Menu

Po absolvování VŠO vám praxe chybět nebude

23. 02. 2014

V současné době je běžné po absolventech při výběrových řízeních požadovat relevantní praxi v oboru. Studenti se v tomto směru ale obvykle nemohou spoléhat na své školy, musí si sami vyhledávat nejrůznější brigády a pracovní příležitosti. Vysoká škola obchodní v Praze poskytuje nejen kvalitní vzdělání, ale také tolik vyhledávané praktické zkušenosti. Studentům již 14 let nabízí řadu perspektivních studijních programů v dynamicky se rozvíjejících oborech. Pro zájemce jsou dostupné akreditované bakalářské a navazující magisterské programy prezenčního i kombinovaného studia v oblastech cestovního ruchu, letecké dopravy nebo například informatiky. Ve škole působí kvalitní pedagogové, odborníci ve svých oborech, kteří studenty připravují na kariéru s ohledem na požadavky budoucích zaměstnavatelů. Součástí studia je široké spektrum praxí, které studenty vybaví dovednostmi nutnými pro úspěšné absolvování přijímacích pohovorů a uplatnění v zaměstnání. Vysoká škola obchodní několik let spolupracuje s řadou mezinárodních organizací v cestovním ruchu, je partnerem zahraničních univerzit a umožňuje studentům vycestovat na studijní pobyty v rámci programu Erasmus. Škola vychází vstříc všem uchazečům o studium. Nevyžaduje přijímací zkoušky, její sídlo je bezbariérové a situované v centru Prahy. Zájemci se kromě standardních oborů mohou přihlásit i na jednosemestrální studijní modul v angličtině.
Připravila Marie Rieglová


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka