Menu

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov poskytuje střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou ve dvou oborech: hotelnictví a obchodní akademie. Ta připravuje odborníky schopné vykonávat řídící funkce ve všech typech organizací.
Vyšší odborná škola Havířov zabezpečuje studium tří oborů: gastronomie a hotelnictví; cestovní ruch; veřejná správa a regionální rozvoj. Od akademického roku 2017/2018 nabízí absolventům vyšších odborných škol jednoleté navazující bakalářské studium s programy: hotelnictví; management destinace cestovního ruchu a marketingové komunikace ve službách.

S touhle školou jsem udělal hodně dobře

28. 02. 2017

Se studentem druhého ročníku Vyšší odborné školy Havířov Martinem Sedlákem se potkáváme při příležitosti Dne otevřených dveří nově zrekonstruované budovy Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov a Vyšší odborné školy Havířov a prvního výročí působení PaedDr. Jaroslavy Čelechovské a Mgr. Davida Gáby v roli jejich jednatelů. Během představování jsem dostal vizitku s logem Avantgarde Experience Moleculer Gastronomy.
Pane Sedláku, co je to Avantgarde Experience Moleculer Gastronomy?
Spolek kamarádů zabývajících se molekulární gastronomií. Na Vyšší odborné škole Havířov, kde studuji obor gastronomie, totiž inklinuji ke kuchařině. Máme určitou nabídku, z níž lze vybírat zážitkový kulinářský program s degustací a výkladem o molekulární gastronomii.

Proč jste se rozhodl pro havířovskou hotelovou školu?
Při výběru střední školy jsem řešil dilema. Odmalička jsem byl veden dvěma směry: jedním bylo zemědělství, druhým gastronomie. No a gastronomie zřejmě byla mému srdci bližší. Už proto, že babička tady na škole učila, takže jsem se tu odmalička pohyboval. Jsem přesvědčen, že s touhle školou jsem udělal hodně dobře.

Další otázka – jak se vám tady líbí – tak ztrácí smysl…
Opravdu se mi tady hodně líbí. I když jsem si mezi střední a vyšší odbornou školou udělal roční pauzu, neboť jsem začal studovat na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity Opava v Karviné. Jenže tam to byla samá teorie a já jsem člověk praxe. Tak jsem z ní odešel a rok pracoval. Pak mě paní ředitelka Čelechovská přemluvila, abych zkusil studium na její Vyšší odborné škole. Jsem tu nadmíru spokojený. Už na střední škole jsme totiž praktikovali v hotelech, jako byly Horizont v Peci pod Sněžkou, Voroněž v Brně, Zámek ve Velké Bystřici aj.

Co zahraniční praxe?
Protože tu všichni věděli, jak velký mám o gastronomii zájem, vycestoval jsem už v prvním ročníku do francouzské Bretaně. V městečku La Trinité-sur-Mer jsem pracoval v restauraci zaměřené výhradně na mořské plody. Byla to obrovská zkušenost, protože k tak čerstvým surovinám se v Česku člověk nedostane. Hned bych se tam vrátil!

Paní ředitelka na vás prozradila, že jste úspěšně reprezentoval Hotelovou školu Havířov v oborových soutěžích. K čemu jsou dobré?
Gastro Junior Nowaco Cup, později Bidvest Cup, Moravský kuchař, Retigo Cup, Tescoma Cup v Kroměříži atd., kterých jsem se zúčastňoval, jsou užitečnou školou. Soutěžení člověka zocelí. Otevře mu oči. Začne být o něco suverénnější a komunikativnější. Ostatně, jednu dobu se uvažovalo, že kuchaři budou svá soutěžní vystoupení komentovat, ale upustilo se od toho. Dostanete se do kontaktu s lidmi, kteří vás mohou inspirovat nebo ve vás objevit talent a zprostředkovat vám stáž či praxi.

Co budete dělat, až dokončíte studia na Vyšší odborné škole Havířov?
V tuto chvíli nevím. Člověk si může myslet, že gastronomie je jen kuchyně a obsluha. Do značné míry je, ale v gastronomii je toho tolik, že ještě nejsem rozhodnutý, co pro mne bude „to pravé ořechové“.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar