Menu

Odysseus v Praze

25. 11. 2013

ProFitArt, o. s., je produkční agentura zaměřená na nonverbální divadlo založená Šárkou Pavelkovou a Josefem Neufusem, která v současnosti produkuje například tvorbu nejlepší české choreografky tanečního divadla Lenky Vagnerové. Její představení „Jezdci“ získalo v letošním roce ocenění „Taneční inscenace roku“. Agentura divadelní produkce zdárně vysílá nejen po Česku, ale také na zahraniční festivaly v Izraeli, Španělsku, Itálii, Německu nebo Švédsku. ProFitArt se dlouhodobě profiluje v široké mezinárodní spolupráci využívající evropské i světové partnerské kulturní sítě. V letošním roce iniciovala umělecký, vzdělávací, sociální a kulturní projekt NET PRO ART. Jeho posláním je vytvořit příznivé prostředí pro inovaci, profesionalizaci, předávání znalostí a výměnu zkušeností v oblasti nezávislých souborů nonverbálního divadla. NET PRO ART podpoří ekonomickou, sociální a tvůrčí existenci mladých talentů. Dílčími cíli tříletého projektu jsou:

NET PRO ART se realizuje ve spolupráci s Českým centrem v Praze, kde 5. listopadu 2013 proběhla první prezentace projektu za účasti zástupců Ministerstva kultury, Českých Center, Business Leaders Fora a České televize. Významnou aktivitou a uznáním odborných kvalit ProFitArtu je získání spolupořadatelství evropského projektu kulturních organizací z dvanácti zemí s názvem „Meeting the Odyssey“ inspirovaného Homérovými eposy Ilias a Odyssea. Jde o čtyřletý putovní sociální divadelní projekt s mezinárodní posádkou umělců na palubě, který v roce 2014 vypluje vstříc evropským pobřežím od Baltu až po Středozemní moře, a s několika vnitrozemskými zastávkami, mezi nimiž bude na konci července 2014 také Praha. ProFitArt ve spolupráci s plovoucí scénou Divadla bratří Formanů, lodí Tajemství, vytvoří na pražské Výtoni mezi Palackého a Železničním mostem jeviště. To bude propojeno také s nábřežím a nedalekými Zítkovými sady, kde budou probíhat doprovodné akce pro veřejnost.
-PN-


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo