Menu

Ostravská výstava cestovního ruchu Dovolená a Region, Lázeňství 2013

31. 03. 2013

S ředitelkou Moravskoslezského klastru cestovního ruchu RNDr. Kamilou Krečmerovou, MBA, se potkáváme 9. března 2013 na ostravském výstavišti Černá louka na výstavě cestovního ruchu Dovolená a Region, Lázeňství.
Paní ředitelko, na svých webových stránkách uvádíte, že cílem Moravskoslezského klastru cestovního ruchu je vytvoření konkurenceschopného turistického regionu coby výsledku koordinace aktivit v cestovním ruchu, komunikace s veřejným sektorem, spolupráce subjektů v cestovním ruchu a podpory inovací.
Moravskoslezský klastr cestovního ruchu je v Moravskoslezském kraji jedním z centrálních subjektů, který má na starosti organizaci a řízení cestovního ruchu. Spolupracujeme s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, s Agenturou regionálního rozvoje a turistickými oblastmi. De facto jsme jedinou organizací, která vznikla zespodu. Z vůle a na základě společenské poptávky obyvatel měst a obcí, kde žijeme (včetně živnostníků a dalších podnikatelských subjektů), vytvářet podmínky, které by na jejich územích umožňovaly zvyšovat výkonnost tržní platformy cestovního ruchu. Od návštěvnosti (tedy fungování či nefungování) této specifické sféry trhu, kterou cestovní ruch vytváří, se totiž v tržním hospodářství (na rozdíl od plánovitého socialistického) odvíjí ohromná škála a množství přímých i indukovaných podnikatelských a pracovních příležitostí. A nejen v oblasti služeb, ale i výstavby, výroby, veřejné správy atd. Tedy nejen pro ty, kdo bezprostředně poskytují služby turistům – majitele a zaměstnance hotelů, pohostinství, incomingových agentur, provozovatele turistických atraktivit apod. či pro odborné školy, které profese pro tuto terciární sféru školí a vychovávají.

Jak hodnotíte výstavu?
Jako užitečnou formu prezentace aktivit přivádějících cestovní ruch do regionů Moravskoslezského kraje. Je to strategické místo pro setkávání odborníků, výměnu názorů, přenos informací o projektech a perfektní příležitost pro navazování spolupráce. S kolegy jsme se shodli, že letošní ročník přilákal nové cílové skupiny. V daleko větší míře tu jsou zastoupeny rodiny s dětmi a lidé, kteří přijeli ze vzdálenějších míst.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo