Menu

Přátelským letištěm

10. 07. 2004

Historie mezinárodního letiště Ostrava-Mošnov sahá do prvního desetiletí minulého století. Zde, v tehdejší obci Harty, žili letečtí průkopníci Josef a Vilém Žurovcové, kteří tu v letech 1909 – 1914 prováděli své práce a pokusy. Dalšímu pokračování zabránila první světová válka. Po ní se bratři Josef a Vilém vrátili k civilnímu létání s letounem koupeným z válečných přebytků. Jejich podnikání ukončil nedostatek finančních prostředků. Místo, kde se nyní letiště Ostrava nachází, bylo k leteckému provozu poprvé použito německou Luftwaffe, která zde v roce 1939 vybudovala polní letiště. V květnu 1945 je naopak používala první československá smíšená letecká divize. Pak následovalo období nečinnosti. Novodobá historie začíná v roce 1956 zahájením stavebních prací na současném letišti. Od počátku bylo jasné, že bude sloužit především potřebám armády. Oficiální zahájení civilního provozu je datováno 16. říjnem 1959, kdy zde přistál letoun TU – 104A a současně byl převeden veškerý provoz z již nevyhovujícího letiště Ostrava – Hrabůvka. Letový provoz zajišťovaný společností ČSA zahrnoval hlavně vnitrostátní, ale i nepravidelné zahraniční lety. Při nich se na půdě mošnovského letiště vystřídaly všechny typy dopravních letounů ČSA, pístových i proudových. V 60. a 70. letech minulého století tu byl i provoz aerotaxi. Výrazným zlomem se stal rok 1989. Brzy po něm došlo k ukončení činnosti vojenské části letiště, čímž se přenesly veškeré starosti související s provozuschopností letiště na bedra České správy letišť. Letiště Ostrava se stalo dynamicky se rozvíjejícím organismem. Dnes zde můžete potkat letouny nejrůznějších dopravců, bez nadsázky z celého světa, na charterových letech, stejně jako stroje domácích leteckých společností. Mezinárodní letiště Ostrava se stalo klíčovým bodem rozvoje Moravskoslezského kraje a zdejšího česko-polsko-slovenského euroregionu.His­torie mezinárodního letiště Ostrava-Mošnov sahá do prvního desetiletí minulého století.
Zde, v tehdejší obci Harty, žili letečtí průkopníci Josef a Vilém Žurovcové, kteří tu v letech 1909 – 1914 prováděli své práce a pokusy. Dalšímu pokračování zabránila první světová válka. Po ní se bratři Josef a Vilém vrátili k civilnímu létání s letounem koupeným z válečných přebytků. Jejich podnikání ukončil nedostatek finančních prostředků. Místo, kde se nyní letiště Ostrava nachází, bylo k leteckému provozu poprvé použito německou Luftwaffe, která zde v roce 1939 vybudovala polní letiště. V květnu 1945 je naopak používala první československá smíšená letecká divize. Pak následovalo období nečinnosti. Novodobá historie začíná v roce 1956 zahájením stavebních prací na současném letišti. Od počátku bylo jasné, že bude sloužit především potřebám armády. Oficiální zahájení civilního provozu je datováno 16. říjnem 1959, kdy zde přistál letoun TU – 104A a současně byl převeden veškerý provoz z již nevyhovujícího letiště Ostrava – Hrabůvka. Letový provoz zajišťovaný společností ČSA zahrnoval hlavně vnitrostátní, ale i nepravidelné zahraniční lety. Při nich se na půdě mošnovského letiště vystřídaly všechny typy dopravních letounů ČSA, pístových i proudových. V 60. a 70. letech minulého století tu byl i provoz aerotaxi. Výrazným zlomem se stal rok 1989. Brzy po něm došlo k ukončení činnosti vojenské části letiště, čímž se přenesly veškeré starosti související s provozuschopností letiště na bedra České správy letišť. Letiště Ostrava se stalo dynamicky se rozvíjejícím organismem. Dnes zde můžete potkat letouny nejrůznějších dopravců, bez nadsázky z celého světa, na charterových letech, stejně jako stroje domácích leteckých společností. Mezinárodní letiště Ostrava se stalo klíčovým bodem rozvoje Moravskoslezského kraje a zdejšího česko-polsko-slovenského euroregionu.

S ředitelem letiště Ostrava Mošnov Ing. Michalem Červinkou si povídáme na nejvýznamnějším letišti Evropské unie v prostoru česko-polsko-slovenského trojmezí.
Je to tak. Právě z těchto tří zemí odsud z Ostravy každoročně odlétá největší množství lidí na pobytové zájezdy k mořím. Navíc vstupem do Evropské unie došlo ke zjednodušení odbavení a vyřizování pasových formalit. V těchto chvílích Letiště Ostrava-Mošnov přechází z podkřídel České správy letišť. Od prvního července je jeho provozovatelem akciová společnost Letiště Ostrava, a.s., stoprocentně vlastněná Moravskoslezským krajem. Rádi bychom proto rozšířili a zkvalitnili propojení moravskoslezského regionu s dalšími strategickými místy v Evropě a svými službami přispěli k maximální spokojenosti při cestování. Ostravské letiště se rozvíjí poměrně dynamicky, přesto i v budoucnu zřejmě zůstaneme věčnými nespokojenci. Byli bychom rádi, kdyby se rozvíjelo ještě rychleji, a to přesto, že v letošním roce pravděpodobně překonáme historický rekord z roku 1976, kdy tu bylo odbaveno přes 210 tisíc cestujících. Nicméně, tehdy byla jiná doba s rozvinutou vnitrostátní leteckou dopravou. Letos očekáváme 220 až 230 tisíc cestujících, což by mělo být vykročením k ještě dynamičtějším nárůstům cestujících, jež budou využívat naše letiště.

Kam se bude vyvíjet česká letecká doprava?
Pokud uvažují nad tím, jak bude v příštích letech vnímána, předpokládám, že s rostoucí životní úrovní obyvatel zdejšího euroregionu ztratí punc výjimečnosti – čehosi drahého. Letecká přeprava se stane dostupnější daleko širšímu spektru lidí. Významnou roli v tomto vývoji sehrají nízkonákladoví dopravci, protože se vyrovnají ceny letenek s cenami pozemní přepravy. Letecká přeprava stále, ale především již filozoficky, bude soupeřit s železniční. Nicméně, i když bude železniční doprava vysokorychlostní, bude vedena pouze v úzkých koridorech, takže přímá spojení z bodu do bodu budou vítězit v letecké dopravě. Rozhodně pak při cestování přes geografické překážky, jako jsou hory nebo moře.

Nedávno jste na Letišti Ostrava-Mošnov odbavovali dva čerstvě světové rekordmany z ostravské „Zlaté tretry Evropy“, slavného tenora José Carrerase, aktéry a účastníky Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 aj.
Co se týče letiště a našich služeb, máme pozitivní ohlasy včetně od vámi zmiňovaného José Carrerase. Významné osobnosti jsou pro každé letiště svátkem. Nicméně, chceme být hodným a přátelským letištěm pro všechny cestující. Naše letiště je vstupní branou do významného integrujícího se euroregionu. Ale nejen z toho důvodu máme snahu, aby cestujícím nezpůsobovalo komplikace, tj. bylo standardní vstupní branou. Díky nedávné rekonstrukci odbavovací haly se nám podařilo zvýšit počet odbavovacích přepážek, což se bezesporu ukázalo jako nakročení správným směrem. Pokud si totiž pasažér letiště téměř nezapamatuje, krom toho, že na něj udělalo povšechně dobrý dojem, znamená to, že jej zbytečně nezdrželo, že vše proběhlo v pořádku a on neměl důvod k nespokojenosti. Tomuto cíli je podřízena výstavba nové části odletové haly, kterou zahájíme letos na podzim, i výstavba nového odletového terminálu, plánovaná v letech 2005 až 2006, i koncepce našich nových interaktivních webových stránek s on-line provozem.

Ozdobou každého letiště jsou nejen význačné a známé osobnosti, ale i to, pokud na něm přistane některý z exotických létacích strojů.
Letos v zimě to byl AN-22. Je zajímavý tím, že má čtyři motory a na každém dvě protiběžné vrtule. Skutečná rarita a vůbec poslední létající letoun tohoto typu na světě. Vývoj v oblasti cargo rovněž vykazuje pozitivní dynamiku. Jen houšť a větší kapky.Letiště Ostrava, a.s.

čp. 401

742 51 Mošnov

tel.: 597 471 140

fax: 597 471 105

e-mail:

hanicinec@airport-ostrava.cz
www.airport-ostrava.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001