Menu

Setkání členů a generálních partnerů Česko-maďarské obchodní komory

03. 01. 2020

V pátek 8. listopadu 2019 se v Praze uskutečnilo Setkání generálních partnerů Česko-maďarské obchodní komory, jehož se coby hlavní přednášející zúčastnil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Při té příležitosti jsem jej oslovil:
Pane místopředsedo, jak hodnotíte vztahy mezi Českem a Maďarskem?

Jak na hospodářské, tak na politické úrovni jsou nepochybně na nejvyšší rovině, jaké bylo v posledních pětadvaceti letech dosaženo. Nejen že nám rostou vzájemný obchod a investice, ale současně na platformě V4 vytváříme velmi efektivní tlak na Evropskou unii. Daleko pragmatičtěji, i ve smyslu výsledků, hájíme naše zájmy. A troufám si tvrdit, že i moje vztahy s jednotlivými členy maďarské vlády jsou excelentní. Měl jsem možnost se potkat se všemi maďarskými ministry včetně premiéra. Na čem se domluvíme, to plníme. Podporujeme se i v oblasti energetiky. Věci, které vzniknou z byznysu našich společností, okamžitě věcně řešíme. Když je třeba někde pomoci, jak česká vláda, tak maďarská odvádějí velký kus práce. Maďarsko-české vztahy jsou navýsost dobré a já jsem tomu rád.

Poté jsem o vyjádření pořádal ředitele společnosti MOL Česká republika Richarda Austena.
Som rád, že sa tu môžem stretnúť a porozprávať sa so svojimi priateľmi, kolegami, partnermi s biznisu. Je to veľmi príjemná spoločensko-biznisová udalosť. Ministra priemyslu a obchodu českej vlády som do tejto doby takto nezažil. Vízia, ktorú tu predstavil, ma veľmi zaujala, bolo mi to sympatické. Samozrejme, teraz budeme čakať, akým smerom to bude celé napredovať a ako sa bude tu predstavená vízia plniť. No držím mu a aj nám všetkým palce. Rad by som sa ešte dotkol prínosu prezidentky Česko-maďarské obchodní komory pani inžinierky Dávidházy, ktorá dokázala vytvoriť túto dobre fungujúcu biznisovú platformu. Je to vidno aj dnes. Skladám jej veľkú poklonu a som presvedčený, že Česko-maďarská obchodní komora bude pod jej vedením naďalej úspešná.

Prezidentku Česko-maďarské obchodní komory Mariannu Dávidházy jsem oslovil:
Paní inženýrko, ředitel společnosti MOL Česká republika se před chvílí velmi pochvalně vyjádřil k fungování Česko-maďarské obchodní komory a vašemu přínosu pro ni.

MOL Česká republika, s. r. o., je jedním z našich čtyř generálních partnerů. Dalšími jsou Česká zbrojovka, a. s., EFES, spol. s r. o., a JASPEN, s. r. o. Spolupráce s nimi je skvělá. Pan Richard Austen, ředitel společnosti MOL ČR, výrazně přispěl k úspěšné transformaci naší komory a já jsem mu za to velice vděčná. Ráda bych i prostřednictvím Všudybylu poděkovala také místopředsedovi české vlády, ministru Karlu Havlíčkovi, a panu řediteli zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolfu Jindrákovi, který znovuzrození Česko-maďarské obchodní komory označil za velice pozitivní krok k posílení česko-maďarských bilaterálních vztahů.

Dalšího z partnerů Česko-maďarské obchodní komory, předsedu představenstva a generálního ředitele společnosti Karlovarské minerální vody Alessandra Pasqualeho, jsem oslovil: Pane předsedo, vaše společnost je největším výrobcem minerálních vod v Česku a pro mnohé vzorem. Cítíte svou společenskou zodpovědnost, co s týká ekologie?
Odpovědný přístup naší firmy se nevztahuje jen k péči o životní prostředí, ale také ke kultuře a k zaměstnancům. Co se ekologie týče, přeorientovali jsme se zpátky a daleko víc prosazujeme plně recyklovatelné skleněné láhve. To, jestli jsme vzorem, nemohu posoudit. Zkrátka se snažíme vytvářet co nejlepší podmínky, jak nejlépe to umíme.

Zamiloval jste se do Karlových Varů?
Ano, stejně jako můj otec. Strávil jsem tam kus života. Tradice minerálních vod v centrální Evropě je hodně dlouhá. Česká republika je na ně bohatá. Zvlášť Karlovy Vary, které jsou považovány za královské město minerálních vod. Máte to štěstí, že české minerálky jsou jedny z nejchutnějších na světě. V poslední době se hodně mluví o nedostatku vody. Ujišťuji vás, že co se týká minerálních vod, tak to v Česku nejbližších letech nehrozí. Uvědomuji si, jak jsou Češi šťastný národ, že mají vody relativní dostatek. I přesto s ní nakládáme co nejefektivněji. Víme, jak je důležitá.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba