhledu, je dosaženo rovnoměrné a důkladné provzdušnění celého prostoru bez vzniku průvanu. Vzduchotechnické rozvody jsou použitím stropu GIF zredukovány na připojení na odvodní, respektive přívodní potrubí ze vzduchotechnické jednotky (strojovny). Kazet vzduchotechnického podhledu je několik typů: pro přívod, odvod a filtraci vzduchu; pro odhlučnění; pro osvětlení integrovanými osvětlovacími tělesy s předepsanou ochranou a krytím (IP54); výplňové pro vykrytí zbylých ploch.

Vzduchotechnické stropy GIF pro kuchyňské provozy

03. 01. 2020

Rozhovor s ředitelem společnosti GIF ActiveVent Mgr. Karlem Valečkem jsem zahájil konstatováním, že lidé podstatnou část života tráví na pracovištích. A pokud je tam trápí vlhký, přehřátý a rozličnými ingrediencemi ztěžklý vzduch, bývají méně výkonní a častěji nemocní.
Kvalitní vzduch v interiérech pracovišť je nesmírně důležitou věcí. Tam, kde je vysoká pracovní zátěž, je ještě víc záhodno, aby člověk měl teplotní pohodu a přísun čerstvého vzduchu. Vynecháme-li hlubinné doly nebo provozy například těžkého a chemického průmyslu, pak jedno z nejzatíženějších pracovních prostředí bývá v restauračních a hotelových kuchyních a vývařovnách společného stravování. Proto se firma GIF systémově věnuje přívodu upraveného vzduchu do prostoru kuchyní a odvádění a filtraci kontaminovaného vzduchu. V kuchyních instalujeme technologie z vysoce kvalitních materiálů. Převážně z nerezu, který je minimálně kontaminovatelný. Pracujeme s takovými atributy, jako je proudění vzduchu, aby lidé nebyli vystavováni na jedné straně dusnu a na opačné průvanu. Prioritou systému GIF je laminární proudění. To znamená, aby proudění vzduchu kolem pracujícího člověka bylo pomalé, odklánělo od něj kontaminované vzduchové vrstvy a přinášelo čerstvý vzduch.

Kdo jsou vaši zákazníci?
Uživatelé rozmanitých gastronomických provozů. Portfolio našich dodávek je vhodné pro prostory, kde se vyskytují varné spotřebiče. Mohou to být ty, kde se vyrábějí polotovary či jiné potravinářské výrobny; hotelové, restaurační, školní, závodní, nemocniční, vojenské nebo vězeňské kuchyně; bary; podniky rychlého občerstvení; prostory, kde se vydává strava, atd. Čili všude, kde se vyskytují tuk a pára. Zkrátka místa, kde je zatížené prostředí, které má negativní vliv na zdraví a výkonnost.

Vezmu-li jiná vzduchotechnická zařízení, třeba klimatizační jednotky na hotelových pokojích nebo v autobusech, tak ty ke zdravému prostředí interiérů zpravidla příliš nepřispívají.
Technologie, které dodáváme, lze snadno čistit. Jdou lehce demontovat. Pracovníci daných pracovišť se nemusejí bát, pokud si je budou chtít čistit sami. Nicméně naše firma umí zajišťovat i tenhle průběžný servis. V úvodních návrzích na instalace vzduchotechniky od nás klient dostane přesně spočítané výkony, které jsou nutné pro udržení kvalitního prostředí jeho provozů. Náš produkt je finální. Vykrývá stropní plochu kuchyní, varen, výroben atd. Jeho součástí je aktuálně nejmodernější osvětlení. Instalujeme do něj LED trubice a speciální LED pásy, které jsou integrovány do profilů vzduchotechnického podhledu a zvyšují pocitový komfort. V současné době aplikujeme také rozebíratelný panelový tzv. plochý stropní systém z eloxovaného materiálu Alu. Je lehký a přitom nesmírně odolný. Aby vydržel vysokou provozní zátěž, je na něj za vysoké teploty nanesena speciální tvrdá životní prostředí nezatěžující hmota.

Zmínil jste servis…
Tím, že naše firma má zázemí pro technickou přípravu, tzn. projektanty, ekonomy, lidi starající se o dopravu apod., má samozřejmě i ty, které špičkové technologie montují a servisují. Daří se nám získávat šikovné, kreativní lidi. Jsme na trhu třiadvacet let. Tvoříme stmelený tým. Mí spolupracovníci jsou podstatně mladší, avšak ve svých odbornostech jsou pro firmu GIF velkým přínosem. Během pětadvaceti let jsme v Česku a na Slovensku zrealizovali 362 kuchyní, od malých restauračních přes hotelové, domovy důchodců, nemocnice, armádní zařízení až po provozovny na ministerstvech atd. Prostě jsme všude tam, kde vyžadují kvalitní technologie a špičkově odvedenou práci.

Jak jste se dostal k tomuhle byznysu?
Začínal jsem jako kantor na hotelové škole v Mariánských Lázních, kde jsem byl trvale obklopen činností týkající se gastronomických oborů. Při jedné velké akci, kterou naše škola v devadesátých letech pořádala, jsem byl osloven českou firmou zaměřenou na dodávky kuchyňských technologií, abych k ní šel pracovat. Po nějaké době této praxe mne oslovila jiná, německá firma, zda bych v Česku nezaložil její filiálku, která se bude věnovat pouze jedinému ze segmentů vybavování gastronomických provozů, a to vzduchotechnice.

Jakou roli sehrávají při získávání zakázek reference a doporučení?
Podstatnou. Proto děláme vše pro to, abychom u každého ze zákazníků v kvalitě odvedené práce při instalaci technologií GIF obstáli co nejlépe. Moc nám v tom pomáhá fakt, že výrobky GIF, respektive vzduchotechnické stropní systémy GIF nejsou náchylné k poruchám a opotřebení. Slogan „spokojený zákazník náš cíl“ pro nás rozhodně není klišé. Vůbec ale netvrdím, že nemohou nastat problémy. Nejsme totiž generálními dodavateli gastronomických provozů. Instalací stropů se vzduchotechnikou a osvětlením zpravidla finalizaci kuchyňských provozů završujeme. Nastupujeme tam jako poslední článek celého řetězu různých dodavatelů. Dodavatelé z řady oblastí a profesí před námi řeší spoustu záležitostí a jsme na sobě vzájemně závislí. Vzhledem k tomu, že jdeme až úplně nakonec, je-li nějaký problém, bývá na nás ho dořešit.

Nejnovějším trendem jsou kuchyně otevřené do restauračního prostoru, v němž sedí hosté.
I u takových zakázek vzduchotechnické podhledové systémy GIF úspěšně bodují, protože pachy z kuchyně nesmějí pronikat do restaurace. Jejich průnik do veřejných prostor ovlivňuje spousta faktorů. Například komínový efekt, jedná-li se o vysoké budovy, nebo stavební úpravy a technologie instalované firmami, které se na realizaci gastronomického provozu podílely ve fázích předcházejících instalaci GIF stropů. Obrovskou výhodou pro kuchyně otevřené do restauračního prostoru je to, že náš produkt je do té nejvyšší kvality dotažen taky designově.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba