Menu

Výroční konference Asociace turistických informačních center ČR

03. 01. 2020

Praha se koncem října stala místem konání výroční konference Asociace turistických informačních center České republiky, která si letos připomíná 25. výročí svého založení.
Prezidenta A.T.I.C. ČR Pavla Hlaváče jsem při té příležitosti požádal o vyjádření.

Za pětadvacet let prošla turistická informační centra velkou změnou. V prvopočátku byla většina z nich privátní. V současné době má Asociace turistických informačních center České republiky přes 350 členů, z toho více než z devadesáti procent jsou jejich zřizovateli města a obce. Jejich vybavení dřív často tvořil jeden pultík, dva prospekty a telefon. V současné době mají super zázemí, a to nejen co se týče IT technologií, ale i kvality propagačních a informačních materiálů.

Letos v rámci vašich certifikovaných turistických informačních centrech pravděpodobně docílíte rekordní návštěvnosti kolem 9 milionů klientů.
Zřejmě. Snad všichni máme mobilní telefony a používáme elektronická komunikační zařízení a spoustu aplikací, ale osobní kontakt, to, že s někým bezprostředně hovoříte – „Poraďte mi, kde se dobře najím či přenocuji? Kde je vhodné koupání pro děti? Kde je mohu vypustit a nic se jim nestane?“ –, to nelze nahradit. A k tomu jako bonus příjemné, slušné a profesionální informace od pracovníků turistických informačních center.

První kontakt s destinací bývá hodně důležitý. Prvními lidmi, s nimiž turista v navštíveném místě hovoří, bývají pracovníci turistických informačních center.
Mottem naší asociace je: „První krok na vašich cestách.“ Turistická informační centra jsou vlastně jakousi výkladní skříní daného regionu nebo sídla. Musejí proto mít aktuální informace. Najdou se ale i necertifikovaná, která žijí z podstaty. Že jim coby zdroj informací stačí Seznam, Wikipedie apod. Časem však i ona zjistí, že si tím práci neusnadní, ale naopak přidělají problémy a práci, protože špatně informovaní klienti se vrátí a řeknou: „Ale ta cukrárnu už tam dávno není…“ Nebo: „Ta cyklostezka vede jinudy, než jste řekli…“ Takže pracovník turistického informačního centra, krom toho, že musí umět informaci podat, musí vědět, kde ji získá. Spousta turistických informačních center nejen že poskytuje informace turistům, ale vykonává také řadu funkcí pro obyvatele měst a obcí. Od podatelny přes ověřování podpisů, tvorbu různých zpravodajů, městských webů a facebookových profilů. Většinu zaměstnanců turistických informačních center tvoří ženy. Ostatně, jak jste si všiml, přes 160 ze zhruba 180 delegátů této výroční konference jsou ženy. Díky tomu, že pracovník turistického informačního centra už je konečně veden v Katalogu prací, jsou začleněny do platové třídy. To dřív nebylo a některé pracovnice „íček“ byly vedeny jako nástěnkářky apod.

Co vzkážete lidem, kteří váš obor a profesi podporují, a co samotným „íčkařkám“ a „íčkařům“?
Aby se jim dařilo a měli přehled o dění ve svém okolí a o tom, s jakými požadavky se na ně turisté nejčastěji obracejí, a byli dobře připraveni. Informace je třeba vyhledávat a návštěvníkům turistických informačních center předávat s úsměvem. Zkrátka šířit pohodou. A samozřejmě si přeji, aby i za dalších 25 let v „íčkách“ pracovali stejně vstřícní, ochotní a profesně fundovaní lidé plní elánu jako dnes.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba