Menu

I dí mi můj vůdce Všudybud: „Nu, tu máš, poutníče, milý ten svět, na nějžs se podívati žádostiv byl. Proto sem tě nejprve na tuto vysokost uvedl, aby sobě naň z cela nejprv pohleděl a jeho spořádání vyrozuměl. Tato východní brána jest Brána života, skrze níž všickni, kdo se na svět dostávají k bydlení, procházejí. Tato pak druhá bližší brána jest Brána rozchodu, z níž jedenkaždý, jak komu los padne, k tomu neb jinému povolání se obrací."I dí mi můj vůdce Všudybud: "Nu, tu máš, poutníče, milý ten svět, na nějžs se podívati žádostiv byl. Proto sem tě nejprve na tuto vysokost uvedl, aby sobě naň z cela nejprv pohleděl a jeho spořádání vyrozuměl. Tato východní brána jest Brána života, skrze níž všickni, kdo se na svět dostávají k bydlení, procházejí. Tato pak druhá bližší brána jest Brána rozchodu, z níž jedenkaždý, jak komu los padne, k tomu neb jinému povolání se obrací.“

Proto sem tě nejprve na tuto vysokost uvedl, aby sobě naň z cela nejprv pohleděl

10. 07. 2004


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624Expanze obchodu je do značné míry o létání. Obchod je hlavním hybačem dějin a letecká doprava (tak jako kdysi námořní) obchodu. Ostatně, právě nenáš obchod byl ten, kdo nejhlasitěji tleskal Československu vyklízejícímu nejen atlasy světa, ale i svá tradiční odbytiště jiným, zřejmě humánnějším, zbrojařským uskupením, a nejen jim. Rovněž evropská integrace je především o obchodu. Obchod, a zejména velký obchod je o získávání perspektivních trhů. A Česko je velmi perspektivní, což dokládá nejen každoroční schodek jeho platební bilance a rostoucí zadluženost státu, ale i trvale růstová dynamika leteckého byznysu z/do Prahy a dalších mezinárodních letišť v Česku.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001