Menu

Střední odborná škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

28. 02. 2017

Dlouhodobým cílem Střední odborné školy (SOŠ) a Vyšší odborné školy cestovního ruchu (VOŠ), České Budějovice, je být moderní vzdělávací institucí, otevřenou světovým trendům, s vysokou uplat­nitelností absolventů na domácím i zahraničních trzích práce. Ve školním roce 2016/2017 má SOŠ kolem šesti set žáků a VOŠ v denním a dálkovém studiu na půldruhého sta studentů. Podílí se i na dalším vzdělávání dospělých. Má autorizovány zkoušky v systému Národní soustavy kvalifikací. Zázemí žákům poskytují moderně vybavené učebny a školní jídelna, která byla v roce 2016 vyhodnocena jako 3. nejlepší školní jídelna v České republice. Plně vytížený Domov mládeže s kapacitou 120 lůžek, i když slouží především žákům a studentům SOŠ a VOŠ, poskytuje zázemí také žákům jiných škol.

SOŠ a VOŠ záleží na dobré spolupráci s profesními organizacemi a podnikateli působícími v oborech, které vyučuje. Zapojuje se do projektů, ve kterých lze na jihu Čech, v Horním Rakousku a Bavorsku spolupracovat s podnikatelskou sférou v oblastech gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu. Nejvýraznějším projektem z nich byly roku 2016 Jižní Čechy olympijské. Asociace hotelů a restaurací ČR SOŠ a VOŠ, České Budějovice, opětovně nominovala na Školu roku. Oceněn byl i její podíl na zabezpečování akcí organizovaných Jihočeským krajem a městem České Budějovice a také na zajištění konferencí pro subjekty, jako jsou Eurovia, Siemens, Nemocnice České Budějovice, Auviex Český Krumlov, Clarion Congress Hotel České Budějovice a další. Jako každý rok žáci SOŠ a VOŠ obsluhovali prezidenta České republiky a jeho doprovod při návštěvě Jihočeského kraje a pomáhali zabezpečovat catering na dalších prestižních domácích a mezinárodních kulturních akcích, jako bylo například Fórum 2016 v Českém Krumlově.

SOŠ a VOŠ usiluje o profesní rozvoj žáků, a tak pořádá škálu kurzů: Sommelier, Barista, Barman, Moderní zdobení, Vykrajování ovoce a zeleniny. Jejich frekventanti se úspěšně účastní republikových a mezinárodních soutěží. Nejúspěšnější v roce 2016 byli v cukrářských, barmanských a baristických oborech a v soutěžích vykrajování zeleniny.

SOŠ a VOŠ působí v příhraničním regionu sousedícím s Rakouskem a Bavorskem, na jejichž území se odehrává i část praktické výuky. I díky tomu pak řada jejich absolventů nachází uplatnění v tamních gastronomických zařízeních a hotelích. Jednu z posledních praxí absolvovala padesátka žáků SOŠ a VOŠ v lázeňském letovisku Bad Füssing. Během letních měsíců žáci praktikují i ve vzdálenějších destinacích, například na Sardinii, v Itálii, Německu, Rakousku či Švýcarsku.

Ve spolupráci s Asociací průvodců České republiky se škola v roce 2016 zapojila i do celostátní akce v rámci Mezinárodního dne průvodců České republiky. Díky tomu byly České Budějovice jedním ze sedmi českých měst, které se na ní podílely. V předvečer Mezinárodního dne průvodců studenti VOŠ pro širokou veřejnost zabezpečovali bezplatné prohlídky historického jádra Českých Budějovic. Ohlas byl mimořádný, a tak jím provedli na dvě stě padesát zájemců.

Už druhým rokem se SOŠ a VOŠ účastní projektu Kulinářské umění. Investuje do profesního růstu svých odborných pedagogů a do špičkových gastronomických zařízení. Škola z projektu Regionálního operačního programu pořídila audiovizuální systém do svého kuchyňského studia umožňující on-line výuku ve školních kuchyních. Žáky a studenty seznamuje nejen s technologiemi, ale i s novými světovými trendy v gastronomii. To vše přispívá k tomu, že je o její absolventy tak velký zájem, že jimi nestačí pokrývat požadavky trhu práce. Řada absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách a těží z dobrých znalostí ekonomických, odborných předmětů a cizích jazyků získaných na Střední odborné škole a Vyšší odborné škole, České Budějovice.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new