Menu

Turisté a návštěvníci Prahy

06. 10. 2004

V letošním roce se již počtvrté realizoval výzkum s názvem „Turisté a návštěvníci Prahy“, jehož výsledky byly prezentovány 9. září na tiskové konferenci v Obecním domě, kterou zahajoval radní hl.m. Prahy RNDr. Igor Němec. Hlavním cílem výzkumu je mapovat strukturu návštěvníků hlavního města, zachytit hlavní důvody jejich návštěvy a především spokojenost s fungováním služeb. Vzhledem ke skutečnosti, že podoba výzkumu byla v průběhu let jen drobně upravována, lze v mnoha ukazatelích zachytit určité vývojové trendy, a vymezit tak oblasti, v nichž dochází k pozitivním nebo negativním změnám. Stejně jako v předchozích šetřeních (v letech 1997, 1998 a 2001) probíhalo i letošní šetření ve dvou vlnách. Ve snaze lépe zachytit různorodé typy návštěvníků přijíždějících do Prahy v průběhu celého roku se pozměnilo časování těchto vln: letošní sběr dat byl realizován v měsíci dubnu a červenci, dříve to bylo v červenci a září.

Tematicky byl výzkum orientován na okruhy otázek:

Jaké jsou důvody návštěvy Prahy a účel pobytu? Jak jsou návštěvníci spokojeni s jednotlivými stránkami pobytu? Do jaké míry mají vůli Prahu opět navštívit? Do jaké míry jde o první a do jaké míry o opakované návštěvy Prahy? Jaký je podíl návštěvníků, kteří v Praze alespoň jednou přenocují? Kde se ubytovávají? Jakými dopravními prostředky návštěvníci do Prahy přijíždějí? Kolik peněz v Praze utratí a jaká je struktura těchto výdajů? Odkud návštěvníci čerpali své informace o Praze před její návštěvou? Jak jsou návštěvníci spokojeni se službami Pražské informační služby?
www.praha-mesto.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba