Menu

Hotelnictví
Čtyřletý obor denního studia s výukovými programy Moderní hotelové služby, Barman –sommeliér a Chef de Cuisine – šéfkuchař je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků v gastronomii a hotelnictví. Vedle všeobecného základu zahrnuje gastronomické a provozně-technologické předměty a dva světové jazyky. Odborná praxe probíhá v hotelích a restauracích v Česku, a v rámci programu Leonardo také v Londýně a německém Bad Neustadtu. Absolvent programu Moderní hotelové služby ovládá jejich přípravu a organizaci, management hotelu nebo F&B management. Absolvent zaměření Barman – sommeliér získá certifikáty České barmanské asociace a Vinařského institutu uznávané v Evropské unii. Absolvent zaměření Chef de Cuisine – šéfkuchař si v předmětech hotelový management a F&B management a v praxi vybuduje komplexní znalosti a dovednosti pro pozici šéfkuchaře.

Cestovní ruch
Čtyřletý obor denního studia s výukovými programy Provoz cestovní kanceláře, Steward v dopravních službách a Zážitkový cestovní ruch absolventy připravuje na uplatnění v řídicích pozicích. Absolventi programu Provoz cestovní kanceláře studiem získávají dovednosti v oblastech ekonomiky a marketingu cestovního ruchu, podnikové kultury, geografie cestovního ruchu, regionálních turistických služeb, dějin kultury a lázeňství. Umějí pracovat s informačními a rezervačními systémy, ovládají dva světové jazyky. Jsou připraveni na poskytování komplexních služeb cestovní kanceláře včetně činnosti průvodce a delegáta. Absolvent zaměření Steward v dopravních službách je připraven na činnosti v letecké, železniční a autobusové dopravě. Absolvuje praxi v dopravních firmách a získává certifikáty pro výkon povolání. Absolvent zaměření Zážitkový cestovní ruch nabývá odbornost ve sférách gastronomie, kulturních, sportovních a společenských zážitků potvrzenou certifikáty ze specializovaných kur­zů.

Gastronomie
Absolvent tohoto dvouletého oboru denního studia pro vyučené s výukovým programem Moderní gastronomie je připraven na vykonávání činností a jejich řízení v gastroprovozech, v ubytovacím úseku a doplňkových službách hotelů, včetně projednávání pracovních, personálních a obchodních záležitostí, psaní a sestavování obchodních dopisů ve dvou světových jazycích.

Kuchař – číšník
Absolventi tohoto tříletého učebního oboru denního studia jsou připraveni pro uplatnění v potravinářském sektoru, zejména v hotelích a restauracích zabývajících se přípravou hotových jídel či prodejem polotovarů, v provozech, kde je potřeba uplatňovat různé formy obsluhy. Dokážou připravit pokrmy české a světové kuchyně, studené kuchyně a pokrmy racionální výživy. Orientují se v sortimentu potravin a nápojů, ovládají základní techniky odbytu a obsluhy hostů, umějí s hostem provést vyúčtování, sestavovat jídelní lístky podle gastronomických pravidel, kalkulovat ceny. Jsou vedeni k profesionálnímu jednání s hostem.

Škola roku 2013

23. 02. 2014

S ředitelkou AHOL – Střední školy gastronomie, turismu a lázeňství Mgr. Pavlou Sztulovou se potkáváme 24. ledna 2014 v Ostravě.
Paní ředitelko, Asociace hotelů a restaurací České republiky vaši školu vyhlásila Školou roku 2013. Čím jste si ocenění zasloužili?
Asi i tím, jakou má na Ostravsku naše škola pozici v oblasti výuky gastronomie a cestovního ruchu a při uplatňování svých absolventů. Naši nominaci navrhla Hospodářská komora ČR a podpořili ji všichni, kdo pro nás hlasovali. Hlasování veřejnosti totiž bylo novinkou tohoto zatím posledního ročníku.

Osobně se veřejnosti – a nejen z okruhu rodin vašich žáků – nedivím, protože láska prochází žaludkem, a vy zabezpečujete cateringy pro řadu uzavřených i veřejných kulturních, sportovních a společenských událostí.
Aby u nás na Ostravsku taková setkání dobře dopadla, musí být dobře zvládnuta programově a organizačně a catering musí být jednoduše perfektní. Naši školu proto oslovují mnohé firmy, školy a další instituce, včetně těch vysoce renomovaných. Např. pro Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity teď budeme zajišťovat catering na mezinárodní konferenci pro čtyři sta padesát účastníků. Náš školní cateringový tým se, už vzhledem k příchodům nových žáků a odchodům absolventů, neustále obměňuje a omlazuje. A tak se jeho členové nejprve učí připravovat všechny náležitosti. Ti nejlepší pak jdou na obsluhu, a z obsluhujících se pak vyberou tací, kteří jsou levou a pravou rukou šéfky našeho cateringového týmu, paní inženýrky Barbory Krupové. I díky tomuto baťovskému systému pak mají absolventi naší školy velmi dobré uplatnění v praxi.

Školu roku 2013 České republiky dělá systém, pedagogové a žáci.
Pedagogové jsou ti, jejichž posláním není „pouze“ učit, ale především naučit! Má-li se totiž škola prosadit, hraje se na výsledky! Posláním učitelů je dětem otevírat cestu k tomu, aby se v daném oboru dokázaly najít. Aby je vzdělávací předměty bavily. Harmonická osobnost pedagoga je důležitá pro zdravý nepokřivený růst člověka. Rodiče, kteří naší škole svého potomka v patnácti letech svěřují, předpokládají, že ho někam posuneme. Pokud bychom to dělali necitlivě a děti sráželi, nikam se nedostaneme. Z pedagoga musí vyzařovat zaujetí pro obor. Musí mít žáky rád. Důležitou roli hraje spolupráce s rodiči. Na nich je druhá polovina úspěchu. Spolu s nimi pak dokážeme naše svěřence dostat tam, kam je potřeba. Aby ve svůj prospěch zúročili to, co za dosavadních osmnáct devatenáct let svého života, včetně tří, čtyř či šesti let na naší škole, získali.

V příštím školním roce otevíráte další třídu prvního ročníku.
Stěžejní pro úspěšný nábor žáků je dlouhodobě dobrý zvuk školy. Ten nestojí na tom, že zaběhneme na základní školy, kde vysvětlíme, jak je AHOL dobrý. Děti a jejich rodiče o AHOLu vědí. Často proto, že u nás studují jejich sourozenci. Školou AHOL už prošly celé rodiny. Ve druhém ročníku hotelnictví tu např. máme žákyni, jejíž bratr studuje průmyslovku, ale u nás se v rámci Národní soustavy kvalifikaci NSK připravuje na získání výučního listu v oboru kuchař – číšník. Vedle prestižního titulu Škola roku 2013 nás na veřejnosti nejvíc prezentuje – a působí pozitivně při náboru žáků – gastronomická soutěž s mezinárodní porotou a účastí AHOL CUP, kterou škola organizuje. Začala dvěma kategoriemi, a nyní už jich má pět. Gastronomickým dovednostem a znalostem se věnuje šest disciplín včetně týmového kuchařského úkolu. Krom toho se soutěží v barmanské a baristické kategorii. Loni přibyla kategorie pro žáky základních škol AHOL CUP JUNIOR. Letos je AHOL CUP pod patronací projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“. Děti tedy budou vařit zdejší regionální speciality. Z kvalifikačních kol do ústředního, které proběhne v únoru 2014, postoupí čtyři družstva.

Vaši učitelé se žákům věnují nejen v rámci skupinové výuky.
Ano, máme několik projektů individuální přípravy v oblasti informačních technologií pro obor Cestovní ruch. Žáci se učí i využívat animační programy, sestavují nabídkové bulletiny a katalogy. Krom toho škola musí žít i něčím dalším. V tomto školním roce mám příjemný pocit radosti, protože žáci daleko víc rozvíjejí školní studentský život. Založili časopis. Loni v záři jsme tu v rámci mezinárodní výměny AIESEC měli osm zahraničních studentů z různých zemí, účastníků projektu Edison. Neúčastnili se jen výuky, naši žáci je prováděli Ostravou. Pro žáky organizujeme turistické a adaptační pobyty, právě se chystáme na lyžařský kurz. V únoru někteří žáci odjíždějí na čtrnáctidenní stáž do londýnských hotelů a cestovních kanceláří. Tomu samozřejmě předcházela jazyková příprava a obeznámení se s tím, co a na jakých pozicích budou dělat. Organizujeme řadu kroužků. Ráda bych zmínila klub přátel jazyků. Navštěvují jej žáci, kteří zpravidla na základní škole měli jazyk, jenž není v našem základním výukovém programu. Jejich klubová setkání se odehrávají před vyučováním a věnují se francouzštině, španělštině, ruštině. Máme tu sportovní kroužky, již zmiňovaný novinářský a také kroužek historie, jenž se právě zaměřil na historii ostravských kaváren, aby se nezapomínalo na minulost, kterou v tomto směru naše město prošlo.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka