Menu

Pohraniční veterinární stanice na letišti v Praze-Ruzyni

10. 07. 2004

Ve středu 2. června 2004 byla na pražském mezinárodním letišti v Ruzyni za přítomnosti zástupců Delegace Evropské komise v České republice, České správy letišť, Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Centra pro regionální rozvoj ČR, Městské veterinární správy v hlavním městě Praze, dodavatelské společnosti Zlínstav a dalších otevřena nejmodernější pohraniční veterinární stanice v Česku jako kontrolní vstupní místo na území Evropské unie s cílem zajistit veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů přicházejících z třetích zemí. Výstavba byla financována z fondů PHARE Evropské unie a národních fondů České republiky a zahrnovala lokaci nové budovy na mezinárodním letišti v Praze-Ruzyni včetně veškerého technického vybavení v návaznosti na stávající infrastrukturu, terénní úpravy a oplocení. Realizace projektu byla jednou z podmínek vyjednávání o přístupu České republiky k Evropské unii. Konečným příjemcem zakázky byla Česká správa letišť, která odpovídala za přípravu podmínek, provedení výběrového řízení a za realizaci stavby podle smlouvy. Provozovatelem stanice jsou České aerolinie. Kontrolu přicházejících zásilek provádějí zaměstnanci Městské veterinární správy v Praze.www.csl.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001