Menu

Federace židovských obcí je zastřešujícím orgánem, sdružujícím deset židovských obcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Kolektivními členy Federace židovských obcí jsou i přidružené židovské organizace a spolky jako např. Terezínská iniciativa, sdružení bývalých vězňů nacistických koncentračních táborů, Unie židovské mládeže, sportovní oddíl Hakoach a další. Federace židovských obcí zastupuje židovskou pospolitost vůči tuzemským orgánům a institucím, včetně státních, a vůči zahraničí. Židovské obce jsou ve vrcholném orgánu Federace, v Radě, reprezentovány volenými zástupci, jejichž počet se řídí počtem členů obce, kolektivní členové jsou zastoupeni předsedy jednotlivých spolků. Rada Federace volí ze svého středu předsedu a místopředsedy, kteří spolu s tajemníkem a vrchním zemským rabínem, jehož jmenování Rada schvaluje, tvoří Prezidium. Za Federaci židovských obcí navenek vystupuje předseda a tajemník. Jednotlivé židovské obce mají samostatnou právní subjektivitu a jejími statutárními zástupci jsou volení předsedové. V současné době působí v Brně, Děčíně, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě, Plzni, Praze, Teplicích a v Ústí nad Labem. Podmínkou vzniku a činnosti Židovské obce je pravidelné konání bohoslužeb. Federace židovských obcí je kolektivním členem Světového židovského kongresu a Evropského židovského kongresu.

Pod záštitou Federace židovských obcí v České republice

31. 03. 2013

Na období 2012–2016 byl předsedou Federace židovských obcí v České republice zvolen Ing. Petr Papoušek. Petr Papoušek se narodil v Olomouci v roce 1977. V devade­sátých letech začal navštěvovat Židovskou obec v Olomouci, účastnil se židovských táborů v zahraničí a setkání evropské mládeže. Během studií na ekonomické fakultě strávil jeden školní rok v Jeruzalémě na Hebrejské univerzitě. Po dokončení vysokoškolského vzdělání v oboru makroekonomie získal roční stipendium ve Stockholmu na Evropském institutu pro židovská studia – Paideia. Po ukončení studia ve Švédsku je od roku 2004 zaměstnán na Židovské obci v Olomouci, kde působí jako předseda. Ve stejném období byl zvolen do Prezidia a podílel se na vedení Federace židovských obcí v České republice. Byl delegován do mezinárodních organizací, jako jsou Evropská rada židovských komunit (ECJC), Mezinárodní výbor pro vzdělávání, připomínku a výzkum holocaustu (ITF) a v neposlední řadě Federaci židovských obcí v České republice zastupoval ve správní radě Evropského institutu odkazu šoa (ESLI).

Předseda občanského sdružení Liga pro cestovní ruch Vladimír Bureš, ředitelka Centra Franze Kafky Markéta Mališová, předseda představenstva a generální ředitel CPI Hotels Jan Kratina a nakladatel časopisu Všudybyl a prezident Ligy pro cestovní ruch Jaromír Kainc zvali 5. března 2013 hosty do čtyřhvězdičkového Clarion Congress Hotelu Prague na Koktejl party Ligy pro cestovní ruch na téma Židovské památky jako atraktivní turistické cíle. Téma letos o to aktuálnější, že si připomínáme 130. výročí narození Franze Kafky. Záštitu nad tímto prestižním setkáním převzala Federace židovských obcí v České republice. Při té příležitosti jsem si dovolil oslovit jejího předsedu Ing. Petra Papouška.
Pane inženýre, jaké to je být předsedou Federace židovských obcí v České republice?
Znamená to velikou zodpovědnost, protože Federace zaštiťuje téměř veškeré zdejší židovské komunity a organizace. Jsem členem Židovské obce v Olomouci a před osmi lety jsem se stal jejím předsedou. Díky tomu jsem byl delegován jako její zástupce do Federace židovských obcí v České republice, stal se jejím místopředsedou a začal působit v jejím Prezidiu. Hlavním posláním Federace je, aby židovský život přetrval další stovky let. Aby židovská komunita měla v Česku podmínky se rozvíjet a důstojně reprezentovat židovské náboženství.

Vaše Federace poskytla záštitu dalšímu ze setkání Ligy pro cestovní ruch na téma Židovské památky jako atraktivní turistické cíle.
V dnešní době místa, kde se kdysi rozvíjel židovský život, už povětšinou tímto způsobem nežijí. Kolem Olomouce a v ní samotné bývalo plno židovských komunit. Také na dalších místech po celé České republice byly synagogy a praktikující komunity, které po šoa – holocaustu – vymizely. V lepším případě se z těchto míst staly památky. Některé jsou ve špatném stavu, ale všechny naše komunity i Federace se snaží o to, aby se tento stav měnil k lepšímu. Mimo jiné prostřednictvím síťového projektu Deset hvězd, zaměřeného na revitalizaci židovských památek, o jehož financování se ve druhém vydání letošního Všudybylu zmiňovala ředitelka Odboru řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj České republiky Ing. Lumíra Kafková (viz www-e-vsudybyl.cz, článek: „IOP – Integrovaný operační program“). Je to naděje do budoucna, kdy tato opravená místa budou připomínat existenci židovského života. A v rámci cestovního ruchu budou coby atraktivní turistické cíle důležitá i pro rozvoj tamních obchodních a dalších podnikatelských aktivit. Dalším z přispěvatelů na obnovu židovských památek, vedle již zmíněné Evropské unie, je Nadační fond obětem holocaustu, jehož zakladateli jsou český stát společně s naší Federací. Za dosavadních deset let svého fungování podpořil stovky projektů. Bohužel v roce 2016 nejspíš skončí. Finanční prostředky, jimiž disponoval, totiž budou vyčerpané. Přesto věříme, že se najde způsob, aby fond mohl dál pomáhat.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo