Menu

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní je soukromou vysokou školou s více než šestnáctiletou historií. Poskytuje vzdělání současným i budoucím specialistům ve světě obchodu s širokými možnostmi uplatnění v praxi. Během svého působení si vydobyla pověst kvalitní vzdělávací instituce a zároveň školy s přátelským prostředím, která jde s dobou. Nabízí zajímavé a na českém trhu jedinečné obory zaměřené na stále se rozvíjející odvětví, která skýtají velký potenciál pro uplatnění absolventů. Na půdě VŠO studují v současné době zhruba 3 tisíce studentů.

Bakalářské studijní obory:

Magisterské studijní obory – navazující:

VŠO si zakládá na kvalitním pedagogickém týmu, která se skládá z profesionálů s mnohaletými zkušenostmi z konkrétních oborů. Studenti tak získávají vedle znalostí i praktické dovednosti.

Prestiž škole dodává také spolupráce se světoznámými firmami, subjekty a institucemi, jako jsou Český Aeroholding, agentura CzechTourism, Czech Airlines Training Centre nebo Národní památkový ústav.

Dny otevřených dveří

Vysoká škola obchodní pořádá dny otevřených dveří pravidelně a vítá každého, kdo má o studium zájem nebo o něm zatím jen uvažuje. Co všechno nabízí a čím se odlišuje od ostatních, se dozvíte ve dnech:

8. února, 22. února, 8. března a 22. března.

Dveře se veřejnosti otevírají vždy od 16. hodin v budově VŠO ve Spálené ulici 14 v Praze 1.

Od února VŠO láká uchazeče o studium i na uplatnění absolventů

28. 02. 2017

Buďte výjimeční a získejte vědomosti, které vás odliší od konkurentů v zaměstnání. Znalosti z oblasti cestovního ruchu nebo letecké dopravy získáte na Vysoké škole obchodní v Praze. Učit se budete od špiček v oboru, navíc získáte praktické dovednosti. VŠO vychází vstříc i pracujícím a umožňuje studium v kombinované formě. Ti, kteří nechtějí čekat na začátek akademického roku, mohou začít studovat již v únoru.
Výběr vysoké školy je důležitým momentem pro každého studenta, který chce pokračovat ve vzdělávání a získat vysokoškolský diplom. Podání přihlášky je proto jedním z klíčových okamžiků, které určují nejen směr celé budoucí kariéry. Chtějí-li dnes vysoké školy zaujmout, musejí přijít s originální nabídkou. S touto výzvou se vypořádala Vysoká škola obchodní, která se zaměřuje zejména na dvě oblasti – cestovní ruch a letectví. „Pod cestovní ruch spadá například i samostatný obor průvodcovská činnost v cestovním ruchu, který jinde ve střední Evropě prostě nenajdete,“ poukazuje Jindřich Ploch z VŠO. Ojedinělý je také studijní program letový provoz propojený s cestovním ruchem. „Veřejné školy obvykle nabízejí pouze technické letecké obory, přitom potřebujeme vedle konstruktérů letadel také vzdělané piloty, řídící letového provozu nebo odborníky na plánování letů. Tuto mezeru ve studijních programech na vysokých školách jsme se rozhodli zaplnit. A mimo jiné i proto jsme se zaměřili na konkrétní segmenty cestovního ruchu,“ vysvětluje Jindřich Ploch.

Studentem od února a bez zkoušek
„Výzkum, který si naše škola nechala zpracovat od agentury STEM/MARK, potvrzuje, že mají středoškoláci veliký zájem ve studiu pokračovat i po maturitě,“ upozorňuje Jindřich Ploch, rektor Vysoké školy obchodní v Praze. Řada z nich si ale po maturitě ráda prodlouží prázdniny a studium od února jim vyhovuje. Možnost začít se studiem až v druhé půlce akademického roku ocení i ti, kteří se na vysokou školu loni nedostali. VŠO nabízí studium od února jako jedna z mála vysokých škol nově od loňského roku.
Pro přijetí škola nevyžaduje splnění přijímacích zkoušek, což ale neznamená, že zde studium dokončí všichni nastupující studenti. „Co se týče znalostí, jsme nekompromisní. Jsme si ale vědomi toho, že přijímací zkoušky jsou stresující a jejich výsledek mnohdy neodpovídá skutečným schopnostem,“ vysvětluje rektor VŠO Jindřich Ploch.

Stále častěji začínají studovat i ti, kteří již mají středoškolská léta za sebou, ale pyšní se cennými pracovními zkušenostmi. „Zaměstnaní lidé hledají studium, které budou moci přizpůsobit dosavadnímu životnímu stylu. Zároveň fungují spíše podle kalendářního než akademického roku, proto na VŠO umožňujeme zahájit kombinované studium už od února,“ uvádí Pavel Neset, prorektor pro studijní záležitosti na VŠO.

Akademická půda nakloněná praktickým zkušenostem
Na posluchače cestovního ruchu, letecké dopravy a personalistiky čeká na VŠO přátelské prostředí, řada interních i externích pedagogů, přednášky vedené osobnostmi z praxe a také studium cizích jazyků. Protože na VŠO vědí, že jsou pro studenty podstatné jak kvalitní teoretické znalosti, tak praktické dovednosti, mají v rámci výuky praxi povinnou. Pracovní příležitosti si zajišťují buď sami, nebo se účastní stáží ve firmách, které se školou pravidelně spolupracují. Patří mezi ně například ČSA, agentura CzechTourism, Národní památkový ústav či Ministerstvo pro místní rozvoj.

Nabídka bakalářských a magisterských oborů
Studovat od února, tedy od letního semestru, mohou zájemci o bakalářské i magisterské obory. V rámci bakalářského studia škola otevírá obory cestovní ruch, služby letecké dopravy v cestovním ruchu, rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy a průvodcovská činnost v cestovním ruchu.
Na magisterském stupni mohou zájemci vybírat z oborů management cestovního ruchu a management leteckých podniků. Přihlásit se mohou i ti, kteří získali bakalářský titul na jiné vysoké škole. Po dokončení studia absolventi zužitkují znalosti nejen v podnicích cestovního ruchu, ale také v celém spektru ekonomiky a mezinárodního obchodu.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new