Menu

Renesanční zámek v Bechyni na romantickém skalním ostrohu vybízí k absolvování prohlídkových tras. Je ve vlastnictví společnosti Panství Bechyně SE. V jejím rozlehlém resortu lze realizovat firemní akce, lovecké nebo leisure aktivity a propojovat je s relaxací v malebném přírodním prostředí jižních Čech. Resort Bechyně je ideální i pro MICE (meetings, incentives, congresses & exhibitions industry) aktivity. Disponuje ubytovacími kapacitami, sály a salonky vhodnými i pro soukromé schůzky, honitbami a rybníky, golfovým areálem, kongresovými a výstavními prostory včetně multifunkčního sálu až pro 950 osob.

Jeho golfové hřiště z hlediska zasazení do krajiny patří ke skvostům. Nachází se sedm kilometrů od Bechyně v Černické oboře založené Petrem Vokem z Rožmberka. Uprostřed obory je louka, na které je pět z devíti jamek. Mohutné listnáče s rozložitými korunami mají dvojí efekt. Na jedné straně okouzlují svojí krásou, na straně druhé si říkáte: jak zahrát ránu, aby to nebyl „datel“. A to tam jsou ještě dvě zvláštní lesní jamky, které hrát je vždy velké dobrodružství.

Tříhvězdičkový hotel Panská na náměstí s restaurací nabízí 27 pokojů. Penzion Černická obora u golfového hřiště na cyklistických a turistických trasách je krom golfistů oblíben i výletníky a rodinami s dětmi. Černická hájenka skýtá příjemné rustikální prostředí. Najdete zde jídelnu s vybavenou kuchyní, průchozí obývací pokoj a dvě ložnice. Pohodlně nocovat v ní může až 9 osob. Pozdně barokní Černický zámeček má 8 dvoulůžkových a 5 jednolůžkových pokojů vybavených stylovým nábytkem s vlastním sociálním zařízením.

Renesanční krása Petra Voka z Rožmberka

03. 01. 2020

S jednatelkami společnosti Panství Bechyně Silvií a Nicole Šťávovými se v Bechyni potkávám v půlce listopadu v jejich hotelu Panská na Masarykově náměstí. Takže vlastně nikoli na „panství“, ale jak se tu s nadsázkou traduje na „damství“ Bechyně.
Silvie, podzim je dobou honů a vaše lesní hospodářství se nachází v místech, kde Petr Vok z Rožmberka nechal vybudovat největší loveckou oboru v Evropě. Za čím k vám touto dobou lovečtí hosté přijíždějí?
Před koncem roku nás čekají hlavně naháňky na černou zvěř v našich volných honitbách. V zámecké obůrce během a po skončení říje probíhaly individuální lovy trofejové zvěře jak mufloní, tak dančí. Musíme také provádět tzv. redukční lov holé zvěře za účelem regulace stavu v této uzavřené honitbě. Máme tři velké volné honitby o celkové výměře 3 500 ha, kde lovíme hlavně černou a srnčí zvěř. Máme i tzv. obůrku velikosti 150 ha, což je uzavřená honitba s dančí a mufloní zvěří, kterou nabízíme na trofejový odlov. Například v loňském roce jsme u dančí zvěře dosáhli 208 trofejových bodů CIC, tedy výsledek, za který se na mezinárodním žebříčku rozhodně nemusíme stydět.
Pro mě osobně je to velmi záživný čas. Myslivost dělám velice ráda, znamená nejen blízký kontakt s přírodou a lovem, nýbrž respektování dnes již společností UNESCO mezinárodně uznaných českých loveckých tradic. Pro mě osobně to má další přesah v širším kontextu. Panství Bechyně hospodaří na necelých 5 000 ha lesů, rybníků a polností. Má přes dvacet nemovitostí – turistických cílů a kulturní památek, které se sestrou obhospodařujeme. Lesnictví je naší hlavní činností. Je to komplexní provoz, který se váže na staletou tradici Panství Bechyně. Je to velká zodpovědnost, která s sebou nese nesčet povinností a dlouhodobé plánování, včetně předávání rodového vlastnictví dalším generacím.

Pokud někdo projeví zájem o poplatkový lov, jste schopni mu zajistit nejen lov, ale i další servis?
Samozřejmě. Tedy od ubytování a stravování až po doprovodný program – prohlídky historických památek, muzeí a galerií, kulturní i sportovní vyžití. Spolupracujeme s okolním. Bechyně je proslulé lázeňské město, a tak se i v hotelu Panská provádějí masáže a máme tam i zázemí s historickou smaltovanou vanou ze zámku, kde se podávají aromaterapeutické kúry, rašelinné koupele apod.

Nicole, když už jsme u památek, která z vašich nemovitosti je starší? Zámek Bechyně, nebo zřícenina hradu Dobronice?
Zámek je o pár desítek let starší, pokud bereme v potaz jeho původní hradební výstavbu. Na konci 13. století ho nechal založit Přemysl Otakar II. Hrad v Dobronicích byl údajně postaven na začátku 14. století. Zámek Bechyně vlastnila řada majitelů. Jeho renesanční podobu mu v 16. století nechal vetknout Petr Vok z Rožmberka pod vedením italského architekta Baltassara Maggia z Arogni. Ten se zasloužil nejen o renesanční podobu zámku Bechyně, ale mimo jiných také zámků v Českém Krumlově nebo Jindřichově Hradci.

V Bechyni a okolí máte spoustu dalších zajímavých turistických atraktivit a cílů včetně mostu klenoucího se v závratné výšce nad Lužnicí. Kdybyste si teď zahrála na průvodkyni…
Já si na ni hrát nemusím, čas od času jí opravdu jsem. Ale jen pro uzavřené společnosti, když tu máme firemní akce nebo VIP klienty. Bechyně má na to, jak je nevelká, tři národní kulturní památky, což je právě tento unikátní železobetonový most – tzv. Bechyňská duha –, který v době svého otevření v roce 1928 disponoval největším obloukem z předpjatého betonu v Evropě a možná i na světě. Další místní unikum je františkánský klášter s chodbami s diamantovou sklípkovou klenbou a pak náš renesanční zámek se zámeckým parkem.

Ty jsou vyhledávány i jako místo konání svatebních obřadů a hostin.
Ano, svatebčané z celého světa si náš zámek a zámecký park na skalním ostrohu, omývaném ze západní strany říčkou Smutná, z východní řekou Lužnicí, oblíbili a doporučují ho dalším a dalším. Romantické prostředí i výhledy z ostrohu přes údolí řeky do okolních lesů jsou okouzlující. Pokud se klienti rozhodnou pro svatbu pod širým nebem, vždycky jim nabídneme možnost využít naše interiéry. Déšť je u nás zkrátka nezaskočí. Vždy je tu operativně možná i „mokrá varianta“ svatby. Osm kilometrů odtud je Černická obora, kterou nechal založit Petr Vok z Rožmberka. Je to ta, kterou jste zmiňoval, že bývala v Evropě největší. Když ji budovali, tak obdobně jako u jaderné elektrárny Temelín kvůli tomu zanikly tři vesnice, které na jejím území ležely. V sedmdesátých letech dvacátého století oboru zrušili, protože udržovat její oplocení bylo příliš nákladné. Dnes je na někdejším jejím území svatebčanům a dalším hostům k dispozici pozdně barokní Černický zámeček, golfové hřiště, penzion a hájenka. Černický zámeček s okolním parkem je na svatby jako dělaný. Svatebčané mohou mít všechno pod jednou střechou. Ubytování, catering i sály. Využíván je i pro menší firemní akce do 60 účastníků.

Zmínila jste golfové hřiště. Předpokládám, že zvěř dává golfistům co proto, že „okupují“ její lesní teritorium.
Jsme první po revoluci vzniklý golfový klub v jižních Čechách. Máme tu skvělou golfovou partu. Golfisté i zvěř si na sebe zvykli. Lesní golfové jamky jsou oplocené, ale někdy se stane, že to černá zvěř nerespektuje a obdobně, jako je tomu o přestávkách při koňském pólu na britských ostrovech, nastává zpestřující společenská událost a jdeme zadupávat drny.

Jak je to s ubytováním, když se u vás koná velká firemní akce?
Máme čtyři lokace s celkovou ubytovací kapacitou 118 lůžek. Primárně využíváme hotel Panská na náměstí. Pokud naše vlastní ubytovací kapacity nestačí, spolupracujeme s ubytovateli v okolí. Máme i dvě restaurace. Jednu na golfu v penzionu Černická obora a druhou v hotelu Panská. Disponujeme i slušnou parkovací plochou včetně parkoviště pro autobusy, takže kompletně umíme přijmout a odbavit i autobusové zájezdy.

V bývalé zámecké sýpce váš otec, velký podporovatel Vladimíra Preclíka, zřídil jeho muzeum a resort Bechyně je i vyhlášeným místem konání koncertů a dalších kulturních akcí, které se konají v jízdárně.
Zámecká jízdárna byla koncem devadesátých let až začátkem tohoto tisíciletí kompletně zrekonstruována. Je v ní největší multifunkční sál v jižních Čechách s až 950 místy k sezení. Při adaptaci na divadlo s ohromným pódiem a 700 místy k sezení. Je využíván nejen na kulturní produkce a konference, ale také pro velké svatby. Resort Bechyně, to nejsou „jen“ zámek a (zejména mezi vodáky oblíbený) hrad v Dobronicích, ale dalších šest okolních objektů, včetně bývalé sýpky, jízdárny a zámeckého pivovaru. Disponujeme celkem 3 200 m2 výstavních ploch. Pronajímáme je i pro komerční účely. A ještě bychom rády zmínily v úvodu vzpomenutou prohlídkovou trasu. Ve spolupráci s Paulem Spiessem, ředitelem Stadtmuseum Berlin, chystáme její nový koncept věnovaný svatbě Petra Voka z Rožmberka s Kateřinou z Ludanic, která se tu uskutečnila 14. února 1580, což je z historického hlediska asi nejvýraznější událostí našeho zámku.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba