Menu

Projekt „Start do života“ na podporu vzdělávání a následného pracovního uplatnění dětí z dětských domovů je založen na spolupráci Nadace Asociace hotelů a restaurací České republiky s dětskými domovy, členskou základnou Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR), členskými školami AHR ČR a ostatními partnery. Jeho cílem je zvýšit šance profesního uplatnění dětí z dětských domovů, pro něž je přechod do života dospělých složitým obdobím. Nadace AHR ČR jim během studií pomáhá i se zabezpečováním odborných praxí. Bezprostředně po úspěšném ukončení studia jim díky spolupráci s členskými zařízeními AHR ČR zprostředkovává pracovní smlouvy na zkušební dobu. Průběžně sleduje studijní výsledky svých svěřenců a na jejich základě je podporuje stipendijním programem.
Kromě projektu „Start do života“ pomáhá Nadace AHR ČR zajišťovat pro dětské domovy v Česku vybavení pro provoz, pro sportovní aktivity apod. Vždy individuálně podle potřeb jednotlivých zařízení. Organizuje letní dětské tábory, pořádá přednášky a snaží se děti motivovat, aby pro svůj budoucí život volily profesní uplatnění v oborech hotelnictví a gastronomie.

Setkání s Pavlem Hlinkou

28. 02. 2017

S Ing. Pavlem Hlinkou si povídáme při příležitosti přátelského setkání, které uspořádal 25. ledna 2017 v pražském hotelu InterContinental, jehož byl dvacet let generálním ředitelem.
Pavle, ve zvacím e-mailu jsi mj. uvedl:
„Jak jsem již v minulém měsíci předeslal, stalo se, že jsem se díky péči českých lékařů dožil sedmdesátky. Protože se dívám kolem sebe a nechci se dožít toho, až mi někdo po někom vzkáže: ‚Děkujeme, odejděte‘, chtěl bych využít této příležitosti k tomu, abych vám všem poděkoval za přátelství, pomoc, podporu a samozřejmě i kritiku. Díky vám všem jsem dosáhl toho, co jsem chtěl a na co mi síly a hlava stačily. Proto nechápu naše setkání jako oslavu svých narozenin, protože ty už proběhly před měsícem, ale jako zúčtování s minulostí. A protože bych nechtěl, aby se z něho stala tryzna, nenoste mi prosím květiny, protože ty se chlapům dávají až na hrob, ani dárky, protože ty bych měl rozdávat já vám za vše, co jste pro mě udělali. Kdybyste přesto trpěli představou, že něčím můžete prospět, pak si přečtěte informaci o vzdělávací nadaci Asociace hotelů a restaurací ČR a finanční pozorností můžete posloužit dobrému účelu. A abyste se mi mohli pomstít, vybranou částku navýším o sto procent – jako projev vděčnosti za vše, co mi život v hotelové branži dal.“

Vybralo se víc než sto tisíc korun, které předseda představenstva akciové společnosti Zátiší Catering Group Sunjiv Suri zvýšil na dvojnásobek, a ty jsi tuhle částku opět zdvojnásobil – na téměř půl milionu korun.
Tenhle obor mi dal nejen moře zážitků, ale umožnil mi i vydělat. Myslím si, že když jde o vzdělání lidí, kteří by v hotelnictví a gastronomii měli pracovat, žádné dobře investované koruny není třeba litovat.

Co bys vzkázal kolegům a nastupujícím generacím v oboru?
Že musejí pracovat a myslet pozitivně. Pokud zapomenou na v Česku hodně frekventovanou větu: „To nejde“ a budou zkoušet, aby to šlo, budou úspěšní.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt
Side VSH