Menu

Předmětem činnosti Střední školy obchodní a služeb SČMSD ve Žďáru nad Sázavou je výchova a vzdělávání žáků se zaměřením na obchod a služby. Škola zabezpečuje i vzdělávání dospělých, ať už v rámci Akademii třetího věku nebo profesních rekvalifikací a kurzů. Je držitelem autorizace pro dílčí kvalifikace: Jednoduchá obsluha hostů; Složitá obsluha hostů; Příprava teplých pokrmů; Příprava pokrmů studené kuchyně; Příprava minutek. V oblasti vzdělávání dospělých zabezpečuje i obory s maturitou – Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Kosmetické služby, Podnikání – a učební obory Rekondiční a sportovní masér, Aranžér, Prodavač, Kuchař-číšník, Kadeřník. Další činností školy je ubytování a stravování žáků ve vlastním domově mládeže a školní jídelně a činnost komerčního charakteru pro využití lůžkové kapacity domova mládeže a školní jídelny. V rámci sepětí teoretické výuky s praktickou provozuje škola také komerční činnost v kadeřnickém a kosmetickém salonu a dále při zajišťování narozeninových oslav, svatebních hostin a rautů pro firemní akce. Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech Moravy a Slezska; Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička; celorepublikového Sdružení oboru aranžér.
Absolvent Obchodní akademie získá středoškolské maturitní vzdělání a může se ucházet o studium na vysoké škole. Má vytvořeny podmínky k podnikatelské činnosti, práci ve státní a veřejné správě, tuzemském a mezinárodním obchodě, v bankovnictví a peněžnictví.
Ekonomické lyceum je čtyřletým studiem gymnaziálního typu ekonomického směru. Představuje novou vzdělávací cestu pro žáky, kteří mají zájem o následné vysokoškolské studium ekonomických, případně právnických směrů.
Absolvent vzdělávacího programu Kosmetické služby získá maturitní vzdělání. Má odborné vědomosti a dovednosti k vykonávání kvalifikovaných služeb.
Učební obor Rekondiční a sportovní masér je zaměřen na masérské techniky, rekondici a regeneraci, propagaci zdravého životního stylu a na vedení živnosti po odborné, ekonomické a informační stránce.
Absolvent učebního oboru Aranžér získá odbornost a výuční list pro povolání aranžéra s uplatněním v obchodních společnostech, výstavnictví, propagační a reklamní činnosti.
Učební obor Prodavač je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Příprava zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku v obchodních střediscích.
Učební obor Kuchař-číšník je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy. Příprava zahrnuje teoretické a praktické vyučování pod vedením mistrů odborného výcviku. Absolvent tohoto kombinovaného učebního oboru se uplatní ve všech typech provozů stravovacích služeb.
Učební obor Kadeřník učí technologické postupy mytí a stříhání vlasů, melírování, barvení a preparace vlasů. Absolvent pozná i vlasovou kosmetiku a zacházení s přípravky a přístroji v péči o vlasy.

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou

23. 02. 2014

S ředitelem Střední školy obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou a radním Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Mgr. Zdeňkem Musilem se v tomto městě památky UNESCO na Vysočině potkáváme 31. ledna 2014. Za jeho dlouholetou činnost a podporu dalšího vzdělávání mu ministr školství na návrh Sdružení soukromých škol udělil Medaili druhého stupně, která je jedním z nejvyšších ocenění učitelů v Česku.
Pane řediteli, zřizovatelem vaší školy s víc než padesátiletou tradicí je Svaz českých a moravských spotřebních družstev.
Ano, u zrodu školy stál jako zřizovatel již v roce 1981 tehdejší Český svaz spotřebních družstev. Přestože od roku 1993 působíme na bází společnosti s ručením omezeným a jsme soukromou školou, stále z této čtyřiapadesátileté tradice čerpáme. Těžíme také z dobrého jména školy v regionu a vysokého kreditu námi vyučovaných oborů s vynikající mírou uplatnitelnosti absolventů v praxi. Dokladem je i fakt, že školu navštěvuje i řada dětí našich absolventů. Nejširší uplatnění nachází obor kuchař-číšník. Spolupracujeme s řadou hotelů. Například ve Svratce s hotelem, který patří strojírenskému podniku ŽĎAS, v překrásném Medlovském údolí máme dlouhodobou spolupráci s hotelem Medlov a nedaleko Bystřice nad Pernštejnem zase s hotelem Skalský dvůr. Kromě oboru kuchař-číšník nabízíme řadu dalších. Výrazně se prosazujeme v oboru aranžér, ve kterém se naši žáci úspěšně účastní odborných soutěží, včetně té nejprestižnější v oblasti aranžérství – „AR Junior“, jež probíhá každým rokem v Českých Budějovicích. Orientujeme se na to, aby od nás odcházeli absolventi uplatnitelní na pracovním trhu, a daří se nám to. Je po nich dostatečně velká poptávka.

Co zahraniční praxe žáků a výměny?
Touto oblastí se zabýváme už od počátku devadesátých let. Podařilo se nám navázat spolupráci s německou partnerskou soukromou školou Wirtschaftsakademie Dr. P. Rahn v Lipsku, která učí obdobné obory jako my. Organizovali jsme týdenní výměnné pobyty, zejména u oboru kuchař-číšník, kde jsme získávali poznatky z německé gastronomie a němečtí žáci a učitelé z české. Využíváme mezinárodních pobytových projektů Leonardo da Vinci. Byli jsme v Londýně, v Malaze ve Španělsku nebo ve švédském Nyköpingu. Spolupracujeme nejen se zahraničními školami, ale velmi úzce i s deseti sesterskými školami našeho zřizovatele, Svazu českých a moravských spotřebních družstev. Organizujeme soutěže v různých oborech činnosti a vzdělávání, ve kterých si žáci našich družstevních škol poměřují své znalosti, schopnosti a dovednosti. Tyto soutěže zároveň umožňují vzájemné setkávání našich pedagogů a bohatou výměnu zkušeností, případně příkladů dobré praxe z procesu výchovy a vzdělávání.

Řada středních odborných škol a učilišť do svého portfolia zařazuje programy vzdělávání dospělých.
Ano, i pro nás je andragogika jednou z priorit, kterou se v rámci regionu naše škola prosazuje. Začali jsme programem UNIV 2, který zastřešuje Národní ústav pro vzdělávání. Momentálně probíhá program UNIV 3. V jeho rámci zabezpečujeme profesní kvalifikace, tedy přípravu adeptů na vykonání zkoušek i samotné ověření jejich odbornosti, na jehož základě (pokud uspějí) u nás po splnění příslušných profesních kvalifikací získají patřičné osvědčení, v nejvyšší formě i výuční list. Jsme asi jedinou školou v regionu, která dané obory nejen učí, ale i spoluvytváří výukové programy a jejich principy ověřování. Spolupracujeme přitom s Úřadem práce. Máme za sebou několik úspěšných kurzů. Řada dalších právě probíhá. V rámci profesních kvalifikací zabezpečujeme Přípravu teplých pokrmů, Přípravu pokrmů studené kuchyně, Jednoduchou nebo složitou obsluhu hostů z hlediska kuchařů-číšníků; v oboru prodavač realizujeme profesní kvalifikací Skladník, samotný Prodavač a v dohledné době přibude Manažer prodeje. Obor kosmetička pak zahrnuje profesní kvalifikace Kosmetické služby, Modeláž nehtů, Manikúra a pedikúra. Všechny tyto profesní kvalifikace pilotně ověřujeme. Dalšími profesními kvalifikacemi jsou Sportovní masáž a Údržba veřejné zeleně, jejichž úspěšní absolventi mají dobré uplatnění. Jedna z našich absolventek školy např. začala s profesní kvalifikací Kosmetické služby. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky přešla na Modeláž nehtů. Potom si doplnila profesní kvalifikaci Sportovní masáž a nyní se hlásí na profesní kvalifikaci Instruktor powerjógy. Coby živnostník poskytuje masérské a kosmetické služby včetně pedikúry a manikúry. Jezdí za zákazníky mimo jiné i do domovů pro seniory, kam jí otevřely cestu právě u nás získané certifikáty. Systém ověřování odborných kvalifikací je pro mnohé lidí, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce, hodně důležitý, a tak se setkáváme s velkým zájmem veřejnosti.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka