Menu

Valné shromáždění ACK ČR

25. 11. 2013

Výroční Valné shromáždění Asociace cestovních kanceláří České republiky probíhalo 14. listopadu 2013 v hotelu Kampa Praha řetězce Sivek Hotels v poměrech v Česku nevídaných: bez ustavené Poslanecké sněmovny a jistot, kam se bude ubírat legislativa. ACK ČR proto pojala zasedání výhradně pracovně. Žádní oficiální hosté a slavnostní projevy. Stručné zhodnocení toho, co Asociace v uplynulém období vykonala, s čím se potýkala, kde se jednání podařila a kam je potřeba směřovat síly. Jako obvykle zvolila třetinu svého představenstva, které je nyní ve složení: Viliam Sivek – předseda; Vladimír Dolejš, Jan Papež, Petr Krč a Zdeněk Kříž – místopředsedové; Jolana Kopřiva Myslivcová, Lenka Viková, Richard Bílý, Milan Kittner, Miroslav Uherek, Stanislav Zíma – členové, Ladislav Havel – revizor účtů.
-EM-Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo