Menu

O vzdělávání v cestovním ruchu je velký zájem

31. 03. 2013

Agentura CzechTourism spustila 18. února 2013 registraci pro zájemce o vzdělávání v oboru cestovního ruchu s názvem „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu“. Už za prvních čtrnáct dní je jasné, že o projekt je velký zájem. Do 4. března 2013 se přihlásilo více než 197 společností z oblasti cestovního ruchu.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu a nabízí bezplatné vzdělávání pro podniky a jejich zaměstnance. „Hlavním cílem je přispět k rozvoji kvalifikace zaměstnanců v oboru cestovního ruchu a posílit tak jejich konkurenceschopnost a stabilitu na trhu práce,“ uvedl generální ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška.
Z analýzy prvních čtrnácti dní registračního procesu vyplývá, že nejčastějšími chybami při registraci jsou: volba neoprávněných CZ NACE, nevhodná právní forma společnosti a registrace podniků, které mají provozovny, tedy i zaměstnance, pouze na území hlavního města.
„Jsem velmi rád, že je projekt pro uchazeče tak atraktivní, přesto zájemce nabádáme k větší pozornosti při registraci a k seznámení se s podmínkami účasti v projektu, aby nedocházelo ke zbytečnému vyloučení z registrace,“ dodal pan ředitel Vondruška.
Dokončení procesu registrace se správně zadanými údaji je otázkou pouhých několika dní. Školení budou probíhat ve všech regionech České republiky a od dubna 2013 je v plánu začít s prezenční výukou. Pro zájemce je připraveno 66 vzdělávacích modulů, 66 odborných publikací a 21 e-learningových modulů. Ukončení kurzů je zatím plánováno na 31. října 2014.
S projektem se můžete podrobněji seznámit na www.vzdelavani.czechtourism.cz, kde se můžete také registrovat a přihlásit se na kurz.
Mgr. Eva Gregorová


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo