Menu

Produkty v cestovním ruchu – proč a jak na ně

03. 01. 2020

Druhý ročník odborné konference „Produkty v cestovním ruchu – proč a jak na ně“, kterou pořádala krajská destinační společnost Moravian-Silesian Tourism ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, proběhl 21. listopadu 2019 v Ostravě v hotelu Quality.
?*„Statistiky potvrzují, že Moravskoslezský kraj je čím dál oblíbenější turistickou destinací. Ačkoli jeho návštěvnost roste každým rokem, odvětví cestovního ruchu je důležité dál systematicky podporovat. Zkvalitňovat turistickou infrastrukturu a služby a předkládat turistům a návštěvníkům atraktivní nabídku. Stěžejní je věnovat se odvětví cestovního ruchu komplexně. A to je jeden z hlavních důvodů, proč jsme konferenci pořádali,“* uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a turistický ruch, evropské fondy a operační programy Jan Krkoška, který nad konferencí převzal záštitu.
„Prostřednictvím konference mimo jiné motivujeme podnikatele v oboru cestovního ruchu a další subjekty v Moravskoslezském kraji k užší spolupráci na tvorbě společných produktů. Záměrem této konference bylo představit obdobné produkty, které fungují jak u nás, tak v zahraničí. Jsem proto rád, že naše pozvání přijali experti, kteří stojí za tak úspěšnými produkty, jakými jsou například Zámky na Orlici či unikátní industriální trasa spojující technické atraktivity polského Slezska, což je obdoba naší Technotrasy,“ řekl ředitel krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism David Karčmář.
?O vhled do aktuálního stavu pro české národní hospodářství ekonomicky čím dál přínosnější univerzální tržní platformy cestovního ruchu se pokusili také představitelé Ministerstva pro místní rozvoj ČR v čele s náměstkem ministryně Davidem Koppitzem, zaměstnanci České centrály cestovního ruchu – CzechTourism v čele s generálním ředitelem Janem Hergetem a řada špičkových teoretiků z akademické sféry.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba